Vystřihovánky v ABC č. 1/2021

Vystřihovánky v ABC č. 1/2021
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 1/2020 najdete první část vystřihovánky westernového městečka Red Rock City. Kromě této sady na pokračování vydáváme také papírové figurky římských vojáků ze série Muzeum vystřihovánek. Tady najdete návod na slepení.

Koupit ABC s vystřihovánkami online >

Westernové městečko Red Rock City

Sada na pokračování

Vystřihovánka fiktivního westernového městečka Red Rock City vyobrazuje scenérii ze západu USA kolem roku 1850. Jméno sídlo získalo díky skále z červeného pískovce, která je dominantou okolní krajiny. Rudá hora ukončuje širokou pláň, na které kovbojové pasou skot.

Papírový model westernového městečka v časopisu ABC č. 1/2021 •  Tomáš Svoboda

Za ní stoupá vrchovina pokrytá jehličnatým lesem, sloužícím k průmyslovému rozvoji. Díky železničnímu spojení najdou lidé ve městě téměř vše, co potřebují k životu. Dokonce je do Red Rock City přiveden i telegraf. Můžete se o všem přesvědčit sami – stačí se pustit do stavby modelu.

Přípravné práce

1. K sestavení města budete kromě modelářského náčiní a vystřihovánky potřebovat: špejle o průměru 2 mm, špejle o průměru 3 mm a podstavnou polystyrenovou desku o rozměrech: výška 30 mm, délka 450 mm, šířka 265 mm. Dva malé kousky desky o stejné síle můžete využít i jako podpěru vyvýšené části modelu (v ABC č. 2/2021).

2. Hrany nařezávané z líce jsou označeny plnou šipkou. Přerušovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu. Průřezy jsou značeny tlustou červenou čárou
a popiskem, výřezy kolečkem s křížkem uvnitř. Výřezová kolečka mající zelenou barvu značí, že na jejich místo patří vysoký jehličnan, do fialových koleček patří malé jehličnany.

Mapa umístění stromů vyjde jako návodná kresba společně s prvními modely jehličnanů v příštím čísle. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami. Těmi také barvěte špejle přestavující kmeny stromů, komíny a sloupy.

3. Návodné kresby k objektům naleznete ve vystřihovánkách. V textech je na ně odkazováno zkratkou NK. U některých prvků se můžete setkat s díly značenými písmeny místo čísel (Pohřebník v tomto čísle je prvním z nich). Takové díly tvoří detailní doplňkové objekty pro zkušenější modeláře a mohou být vynechány. Na hlavním modelu nejsou pro doplňky vyznačena umístění, vyčtete je z NK.

Papírový svět: Nový mistr papírových modelů

Papírový svět: Nový mistr papírových modelů

Návod na slepení modelu

1. Díly patřící k podkladu jsou značeny velkým zeleným ukazatelem. V tomto čísle se jedná o díly 5, 6, 10, 17, 18. Pracovat však zatím budete pouze s díly 17
a 18. Ostatní díly 5, 6, 10 je možné vystřihnout a připravit pro lepení na příště.

Neza- pomeňte si na rubovou stranu tužkou poznačit, o jaký díl se jedná. Žádný z objektů (klády 18 a budovy) na díl 17 nepřipevňujte, dokud nebude podklad kompletní i se skálou. Také díl 17 se nesmí přilepit k pod- kladové desce.

2. Vystřihnete díl 17 a přiložte jej na desku. Zkontrolujte šířku desky a dle potřeby upravte. Sestavte díl 18 a dle NK ho bez lepení umístěte na podklad.

Papírový model westernového městečka v časopisu ABC č. 1/2021 •  Tomáš Svoboda

SALOON (BUDOVA #23)

3. V dílu1 vyřízněte tři otvory pro verandu. Následně vystřihněte celý díl a sestavte dle NK. Přidáním vchodu 2 vznikne obvod celého přízemí. V díle 3 vyřízněte část
s komínem, následně díl posaďte shora na obvodové zdi a strop verandy dílů 1, 2.

Díl 4 uzavírá model ze spodu. Čelo saloonu 5 pasuje společně se zdí 7 shora na díl 3. Sloupy se zábradlím 6 obtočte kolem dílů 1, 3. Nakonec přidejte střechu 8 a dva komíny 9 ze špejle o průměru 2 mm.

Papírový model westernového městečka v časopisu ABC č. 1/2021 •  Tomáš Svoboda

POHŘEBNÍK (BUDOVA #17)

4. Nejprve vymodelujte díly 1, 2 dle NK a pak je na místě stříšky spojte. Vzniklé čelo budovy přilepte k sestavenému dílu 3. Celek je následně možné zespoda uzavřít dílem 7. Na levý bok budovy (díl 3) pasuje schodiště z částí 4, 5 a na pravý bok kůlna 8. Do střechy připevněte komín 6 ze špejle o průměru 2 mm.

K modelu je možné dle NK připevnit ještě sadu rakví. Rakev z dílů A, B, C můžete opřít o pravou část veran- dy 1. Sadu dvou rakví z dílů D, E, F, G lze položit do rohu mezi domem a kůlnou (viz NK).

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 250

NÁROČNOST: 2/3

Soutěž s ABC o 5x HEXBUG VEX Robotics Ambush Striker

Soutěž s ABC o 5x HEXBUG VEX Robotics Ambush Striker

Vystřihovánka papírových vojáků v časopisu ABC č. 1/2021 •  Josef Kropáček

Muzeum vystřihovánek

Římští vojáci

Zahraniční modely

Figurky legionářů jsou součástí papírového modelu hraniční římské strážní věže. Tuto vystřihovánku vydalo německé nakladatelství J. F. Schreibra v roce 1929.

Návod na slepení vystřihovánky

Figurky vystřihnete, narýhujete v místě ohybů a vyhnete stojné plochy. Ruby a líce bez stojných ploch slepíte k sobě. K figurkám si ještě můžete vytvořit z přehnuté čtvrtky terén a pozadí, které podle vlastní fantazie domalujete.

Vytvořte dioráma a zúčastněte se soutěže!

S dotvořeným diorámatem se můžete zúčastnit soutěže na výstavě PAPÍROVÉ KRÁLOVSTVÍ 2021 v Brně ve dnech 12.–13. 2. 2021. Na další model do soutěže se těšte v příštím ABC č. 2/2021.

SÉRIE: Zábava

PŘIPRAVIL: Josef Kropáček

NÁROČNOST: 1

Koupit ABC s vystřihovánkami online >

Vystřihovánky v ABC č. 25-26/2020

Vystřihovánky v ABC č. 25-26/2020

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2020

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2020

Vystřihovánky v ABC č. 23/2020

Vystřihovánky v ABC č. 23/2020