Na dvoře Rudolfa II.

Sdílej
 
Dioráma Milí příznivci papírových modelů ABC, dnes si můžete sestavit model, který je prvním výsledkem výzvy pro nové tvůrce vystřihovánek. Ze čtrnácti vybraných autorů se jich dvanáct zúčastnilo první konzultace se stálými autory modelů pro ABC na červnové MODEL SHOW v České Lípě. A zatím to vypadá, že se dočkáte otištění i dalších dvou až tří prací nových autorů, kteří své prvotní konkurzní modely pod vedením zkušených tvůrců vystřihovánek stále zdokonalují. Autora diorámy vedl pan architekt Vyškovský, za což mu mnohokrát děkujeme. Držíme palce i zbylým nováčkům! -mar-

Na dvoře Rudolfa II.Roku 1583 učinil císař Rudolf II. Prahu svou rezidencí. Rudolf byl znám zájmem o vědu a umění, a z Prahy se tak zakrátko stalo věhlasné kulturní centrum. V pověstných panovníkových sbírkách se skvěla díla nejslavnějších evropských umělců. Císařovo mecenášství přitahovalo do jeho služeb řadu malířů. Jedním z nich byl Hans von Aachen. Přišel do Prahy ve věku čtyřiceti let a to již byl umělcem evropského formátu. Bydlel přímo na Hradě a Rudolf ho pověřoval nákupy uměleckých děl po celé Evropě. Další malíř, Giuseppe Arcimboldo, si Rudolfovo přátelství získal již ve Vídni. Proslul hlavně svými portréty, které skládal z živočichů, plodů, květů i různých předmětů. Nakonec se však Arcimboldo rozhodl vrátit do rodného Milána. Rudolfova podpora alchymie, okultních věd a černé magie přilákala do Prahy i podvodníky a šarlatány. Jedním z nich byl Angličan Edward Kelley, který neunikl hněvu císaře a skončil ve vězení na Křivoklátě. Na císařském dvoře se pěstovala i matematika, fyzika, optika a astrologie. Roku 1599 byl do Prahy pozván dánský astronom Tycho de Brahe, který zde prováděl pozorování hvězd. Potřebné přístroje si sestrojoval sám. S výsledky své práce seznámil matematika a fyzika Johannese Keplera, který pak také v Praze formuloval zákony o pohybu planet.

MINIBOXOVÝ SOUBOR

Pokračujeme v uveřejňování dalších modelů pro volné doplnění miniboxového souboru Zákoutí, který jste si mohli slepit z vystřihovánek v ABC č. 12 až 17. Kódy v závorkách uvádíme pro případ, že byste si o daný díl psali do zásilkového prodeje WDS - MINIBOX, 154 00 Praha 5-Slivenec. Na začátku návodu přijměte omluvu za chybu, která se nám vloudila do č. 18. K autobusu ŠKODA 14 Tr jsme neuveřejnili sběrače. Naleznete je proto v dnešním čísle. Motorová lokomotiva A 219 (J3 002): Podle černých šipek narýsujte ohyby. Díly přesně vystřihněte. U dílu č. 3 vystřihněte prostor pro kapotu až po slepení dílu. Slepte díl č. 1, 2 a 3 podle pořadí čísel na kroužcích. Slepte obě poloviny dílů č. 4 a 5. K dílu č. 1 přilepte díl č. 2, tečka na tečku. Potom přilepte díly č. 3, 4 a 5. Nakonec zaretušujte bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy. Plošinový vůz Smmp (J5 003): Podle černých šipek narýsujte ohyby. Model slepte podle pořadí čísel na chlopních. V příštím čísle přineseme další modely pro volné doplnění krajiny.

Milan Weiner