Vystřihovánky v ABC č. 21/2020

Vystřihovánky v ABC č. 21/2020
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 21/2020 najdete kus papírové historie. Jednou z vystřihovánek, která v tomto čísle vychází, je královská desková hra z Ur stará několik tisíc let! Kromě toho nechybí papírový parníček Möve ze série zahraničních modelů Muzea vystřihovánek. Tady najdete návody na slepení, návodne kresby a informace o tom, kde si můžete koupit ábíčko online.

Kup si časopis ABC online >

Vystřihovánka královské deskové hry z Ur

O tom, že deskové hry se hrály už ve starověku a jaké jsou nejlepší deskovky za posledních 5 000 let píšeme v ábíčku č. 21/2020.

Pravidla sumerské deskové hry

Hra je pro dva hráče, každý má sedm kamenů. Hráči začínají i končí na své straně desky. Pouze v prostřední řadě osmi polí se mohou kameny vyhazovat. Cílem hry je, dostat všechny své kameny pohybem po herní desce ven.

Desková hra z Ur: Pravidla a rozšíření k deskovce z ábíčka

Desková hra z Ur: Pravidla a rozšíření k deskovce z ábíčka

Kameny se pohybují dopředu o počet polí určený hodem čtyřmi triangulárními kostkami. Počítá se počet bílých špiček, které padnou vzhůru. Hráči se v hodu střídají a všechny hozené body musí vždy využít pro tah nebo nasazení jednoho svého kamene.

Počet kamenů na desce není omezen, na jednom poli ovšem může vždy stát jen jediný kámen. Soupeřův kámen lze vyhodit svým kamenem. Vyhozený kámen lze znovu nasadit. Pokud kámen skončí pohyb na některém z pěti polí s květem, má hráč bonus dalšího hodu.

Zvláštní pravidlo má navíc pole květu v prostřední bojové řadě. Kámen, který zde už je, nelze vyhodit. Pro opuštění desky je třeba hodit přesný počet zbývajících polí plus jedna. Existují i další verze pravidel včetně zapojení sázek.

Návod na slepení vystřihovánky deskové hry ze starověkého mezopotámského města Ur v časopisu ABC č. 21/2020 •  Jan Navrátil, spolupráce: Jan Zeman

Návod na slepení vystřihovánky

Podle návodné kresby sestavte z částí 1 a 2 hrací plán, který tvoří horní díl krabičky. Doporučujeme ji zevnitř podlepit silnějším kartonem. Část 3 tvoří dno krabičky, je rozděleno na dvě sekce. Větší z nich olemujte pomocí dílů 4 a 5, menší pak dílem 6.

Sekce propojte spojkou 7. Dna obou sekcí také ze- vnitř podlepte. Krabička by měla být funkční pro uschování triangulárních kostek a hracích kamenů. Čtyři kostky K opět doporučujeme zdatnějším modelářům podlepit.

Čtrnáct hracích kamenů H zesilte karto-em a vystřihněte. Zbývá příslušnými barvami zaretušovat ohybové hrany všech částí hry.

SÉRIE: Zábava

AUTOR: Jan Navrátil

SPOLUPRÁCE: Jan Zeman

NÁROČNOST: 1/3

Papírový model parníku Möve ze série Muzeum vystřihovánek v časopisu ABC č. 21/2020 •  Josef Kropáček (slepení Michal Kavalier)

Parníček Möve

Muzeum vystřihovánek: Zahraniční modely

Vystřihovánka dýmající lodičky Möve (racek) pochází z roku 1910 a je součástí velkého modelu města od německého vydavatelství J. F. Schreiber z Esslingenu. V minulosti jsme již v ABC otiskli model továrny, městské brány a plovárny. (www.papirovaarcheologie.cz)

Vystřihovánka ke stažení: Továrna

Vystřihovánka ke stažení: Továrna

Návod na slepení vystřihovánky

Stavba modelu vyžaduje základní zkušenosti s lepením vystřihovánek. Více než malá kresbička vám ukáže fotografie slepeného modelu. I tettokrát, jak je tomu u Schreiberových vystřihovánek zvykem, jsou díly číslované v pořadí, v jakém je autor modelu navrhl lepit.

Přesnost a důslednost vaší práce bude odměněna dokonale postaveným modelem. Zkušenějším modelářům doporučujeme v průběhu stavby jednotlivé díly retušovat odpovídající barvou, aby výsledný vzhled modelu byl dokonalejší.

Model městečka německého vydavatele J. F. Schreibera •  Josef Kropáček

Začněte dílem 1, do jehož zadní části udělejte prořez a vlepte do něj kormidlo. Z dílů 1, 2 (2×), 3 sestavte trup lodi a přilepte na něj z obou boků slepené díly kolesových krytů 4 (2×).

Zkompletujte nástavby 5 (2×) a přilep- te je na palubu, kam postupně osadíte komín 7, dva vstupy do podpalubí 8 a okno do strojovny 11.

Z dílů 9 (5×), sestavte zastřešení zadní části paluby, které ale přilepíte k lodi až po přilepení obou zábrad- lí 12. Delší zábradlí patří na přední část lodi a kratší dozadu.

Velitelský můstek 10 se skládá ze třech částí, po jejichž slepení jej nalepte na díly 5. Zbývá přilepit obě kolesa 6 a kouř z komína. Díl kouře si před vystřižením podlepte bílým papírem. Pro oživení umístěte na palubu tři postavičky cestujících.

SÉRIE: Zábava

PŘIPRAVIL: Josef Kropáček

NÁROČNOST: 1

Kup si časopis ABC online >

Vystřihovánky v ABC č. 20/2020

Vystřihovánky v ABC č. 20/2020

Vystřihovánky v ABC č. 19/2020

Vystřihovánky v ABC č. 19/2020

Vystřihovánky v ABC č. 18/2020

Vystřihovánky v ABC č. 18/2020