Vystřihovánky v ABC č. 20/2020

Vystřihovánky v ABC č. 20/2020
Sdílej
 
V ábíčku č. 20/2020 vychází papírový model auta Ranger Rover TACR2, který používalo hlavně britské královské letectvo a námořnictvo. Nechybí ani vystřihovánka regionálního muzea v Jílovém u Prahy ze série Muzejní budovy v Čechách. Tady najdete návody na slepení obou vystřihovánek, návodné kresby a informace o tom, kde si můžete koupit toto číslo časopisu ABC.

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami (tady)

Papírový model: Range Rover TACR2

Fire Truck

Šestikolový letištní hasičský speciál na podvozku Range Rover – nazývaný TACR2 – byl užíván především u britského Královského letectva a námořnictva. Jedná se o nástupce vozu TACR1 vzniklého na podvozku Land Roveru. Rozšíření vozu o další zadní nápravu bylo provedeno z důvodu větší nosnosti a většího prostoru pro hasičské vybavení. Některé vozy měly pohon na šest kol.

Šestikolový letištní hasičský speciál na podvozku Range Rover – nazývaný TACR2 – byl užíván pře- devším u britského Královského letectva a námořnictva •  Profimedia.cz

Přípravné práce

1. Díly vystřihovánky narýhujte podle rysek. Ryska s černým trojúhelníčkem značí rýhu na líci a ohyb směrem k rubu, u rysky s bílým trojúhelníčkem je to naopak. Červené úhlopříčky značí vystřižení plochy.

2. Budete potřebovat párátka o průměru 2 mm a karton o síle 1–1,5 mm na kola.

3. U dílů 8 a 10 si přerýsujte vyznačené rysky na rub dílů, budete na to místo přilepovat chlopně podvozku dílu 18. Přesahující část doporučujeme zabarvit.

Návod na slepení modelu Range Roveru

1. Stavbu vystřihovánky začnete kapotou. K dílu 1 přilepte díly 2, 3 a přední sklo 4. Zpracujte díl 5 a při- lepte k vzniklému celku – nejprve k bokům 2, 3 a následně k před- nímu sklu 4. Celek v tuto chvíli odložte.

2. Pokračujte nástavbou. Vytvarujte díl 6 a vlepte ho do dílu 7. Z rubu boku 8 do připravené- ho otvoru vlepte díl 9 a přilepte chlop- němi k zadní části. Obdobně zpracujte i druhou stranu z dílů 10 a 11. Nástavbu seshora uzavřete dílem 12 a z čela dílem 13. Nástavbu spojte s přední částí vozu.

Návod na slepení vystřihovánky vozu Range Rover z časopisu ABC č. 20/2020 •  Tomáš Hrebik

3. Zpracujte žebřík 14, přilepte ho na střechu 12 na vyznačené místo a doplňte dílkem 15, který doporučujeme z rubu zabarvit šedou barvou. Slepte nárazník 16, pak přilepte na vyznačená místa zepředu vozu a doplňte ochran- ným rámem 17.

4. Podvozek vozu vytvořte z dílů 18, 19 (pro uchycení přední nápravy) a 20 (pro uchycení zadních náprav). Celek přilepte chlopněmi ke spodní části vozu a zezadu vůz ještě doplňte boky nárazníku 21 (2×). Pláště kol 22 (7×) stočte a z boků doplňte bočnicemi 23 a 24 (oboje 6×), u rezervy bočnicemi 25 a 26.

Nalepte poklice 27 (6×), u rezervy 28. Pomocí os náprav, zakreslené ve vystřihovánce na str. 33 u podvozku, postavte model na kola. Rezervu přilepte na střechu.

5. Zbývá přilepit na střechu majáček 29 a reflektor složený z dílů 30, 31. K zadní straně vozu pomocí osy připojte maják 32. Závěrečnými díly jsou zrcátka z dílů 33 a 34 (oboje 2×), která přilepíte zepředu vozu na vyznačená místa.

SÉRIE: Vojenská technika

AUTOR: Tomáš Hrebík

MĚŘÍTKO: 1 : 40

NÁROČNOST: 3/3

Plastikový model Velorexu jako dárek v novém ábíčku

Plastikový model Velorexu jako dárek v novém ábíčku

Vystřihovánka Regionálního muzea v Jílovém u Prahy v časopisu ABC č. 20/2020 •  Pavel Dobrovský (slepení Pavel Havránek)

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Muzejní budovy v Čechách

Jílovské muzeum sídlí v areálu bývalého domu Mince postaveného v roce 1356. Do roku 1420 zde býval královský horní úřad, neboť v okolí Jílového se těžilo zlato. Dům také krátce vlastnil dvorní alchymista císaře Rudolfa II. Edward Kelley.

V roce 1706 byl objekt přestavěn ve stylu baroka. Ve druhé polovině 19. století město v budově zřídilo školu. Vyučovalo se v ní až do roku 1958, kdy celou budovu získalo muzeum ke svému trvalému užívání.

Městské muzeum vzniklo již v roce 1891 a fungovalo zde společně se školou. V současnosti nabízí kromě expozice o historii těžby a zpracování zlata také ukázky archeologických nálezů z Jílovska a expozici Tramping a příroda v jižním okolí Prahy. (Josef Kropáček)

Návod na slepení vystřihovánky Regionálního muzea v Jílovém u Prahy z časopisu ABC č. 20/2020 •  Pavel Havránek

Návod na slepení

1. Stavbu vystřihovánky zahájíme kompletací pláště budovy z dílů 1, 2, 3 a 4. Poté vlepíme na příslušné místo dílů 2, 4 plochu 6.

2. Zpracujeme schodiště 7 a přilepíme ho na plochu 6. Zpracujeme další části terénu 9 a 10. Zkompletovaný terén přilepíme nejprve k ploše 6 a fasádě 2, teprve pak ke zbytku fasády 4. Přilepíme opěrný pilíř 8.

3. Ke zkompletovanému plášti budovy přilepíme strop 5 a začneme s přilepováním střech.  Začneme největší střechou 11. Pracujeme pečlivě. Pak přilepíme vnitřní roh 16 a vněj roh 15.

4. Zbývá dokončit model přilepením střechy 12, ke které ještě před osazením přilepíme vikýř tvořený díly 13 a 14. Bílé hrany ohybu zaretušujeme vodovými barvami v příslušných odstínech.

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Pavel Havránek

MĚŘÍTKO: 1 : 250

NÁROČNOST: 2/3

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami (tady)

Vystřihovánky v ABC č. 19/2020

Vystřihovánky v ABC č. 19/2020

Vystřihovánky v ABC č. 18/2020

Vystřihovánky v ABC č. 18/2020

Vystřihovánky v ABC č. 17/2020

Vystřihovánky v ABC č. 17/2020