Vystřihovánky v ABC č. 23/2020

Vystřihovánky v ABC č. 23/2020
Sdílej
 
V časopisu ABC najdete vystřihovánku havarované vesmírné lodi ze série Coral Explorer a papírový model robota Emila, který zve na Noc vědců. Tady jsou návody na slepení, návodná kresba a informace o tom, kde ábíčko koupit online.

Kup si časopis ABC s vystřihovánkami online >

Havarovaná vesmírná loď

Sada Coral Explorer

Stinnou stránkou vesmírných expedic je, že se při dobývání nových světů musí počítat s komplikacemi. Zničené vybavení a ztráta zásob jsou jedny z nich.

Přípravné práce

Čárkovaná čára značí ohyb rubu vystřihovánek k sobě, čerchovaná čára značí ohyb rubu vystřihovánek od sebe.

Návod na slepení vystřihovánky

Podložka

1. Vystřihněte z kartonu podložku, kterou obkreslete z dílů A, B pod textem na této stránce tak, že je dáte za sebe (viz návodná kresba, dále NK). Na podložku nalepte dunu, složenou z náspu 26 a hřebenu 27, 28. Na násep 26 nalepte kus křídla 15. Na hřeben 27 nalepte zabořený kontejner 22.

2. Dále na podložku po směru hodinových ručiček nalepte díly plochy okolního prostředí 29, 30, 31 a 32. Díl 30 opatřete z rubové strany magnetem riálem, viz modrá plocha v NK. Na díl 29 nalepte kameny 23, 24 a vystřelený kryt kabiny 25. 

Návodná kresba vystřihovánky havarované vesmírné lodi •  Jan Rükr

Transport 42

1. Na vzniklá místa na podložce nalepte části havarovaného transportu: Na přední část podložky nalepte čumák transportu z dílu 17, z kabiny 18, z otvoru po krytu 19, z náběhu stabilizátoru 16 a z utržené hrany 20.

2. Slepte hlavní trup transportu z pláště 1 a cípu 2. Do otvoru pláště 1 vlepte chodbu 3 s na tupo (na hranu) vlepenými dveřmi 21. Na povrch pláště 1 nalepte torso křídla z dílu 4, z lomu 5 a z ulomené výztuhy 6.

3. Na zadní část pláště 1 nalepte motorovou část hlavního motoru z ústí 11, z prodloužené části 9 a z levé motorové plochy 7. Na prodlouženou část 9 nalepte zasypanou trysku pravého motoru 10 a na motorovou plochu 7 trysku levého motoru 8.

4. Na plášť nalepte pomocí chlopní skrze malé proříznuté otvory torzo přistávacího systému 14. Z dílů 12 a 13 slepte vzdušnou brzdu tak, že díly k sobě přilepíte na tupo. Brzdu pak nalepte do příslušných míst na plášti 1.

Vystřihovánka havarované vesmírné lodi v časopisu ABC •  Jan Rükr

Bugyna R-EX 12

Slepte střední část 1. Na ni nalepte levou a pravou stranu 2, 3. Na střechu bugyny nalepte dvě rezervní kola 4.

Ohnivý oblak exploze

Postupně od vrchlíku směrem dolů slepte oblak exploze z dílů 1, 2 a 3. Na díl 4 nalepte z rubové strany magnet nebo magnetický materiál, viz modrá plocha v NK.

Vystřihovánky v ABC č. 11/2020

Vystřihovánky v ABC č. 11/2020

Noc vědců

Robot Emil

Jak se spřátelit s robůtkem?

Vystřihovánka robota Emila •  Noc vědců

Tajemná, nedosažitelná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda a vědci ukážou svou pravou tvář. Letos na výroční téma Člověk a robot. A protože vědce a roboty nic nezastaví, těšit se můžete na stovky přednášek, workshopů, komentovaných prohlídek nejen ve virtuálním prostředí.

Proplujte s námi místa, kam se jindy nedostanete, navštivte laboratoře, přednáškové místnosti, zhlédněte experimenty. Děti, vaše rodiče nebo prarodiče, každý zapálený pro vědu si přijde na své. Setkejte se s našimi vědci na webu www.nocvedcu.cz a oni už vás naučí vědu milovat.

Návod na slepení vystřihovánky

1. Vystřihněte jej po celé jeho délce.

2. Vystřiženého robůtka přehněte dle vyznačených čar, přičemž vytvoříte nepravidelný obdélník.

3. Přehněte také tmavě modré okraje.

4. Na ty následně naneste lepidlo, které je vhodné na papír.

5. A robůtka slepte.

My mu říkali Emil, ale vy si ho pojmenujte, jak se vám líbí.

Kup si časopis ABC s vystřihovánkami online >

Vystřihovánky v ABC č. 22/2020

Vystřihovánky v ABC č. 22/2020

Vystřihovánky v ABC č. 21/2020

Vystřihovánky v ABC č. 21/2020

Vystřihovánky v ABC č. 20/2020

Vystřihovánky v ABC č. 20/2020