Vystřihovánky v časopisu ABC č. 12/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 12/2022
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 12/2022 vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihněte a sestavte si kostel sv. Martina v Lidicích, které nacisté vypálili jako pomstu za atentát na Heydricha. Nebo pokračování modelu ze série miniboxů sídliště Janov. Tady jsou návody a na slepení včetně návodných kreseb.

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 12/2022:

Časopis ABC s vystřihovánkami můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc. Doručení je zdarma.


Stavby

Vystřihovánka k operaci Anthropoid

Kostel sv. Martina v Lidicích

K nejtragičtějším událostem druhé heydrichiády patří vyvraždění obyvatel obce Lidice na Kladensku. Uběhlo od ní právě 80. let. 10. června 1942, dva týdny po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha, němečtí nacisté přistoupili ke zrůdnému činu.

Přestože po atentátu 27. května 1942 docházelo každý den k popravám civilního obyvatelstva, nacisté měli potřebu vykonat exemplární pomstu, zlikvidovat celou českou obec. K této konkrétní obci vedla pouze falešná stopa, že místní obyvatelé byli zapojeni v odboji. Gestapo si toho bylo vědomo.

Přesto byl vydán rozkaz obec zlikvidovat. Lidičtí muži byli na místě postříleni, ženy a děti putovaly do koncentračního tábora v Polsku, kde většina z nich byla rovněž zavražděna.

Kostel sv. Martina v Lidicích •  Profimedia.cz

Nacisté nešetřili ani budovy. Domy byly vypáleny a následně buldozerem srovnány se zemí. Takový byl osud také lidického kostela sv. Martina. Kostel byl postaven v polovině 14. století a podlehl částečné destrukci už během husitských válek v 15. století a později během třicetileté války v 17. století. Definitivně ho zničili až nacisté v roce 1942. Zachovaly se pouze dveře kostela, které jsou dnes součástí expozice lidického muzea. (Zdeněk Ležák)

Další vystřihovánky k operaci Anthropoid:

Návod na slepení vystřihovánky

1 Stavbu zahájíme přípravou dílů hlavní lodi. Díly 1, 2 a 3 vystřihneme a narýhujeme. Na díl 2 následně přilepíme hlavní vstup 4. Vystřihneme strop 11, z jehož středu vyřízneme díl 17. Na rubovou stranu dílu 11 překreslím pozici umístění zvonice kostela. Připravený strop postupně nalepíme na zkompletované díly 1, 2, 3 a 4.

2. Pokračujeme doplněním hlavní lodi kompletací sakristie – stěn (díl 7), stropu (díl 8) a střechy (díl 9). Hotový blok přilepíme na dané místo k zádi kostela, dílu 3.
3. Boční vchod je tvořen dílem 5 a střechou 6. Slepený boční vchod přilepíme na bok stavby k dílu 2.

4. Následuje lepení střech. Začneme asi nejsložitější částí modelu – střechou zvonice. Je tvořena díly 20, 21 (obojí 4×) a základnou 14. Postupujeme pomalu a pečlivě. Na strop stavby 11 usadíme stěny zvonice 12 a uzavřeme hotovou střechou

Návod na slepení •  Pavel Havránek

5. Zpracujeme střechu hlavní lodi 16. Usadíme na ni její vrchní část 18 se základnou 17. Při usazování vrchní části střechy se orientujeme pomocnou tečkou, která nám označuje vzájemnou pozici dílů. Pokračujeme zadní částí střechy 15 a přilepíme ji ke střední části střechy 16.

6. Připravíme si čelní štíty, dva díly 22. Podle středové čáry je narýhujeme, ohneme a slepíme. Až potom vyřízneme jejich tvar. Střechu uzavřeme dílem 13. Závěrem zpracujeme dva vikýře 19 a usadíme na střechu hlavní lodi 16. Osadíme stříšku nad hlavním vchodem, díl 10.

7. Zbývá zaretušovat bílé hrany ohybu vodovými barvami v příslušných odstínech. Střechu věže můžeme doplnit o hrotici s korálkem.

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Pavel Havránek

MĚŘÍTKO: 1 : 200

SLOŽITÉ

Minibox

Sídliště Janov

Urbanistou snadno a rychle

Vystřihovánkou v tomto čísle můžete pokračovat v sestavování sídliště Janov. Miniboxy jsou kompatibilní (slučitelné) s dříve vydávaným souborem Slatina. Jak se díky modelářství stanete urbanistou - snadno a rychle, zjistíte tady.

Z ABC č. 12 můžete slepit bytové domy s alternativním zastřešením a dvůr. Buď si situaci slepíte jako samostatný model, nebo ji přidáte k již vydaným situacím v ABC č. 21, 24, 25-26/2021 a č. 1, 3, 6, 8, 9/2022.

Jednotlivé vystřihovánky ze série Janov najdete tady.

Vystřihovánka sídliště Janov - základní provedení (vlevo) a volitené provedení •  Milan Weiner

Návod na slepení

Prohlédněte návodnou kresbu. Podle černých šipek narýhujte ohyby. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově, malými kapkami lepidla, 5–8 mm od sebe. Volitelné díly mají modře podložená čísla. Domy C1 abc 006 a 007 jsou ve volitelném provedení, buď klasická střecha, nebo střecha aktivní. Dům C1 abc 008 je s rovnou aktivní střechou nebo skleníkem.

Umístění nové vystřihovánky do modelu sídliště Janov •  Milan Weiner

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

V dílu 6 vyřízněte otvor, otočte chlopně o 180˚ a přilepte je. Slepte díly 1–7 podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních. Do dílů 1, 2, 3 a 6 vlepte ztužující přířezy z vlnité lepenky a přilepte je k situaci. Přilepte střechy 4 a 5. Přilepte skleník 7.

Návod na slepení vystřihovánky sídliště Janov •  Milan Weiner

VOLITELNÉ PROVEDENÍ

Místo dílů 4 a 5 slepte skleníky 11 a 12. Slepte díl 8, oplocení 9 a 10, zábradlí 13, 14 15 a zelenou stěnu 16. Sestavené díly přilepte na označená místa.

SÉRIE: Minibox

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 300

SNADNÉ

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 9/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 9/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 8/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 8/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 7/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 7/2022