Vystřihovánky v ABC č. 11/2020

Vystřihovánky v ABC č. 11/2020
Sdílej
 
V novém čísle časopisu ABC vychází papírový model kontejneru a doprovodných vozidel ze sady vystřihovánek Coral Explorer a vystřihovánka mulčovacího stroje. Tady najdete návodné kresby a návody na slepení.

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >

Kontejner a doprovodná vozidla

Sada Coral Explorer

Výměna členů posádky harvestoru (vyšel v ABC 8/2020), který je do jisté míry samostatným zařízením, probíhá většinou s výměnou tlakového kontejneru BHH-710K v cyklu zhruba 70 hodin. Kontejner má přední červenou část uzpůsobenou pro možnost přechodu posádky z harvestoru do lifteru nebo naopak bez tlakových obleků, případně pro nouzové přečkání posádky se základním vybavením. Zbytek kontejneru (bílá část) je přetlaková nádoba s přidruženými systémy pro udržení obsahu po maximální možnou dobu. Po naplnění kontejneru a případné výměně posádky přilétá A8 lifter a odnáší kontejner na základnu. K harvestoru se mohou externě dopravit doprovodná vozidla C7-EX nebo C7-EXL, případně lehká terénní vozidla PSI v provedení valník nebo kazetová elektrocentrála. PSI má navíc oproti C7 přetlakové propojovací dveře, takže je možné jej spojit s větším obytným komplexem, aniž by se posádka opět musela převlékat do tlakových obleků.

Sada vystřihovánek Coral Explorer v časopisu ABC •  Jan Rükr

Přípravné práce

Čárkovaná čára značí ohyb rubu vystřihovánek k sobě, čerchovaná čára značí ohyb rubu vystřihovánek od sebe.

Návod na slepení

KONTEJNER BHH-710K (žluté díly)

1. Slepte plášť 1 opatřený z rubové strany magnety na protilehlých stěnách, viz modrá plocha v návodné kresbě (dále NK). Do pláště vlepte přechodové dveře 2.

2. Slepte přední čelo kontejneru ze stěny 5, vstupu sání 6 a vstupu ovládání 7. Celek vlepte do přední části pláště 1.

3. Slepte zadní čelo kontejneru ze stěny 3 a vstupu sání 4 opatřeného z rubové strany magnetem, viz modrá plocha v NK. Dbejte, aby magnety byly přitahovány těmi, co jsou již zabudovány v harvestoru z ABC č. 8/2020, viz obrázek nakládka.

Návod na slepení papírového modelu kontejneru a doprovodných vozidel ze sady vystřihovánek Coral Explorer v časopisu ABC č. 11/2020 •  Jan Rükr

TERÉNNÍ VOZIDLO PSI – ELEKTROCENTRÁLA (zelené díly)

1 Slepte karoserii s nákladní částí z pláště 1, podvozku 2 a dílu se světly 3.

2. Do přední části karoserie vlepte přední nápravu složenou z uložení 7 a kol 8, 9. Do zadní části nalepte zadní nápravu složenou z uložení 4 a kol 5, 6.

EXPEDIČNÍ VOZIDLO C7-EX (oranžové díly)

1. Slepte zásobník 1 opatřený z rubové strany magnety na protilehlých stěnách, viz modrá plocha v NK.

2. Slepte torzo vozidla 2 opatřeného z rubové strany magnetem, viz modrá plocha v NK tak, aby se se zásobníkem přitahovali. Na něj nalepte bočnice 3 a 4.

3. Na přední část vozu nalepte dojezdovou rezervu 7 a na střechu štít 5. Do zadní části vozu nalepte rozšířenou nástavbu 6.

MANIPULÁTOR M5-EX (růžové díly)

1. Slepte torzo vozidla 1. Na levou stranu nalepte bočnici 2 a na pravou stranu bočnici složenou z dílů 3, 4.

2. Shora vozu nalepte kabinu 5 a rameno složené z dílů 6, 7, 8, 9, 10, 11.

SÉRIE: Sci-fi

AUTOR: Jan Rükr

NÁROČNOST: 2

Vystřihovánka mulčovacího stroje v časopisu ABC č. 11/2020 •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

Mulčovací stroj

Lesní stroje

Mulčovací stroj je kombinací traktorového nosiče a lesní frézy. Jako předloha posloužil nosič MERLO TRE EMME MM 350 a jako fréza AHWI 650 H. Traktorový nosič je především určen pro firmy poskytující služby v lesním hospodářství. Mezi využitelné pracovní adaptéry však nepatří pouze lesní fréza. V čelním závěsu může být celá řada výkonných radlic nebo i sněhové frézy. Stroj je osazen šestiválcovým motorem a má elektronicky řízený pohon všech čtyř kol. Lesní frézy jsou zkonstruované jako závěsné zařízení pro nosiče a nabízejí široké možnosti využití. Používají se na mulčování a frézování dřevin při rekultivaci výsadeb, likvidaci zbytků po těžbě nebo při přípravě půdy před zalesňováním.
Kosťa Chadziantonidis

Přípravné práce

Všechny části předem narýhněte. Hrany označené červenou šipkou ohýbejte směrem k sobě.

Návod na slepení vystřihovánky mulčovacího stroje v časopisu ABC č. 11/2020 •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

Návod na slepení

1. Nejdříve k sobě slepte obě poloviny kol 12 (2×), 11 (2×) a 13 (2×), 11 (2×). Zatížené je nechte proschnout.

2. Sestavte nosný trup 1. Slepte kabinu 2 a nalepte ji na díl 1.
Zásobník na mulčovanou kůru 3 přilepte k dílům 1 a 2. Slepte chladicí zařízení 4, 5 a nalepte je po obou stranách na díl 1, 3.

3. Osy zadních kol 6 (2×) nalepte z obou stran na díl 1. Bedny na nářadí 7 (2×) nalepte rovněž z obou stran na díl 1.

4. Slepte držák radlice 8 a nalepte ho na díl 1. Radlici 9 přilepte na díl 8. Kabely pro ovládání radlice 10 (2×) zatřete ze zadní strany modrým fixem a pak je přilepte k dílům 1, 9.

5. Na závěr přilepte kola podle návodné kresby. Zadní kola slepená z dílů 12, 11 a přední slepená z dílů 13, 11.

SÉRIE: Zemědělská technika

AUTOŘI: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

NÁROČNOST: 1

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >

Vystřihovánky v ABC č. 10/2020

Vystřihovánky v ABC č. 10/2020

Vystřihovánka ke stažení: Československý tank

Vystřihovánka ke stažení: Československý tank

Vystřihovánky v ABC č. 9/2020

Vystřihovánky v ABC č. 9/2020