Vystřihovánky v ABC č. 2/2021

Vystřihovánky v ABC č. 2/2021
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 2/2020 najdete druhou část vystřihovánky westernového městečka Red Rock City. Kromě této sady na pokračování vydáváme také papírový model letadla z Belgie ze série Muzeum vystřihovánek. Tady najdete návod na slepení.

Koupit ABC s vystřihovánkami online >

Westernové městečko Red Rock City

Sada na pokračování

V ABC č.1/2021jsme začali uveřejňovat novou sadu fiktivního westernového městečka Red Rock City. Mohli jste si vystřihnout část podkladu, klády, budovu pohřebníka a saloonu. Nyní přinášíme dokončení podkladu se skalami. V č. 3 si od městečka odpočinete, ale v ABC č. 4 vyjdou budovy hotelu, pošty a telegrafu.

Vystřihovánky v ABC č. 1/2021

Vystřihovánky v ABC č. 1/2021

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z lícev vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Přerušovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu.

2.  Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami.

3.  Podlepte díly 2, 8, 12, 14.Vyřízněte křížky v kolečkách pro špejle v dílech 2 (3×), 5 (vyšel v ABC č. 1), 7,8(3×),17(20×,zABCč.1).

4. Z polystyrenu o síle 30 mm vyrobte dva klíny podle nákresů B a C, které naleznete na ploše dílu 12.

Návod na slepení sady vystřihovánek westernového městečka Red Rock City v časopisu ABC č. 2/2021 •  Tomáš Svoboda

Návod na slepení vystřihovánky

1. Jako první sestavte vyvýšeninu z dílů 1 ,2 ,3 a odložteji stranou.

2. Pokračujte vyvýšeninou s červenou skálou. Na sráz 10 (vyšel v ABC č. 1) přilepte v pořadí díly 8, 12 a sráz 11. Jakmile budete mít hotovo, přidejte celek z dílů 5, 6 (oba z ABC č. 1), 7. Výsledný celek zezadu podepřete dílem 9.

3. Nyní jemožné obě vyvýšeniny spojit dnem rokle 4.

4. Pro zpevnění papírového modelu doporučujeme pod vyvýšeniny přidat klíny z polystyrenu B, C dle návodné kresby.

5. Následuje stavba skály. Na díl12 při pevněte středový obvod skály 13 tak, aby se spoj dílu 13 nacházel na vyznačeném místě na ploše dílu 12. Po zaschnutí lepidla uzavřete středový obvod shora dílem 14.

Samostatně sestavte vrchol hory z obvodu 15 a hřebenu 16, celek přilepte na díl 14.
Opět je možné odhadnout natočení obvodu dle značky na dílu 14.

Návod na slepení sady vystřihovánek westernového městečka Red Rock City v časopisu ABC č. 2/2021 •  Tomáš Svoboda

6. Nyní spojte díl 17 z ABC č.1 se zbytkem modelu.

7.  Posledním krokem je přilepení modelu k podkladové desce A. Začněte postupně od kraje dílu 17. Plochu shora tlač- te na desku suchým hadříkem. Ujistěte se, že nikde není přebytečné lepidlo, a násled- ně zatižte lepené plochy knihami a nechte schnout ideálně přes noc.

8. Na hotovou scenerii přidejte modely saloonu, pohřebníka a klád, které máte připraveny z č. 1.

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 250

NÁROČNOST: 2/3

Soutěž s ABC o 5x HEXBUG VEX Robotics Ambush Striker

Soutěž s ABC o 5x HEXBUG VEX Robotics Ambush Striker

Sedmdesát let staré letadlo: Belgická vystřihovánka v časopisu ABC č. 2/2021 •  Josef Kropáček

Muzeum vystřihovánek

Letadlo

Historické zahraniční modely

Sedmdesát let stará vystřihovánka modelu letadla s postavami letištního personálu pochází z Belgie. Nakladatelství Chagor (Charles Gordinne) sídlící ve městě Liége vydávalo dětské knihy od roku 1935 až do počátku 50. let. Specializovalo se na komiksy a ve 40. letech se začaly v nabídce nakladatelství objevovat také rozmanité vystřihovánky. Pro děvčata oblékací panenky a pro chlapce modely techniky. Návodné texty u vystřihovánky jsou psané francouzsky a holandsky. (Josef Kropáček a www.papirovaarcheologie.cz)

Nakladatelství Chagor vydávalo rozmanité vystřihovánky - pro děvčata oblékací panenky •  Josef Kropáček

Návod na slepení vystřihovánky

Sestavení papírového modelu letadla a obou figurek není složité, stačí dodržovat standardní pravidla: Narýhovat ohybové hrany, přesně vystřihnout, správně slepit a případně retušovat hrany.

Než začnete lepit trup, prořežte otvory na vlepení křídel. Ocasní vodorovné křídlo podlepte červeným papírem. Po sestavení trupu a osazení křídel přilepte díl na přední část trupu a prorazte do něj uprostřed špendlíkem otvor pro zasunutí vrtule. Další otvory prorazte na koncích podvozkových noh. Kola podlepte silnějším papírem. V původní vystřihovánce doporučují korek. Na osu podvozku použijte tenký drátek.

Zbývají vám slepit obě postavičky. Co nejpřesněji slepte obě části k sobě a vystřihněte. Figurka s vozíkem má plastické ruce, které přilepíte ve sklonu madla vozíku.

SÉRIE: Zábava

PŘIPRAVIL: Josef Kropáček

NÁROČNOST: 1/3

Kup si časopis ABC s těmito vystřihovánkami >

Vystřihovánky v ABC č. 25-26/2020

Vystřihovánky v ABC č. 25-26/2020

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2020

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2020

Vystřihovánky v ABC č. 23/2020

Vystřihovánky v ABC č. 23/2020