Vystřihovánky v časopisu ABC č. 12

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 12
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 12/2021 vychází další část papírového modelu westernového městečka Red Rock a vystřihovánka lunárního modulu USA. Tady najdete návody na slepení včetně návodných kreseb.

Koupit ABC s vystřihopvánkami online >

Papírový model westernového městečka

Red Rock City

Od začátku letošního roku uveřejňujeme Red Rock City. V časopisu ABC č. 1, 2, 4, 5, 7 a 9 již vyšel podklad se skalami, klády a budovy pohřebníka, saloonu, hotelu, řezníka, pošty, telegrafu, pozemkového úřadu, radnice, kostela, městského maršála, holiče, banky, nádraží, obchodu se zbraněmi, smíšeného zboží, chatrč, dále skalní útvary, šibenice, vodní věž, most, parní vlak, koňský povoz a jehličnany.

Z ABC č. 15 si postavíte blok s dobytčím trhem a další jehličnany.

Vystřihovánky v ABC č. 1/2021

Vystřihovánky v ABC č. 1/2021

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Přerušovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Výřezy ploch jsou značeny dvěma červenými překříženými úsečkami. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami.

2. Komíny všech budov vyrobíte ze špejle o průměru 2 mm. Šedě označené části vybarvěte podobným odstínem barvy.

3. Budovy z tohoto čísla je možné ihned lepit na podkladovou plochu. Koňský povoz umístěte bez lepení kamkoli.

Návod na slepení vystřihovánky

Stáj (budova #11)

Foto:  Tomáš Svoboda

1 Dle návodné kresby (dále jen NK) vymodelujte obytné patro 1 a shora jej uzavřete střechou 2 s vytvořeným otvorem pro komín. Celek přilepte na rub dílu 5, přičemž balkon dílu 1 musí lícovat s verandou dílu 5.

2. Stáj 6 upevněte na vyznačené místo na dílu 5 tak, aby směry orientačních modrých šipek souhlasily a vrata ze stáje tak vedla do podchodu. Dílem 7 spojte díl 6 a podlahu verandy 5. Přidáním dílu 8 zkompletujete balkon a verandu. Na střechu upevněte ceduli 3 a zajistěte ji dle NK prknem 4. Komín vlepte do střechy.

3. Model je možné dle NK doplnit o lavičku L a seno N.

Švec (budova #12)

Foto:  Tomáš Svoboda

4. Vymodelujte díl 1 s vytvořeným otvorem pro komín a dle NK do něj vlepte čelo budovy 2. Celek podlepte dílem 3 a doplňte komínem 4.

Dům (budova #13)

Foto:  Tomáš Svoboda

5. Samostatně vymodelujte díly 1, 2 a spojte je dle NK. Shora na oba díly pasuje střecha 3, ve které před lepením vytvořte otvor komín.

6. Díl 5 spojte se střechou 4, dbejte přitom na správné natočení střechy, která má liché a sudé strany jinak dlouhé. Celek připevněte ke zbytku budovy. Model ze spodu uzavřete dílem 6 a shora doplňte o komín 7.
Suché záchody (3×)

7. Dle NK vymodelujte tři boudy se suchými záchody. Bílý patří za maršálovu kancelář, hnědý za obchod se zbraněmi a červený naproti budově č. 13.

Koňský povoz #02

Foto:  Tomáš Svoboda

8. Sestavte díly 1, 2 a spojte je dle NK. Přidejte vymodelované díly 3 a 4. Koně 6, 7 podlepte čtvrtkou a dílem 5 je pak spojte s vozem.

Nízký jehličnan

9. Z dílů v tomto čísle je možné vytvořit sedm stromů typu nízký jehličnan. Nejprve vyrobte kmeny 1 ze špejlí o průměru 3 mm. Délku a tvar dílu 1 odvodíte z NK, která je zároveň průřezem stromů v měřítku 1 : 1. Špičky kmenů nabarvěte na zeleno.

10. Připravte si všechny části větví 3, 4, 5. Vytvořte v nich díry pro kmeny, zaretušujte hrany a ohněte větve vzhůru do tvaru misky.

11. Po zhotovení kmenů a větví je možné přejít k lepení. Obtočte první kusy dílu 2 (označené na NK jako A) kolem všech kmenů. Pod ně nasuňte vymodelované díly 3 větvemi vzhůru. Proces opakujte pro segmenty kmenů 2-B s větvemi 4, 2-C s větvemi 3 a 2-D. Jako poslední vymodelujte a přidejte na vrch segmentů 2-A větve 5.

12. Nízké jehličnany upevněte do krajiny dle fota městečka na místech se symbolem.

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 250

NÁROČNOST: 2/3

Foto:  Kosťa Chadziantonidis

Lunární modul USA

Vesmírná mise blízké budoucnosti

V časopisu ABC č. 10/2021 jsme přinesli vystřihovánku vesmírné stanice Gateway, která by měla být umístěna na oběžné dráze Měsíce a bude sloužit jako přestupná stanice pro přistávání na Měsíci.

V roce 2024 se na Měsíc chystají tři země: USA, Rusko a Čína. Každá vyvíjí svůj vlastní přistávací modul lišící se v technickém přístupu, nicméně spojovací uzly budou univerzální, aby všechny lunární moduly mohly stanici využívat.

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 10/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 10/2021

I v dnešní době, po 50. letech od posledního přistání na Měsíci, se jedná o technicky velmi náročnou operaci. Systém letu, přistání a opětovného návratu na Zemi bude přibližně stejný. Technika i posádky budou vycvičené dokonale, ale let přináší veliká technická rizika.

Vystřihovánka amerického lunárního modulu není zpracována podle skutečnosti, protože opravdový modul se zatím vyvíjí. Jde ale o možný tvar, jak asi bude podle dostupných materiálů vypadat. Na technickém řešení a vývoji pracují jak soukromé, tak i státní firmy pod záštitou NASA.

V plánu je vysazení čtyř kosmonautů na povrch Měsíce, proto tento modul bude ze všech největší. Postupně ještě v ABC vyjde modul ruský, čínský a jako poslední i náš, jak bychom si ho s trochou fantazie a technických znalostí představovali my.

Foto:  Kosťa Chadziantonidis

Přípravné práce

Všechny části předem narýhněte. Hrany na dílech 4 označené červenou šipkou budete ohýbat směrem k sobě.

Návod na slepení vystřihovánky

1 Začněte slepením trupu 1. Pak sestavte obytnou část pro posádku 2. Zkontrolujete si postavení lepicích ploch vybarvených červeně a díl 2 přilepte k dílu 1. Zpracujte motory pro start z povrchu Měsíce 3 (4×) a nalepte je na díl 2.

2. Slepte výztuže pro přistávací nohy 4 (4×) a upevněte je zdola na díl 1.

3. Samotné přistávací nohy 5 (4×) nalepte rovněž na díl 1 a na díly 4. Jeden z dílů 5 má zelené lepicí plošky a bílou plochu pro přilepení dílu 7. Tento díl 5 bude upevněn na zelený obdélníček na dílu 1. Tlumiče přistávacích noh 6 (4×) nalepte zdola na díly 5.

4. Žebřík pro sestup na povrch Měsíce 7 nalepte na díl 5. Nakonec zpracujte trysky 8 (4×) a přilepte je zdola na díl 1.

SÉRIE: Vesmír

AUTOR: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška MĚŘÍTKO: 1 : 72

NÁROČNOST: 1/3

Koupit ABC s vystřihopvánkami online >

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 11/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 11/2021

Vystřihovánky v ABC č. 9/2021

Vystřihovánky v ABC č. 9/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 8/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 8/2021