Vystřihovánka ke stažení: Římský legionář - bonusové díly výstroje

Vystřihovánka ke stažení: Římský legionář - bonusové díly výstroje
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 223/2020 vychází papírový model postavičky římského legionáře. Tady najdete zdarma ke stažení vystřihovánku bonusových dílů výstroje. Vyzbrojte a vybavte vojáka Římské říše tak, jak se patří, aby vyrazil na tažení v plné polní!

Koupit časopis ABC s vystřihovánkou legionáře >

Vyzbrojte římského legionáře do plné polní

Římské legie tvořily armádu obávaných bojovníků, která po staletí udržovala moc impéria. Legionářům se podařilo dobýt většinu tehdy známého světa. K tomu potřebovali pořádnou výzbroj a výbavu.

Papírový model figurky legionáře v časopisu ABC č. 23/2020 je vyzbrojený brněním z kovových pruhů lorica segmentata, krátkým mečem gladius, kopím pilum a velkým obdélnikovým štítem scutum.

Vystřihovánka římského legionáře v časopisu ABC č. 23/2020, vpravo v plné polní s bonusovými díly výstroje •  Roland Havran

Tady najdete vystřihovánku bonusových dílů další výstroje, kterou si můžete stáhnout zdarma. Vyzbrojte svého římského legionáře do plné polní! Dejte mu sekeru, chochol na přilbu, nebo třeba polní lahev, kotlík, pánev a koženou tašku na výstroj. Nechybí ani dv různé motyky potřebné pro stavbu opevněného legionářského tábora.

 

Narozdíl od řeckých bojovníků hoplitů už měly římské legie sjednocené motivy na štítech. Jak by vypadal štít vaší legie? Vymalujte si ho podle sebe! Časopis ABC s vystřihovánkou legionáře si můžete koupit tady.

Vystřihovánka ke stažení: Bonusové díly výstroje starořeckého bojovníka

Vystřihovánka ke stažení: Bonusové díly výstroje starořeckého bojovníka

Návod na slepení vystřihovánky

1. Podle návodné kresby (dále jen NK) nařežeme špejle potřebné délky. Potom dle NK pomocí nitě a kapky lepidla vytvoříme nosný kříž. Necháme ho dobře zaschnout a natřeme tmavě hnědou barvou.

2. Začneme sestavovat vybavení. Nejdříve stočenou deku na spaní, kterou sestavíme z dílu 1 a dvou dílů 2. Přilepíme ji nebo přivážeme na nosný kříž podle NK. Sestavíme tašku na výstroj 3. Pomocí jehly a nitě nebo silnějšího provázku ji v bocích propíchneme, provlečeme provázek a zavěsíme nebo navážeme na nosný kříž podle NK.

3. Sestavíme kotlík z dílu 4, který uzavřeme dnem 5. Dovnitř kotlíku vložíme vnitřní část 6 a dno 7. Z vnějšku na kotlík přilepíme madlo 8.

4. Podobně sestavíme i polní láhev. Díl 9 uzavřeme z obou stran dílem 10 (2×). Na horní část láhve umístíme hrdlo složené z dílů 11 a 12. Jako u kotlíku přilepíme k bokům lahve madlo 13.

5. Pánvičku sestavíme přehnutím a slepením dílu 14. Uzavřeme ho zespoda dílem 15 a dovnitř vložíme dno 16. Rukojeť pánvičky přehneme a slepíme, připravíme si do ní otvor a přilepíme k celku.

Papírový model římského legionáře v časopisu ABC č. 23/2020 •  Roland Havran

Veškeré nádobí různě pomocí nitek či provázků rozvěsíme na nosný kříž. Výbava může být rozvěšena velmi ledabyle a různě se dotýkat či překrývat.

6. Sestavíme pracovní nástroje. Připravíme si podle NK tři násady, které natřeme hnědou barvou. Sekeru 18 nasadíme na násadu a obě její poloviny slepíme. Motyku 19 přehneme a kapkou lepidla přilepíme k násadě.

Další typ motyky 20 připevníme podobně jako sekeru nejdříve k násadě, kterou na jednom konci trochu seřízneme, a poté přehnutím připevníme a necháme dobře proschnout. I pracovní nástroje poté můžete dle libosti přivázat k nosnému kříži.

7. U bonusových dílů nalezneme ještě jeden náhradní štít, který se sestavuje stejně jako ve vytištěné vystřihovánce v ABC. Můžeme si jej barevně vylepšit dle vlastního uvážení. Stejný je i postup u náhradní přilbice.

Optiův chochol pouze přehneme a slepíme opatrně tak, abychom si neslepili i maličký spoj na spodní tenké části. Za tu poté chochol přilepíme na vrcholek přilbice. Chochol by měl být podélně, ale můžete jej přilepit i napříč po vzoru Centurionů.

Vystřihovánky v ABC č. 18/2020

Vystřihovánky v ABC č. 18/2020

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2020

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2020

Lego Super Mario a lodě na elektřinu v ABC

Lego Super Mario a lodě na elektřinu v ABC