Vystřihovánky v ABC č. 17/2020

Vystřihovánky v ABC č. 17/2020
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 17 najdete vystřihovánky českého experimentálního domu Prvok vytištěného na 3D tiskárně a těžkého tahače nákladů ze série Zemědělská technika. Tady máte návody na slepení těchto papírových modelů, fotky a návodné kresby. Kde koupit ábíčko s těmito vystřihovánkami? To zjistíte taky tady.

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami

Prvok

První dům z 3D tiskárny v Česku

V ABC č. 15/2020 jste si mohli přečíst o vytištěném experimentálním domu Prvok, nyní si ho můžete slepit. Důležitými členy autorského týmu projektu Prvok jsou sochař Michal Trpák a architekta Kateřina Nováková z Fakulty architektury ČVUT.

Díky nim a dalším odborníkům z vysokých škol, specialistům na 3D tisk a zástupcům architektů a firem vyrábějících stavební materiály nebo nástroje vznikl v Českých Budějovicích dům vytisknutý robotem Mášou. Při stavbě se používala betonová směs s nezvyklými přísadami – vyšším množstvím urychlovače tuhnutí betonu a nanopolypropylenovými vlákny zlepšující plasticitu.

Prvok je první dům vytištěný 3D tiskárnou v česku •  Prvok, Buřinka

Přípravné práce

Předem podlepte díly 3, 4, 7. Na podlepení dílu 7 použijte alespoň 1 mm silný karton.

Návod na slepení vystřihovánky domu Prvok

1. Slepte na sebe stěny domu Prvok 1, 2 a uzavřete do spojeného okruží. Zdola do horní části stěny vtlačte výztuhu 4 tak, aby barevné šipky (červená a světle zelená) ležely naproti sobě. Pak výztuhu pojistěte lepidlem. Chlopně nechte volné. Vytvarovanou stěnu nalepte na palubu pontonu 3. Na horní chlopně stěn postupně nalepujte předem v rozparcích spojkami 6 spojenou střechu 5.

2. Po proschnutí nalepte zdola paluby 3 díl 7 tak, aby byl umístěn na středu dílu 3. Z částí 9, 10, 11, 12 slepte dlouhý uzavřený pás obvodu pontonu. Potom jím zdola olemujte díl 8. Celou tuto sestavu vystřihovánky doporučujeme nalepit na papír pomocí nadbytečných chlopni a po zaschnutí obstřihnout. Pak ji zase zdola nalepte na model.

Návod na slepení vystřihovánky českého experimentálního domu Prvok vytištěného na 3D tiskárně, která vychází v časopisu ABC č. 17 •  Jan Navrátil

3. Okna a vstupní dveře domu Prvok můžete udělat buď realisticky, zjednodušeně, nebo je ponecháte pouze nakreslené. Zjednodušená varianta spočívá v tom, že díly oken a dveří jen podlepíte a umístíte na model. Při verzi realistické musíte slepit rám přehnutím na sebe a pak spojením do kruhu či elipsy. Vnitřní část okna pak do obvodu vtlačíte a zajistíte lepidlem. Takto postupujte u vchodových dveří z dílů 13, 14 a také u všech oken z dílů 15-22. Nakonec celky nalepte na naznačená místa.

4. Zbývá příslušnými barvami zaretušovat ohybové hrany na celém modelu vystřihovánky experimentálního domu Prvok.

Prvok: První český dům, který vznikl díky 3D tisku

Prvok: První český dům, který vznikl díky 3D tisku

Vystřihovánka těžkého tahače nákladů ze série Zemědělská technika, která vychází v časopisu ABC 17 •  Kosťa Chadziantonidis (slepení: Roman Žiška)

Zemědělská technika

Těžký tahač nákladů

Lesní stroje

Jako volná předloha pro vystřihovánku těžkého tahače ze sady lesní stroje posloužil stroj Husky 8 od firmy Foremost. Má široké pracovní využití ve všech průmyslových odvětvích. Vyrábí se v různých verzích pro konkrétní pracovní zařazení od nákladových plošin až po hasičské speciály.

V lese se používá pro převážení nákladů nebo jako plošina k převážení strojů, které by se jinak na určené místo nedostaly. Tahač má rozšířenou kabinu složenou ze dvou částí. Přední část je standardní kabina pro řidiče, zadní část je řešená jako obytná.

Vystřihovánka těžkého tahače nákladů ze série Zemědělská technika, která vychází v časopisu ABC 17 •  Kosťa Chadziantonidis (slepení: Roman Žiška)

Stroj nemusí opustit pracoviště několik dní, posádka má v kabině vše, co potřebuje. Je vybaven kolopásovým podvozkem – ozubená kola v pásech jsou vždy na jejich koncích a pneumatiky se nalézají uprostřed pryžového pásu. To umožňuje průchod i práci v nejtěžším lesním terénu.

Přípravné práce

Všechny části předem narýhněte. Hrany označené červenou šipkou ohýbejte směrem k sobě.

Návod na slepení vystřihovánky tahače

1. Nejdříve vytřihněte a slepte k sobě obě poloviny kolopásů 8 (2×) a 9 (2×). Zatížené je nechte proschnout.

2. Sestavte nosné plošiny 1, 2 a přilepte je k sobě. Slepte kabinu 3 a umístěte ji shora na díl 1. Motorovou část 4 nalepte shora na díl 1 a zezadu k dílu 3. Sestavte skříň pro rezervu kola a nářadí 5, nalepte ji zespoda k dílům 1 a 2.

Návod na slepení vystřihovánky těžkého tahače nákladů ze série Zemědělská technika, která vychází v časopisu ABC 17 •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

3. Slepte přední nosný mechanismus pro kolopásový podvozek 6 a nalepte ho zespodu na díl 1. Stejně postupujte u zadního nosného mechanismu 7, ten nalepte zespodu na díl 2.

4. Proschlé přední kolopásy 8 (2×) nalepte po obou stranách modelu na díl 6. Zadní kolopásy 9 (2×) přilepte po stranách na díl 7.

5. Na závěr slepte výfuky 10 (2×) a nalepte je z boků na díl 4.

SÉRIE: Zemědělská technika

AUTOR: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

NÁROČNOST: 2/3

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami

Papírový svět: Nový mistr papírových modelů

Papírový svět: Nový mistr papírových modelů

Vystřihovánky v ABC č. 16/2020

Vystřihovánky v ABC č. 16/2020

Vystřihovánka v ABC č. 15/2020

Vystřihovánka v ABC č. 15/2020