Vystřihovánky v časopisu ABC č. 5/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 5/2022
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 5/2022 vychází nové vystřihovánky nejen pro děti. Vystřihněte a sestavte si papírový model figurky aztéckého jaguářího valečníka. Nebo vystřihovánku majáku se strážcem. Tady jsou návody a na slepení včetně návodných kreseb.

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Aztécký jaguáří válečník

Elitní válečník historie, 15. - 16. stol. n. l.

Aztékové, jejichž říše se rozkládala na území dnešního Mexika, patřili k velkým americkým říším před objevením Ameriky evropskými kolonizátory. Jejich civilizace byla velmi vyspělá. Budovali města, obrovské chrámy a pyramidy.

Měli velmi rozvinutý systém zemědělství a jejich umění a astrologické znalosti udivují dodnes. A to všechno dokázali bez znalosti kola či zpracování kovu. Jejich náboženství a zřízení si zakládalo na množství krvavých lidských obětí.

Elitní válečníci historie: Aztéčtí jaguáří válečníci

Elitní válečníci historie: Aztéčtí jaguáří válečníci

Mezi společenskou a vojenskou elitu Aztéků patřili tzv. orlí a jaguáří válečníci – zdatní muži oblečení v kůžích zvířat s hrozivými maskami. Jako zbraň užívali macuahuitl – extrémně nebezpečný dřevěný kyj s obsidiánovým ostřím.

Krutá vláda Aztéků nad ostatními porobenými nakonec přispěla k jejich konci, neboť Španělé chytře využili rozbrojů mezi jednotlivými městy, a říše, která už tou dobou byla v krizi, postupně zanikla.

Přípravné práce

1. Před stavbou se rozhodněte, jestli si figurku postavíte plně pohyblivou, anebo napevno v libovolné pozici. Stavba napevno je jednodušší a model obsahuje pouze několik detailů. Kloubový model bude vyžadovat více trpělivosti a pečlivosti. Postupujte podle návodu!

2. Ke stavbě modelu si připravíme ostré nůžky, lepidlo, pravítko, nožík na rýhování hran, vodové barvy pro retušování, špejli a běžná kulatá párátka pro spoje.

3. Místa, která se musí zakapat lepidlem a nechat zaschnout, jsou v návodné kresbě (dále jen NK) označena piktogramem v červeném kroužku.

Foto:  Roland Havran

Návod na slepení vystřiovánky

TĚLO A NOHY

1. Model zahájíme sestavením trupu 1 do něhož si připravíme otvory.

2. Sestavíme stehna 2 (2×) se zhotovenými otvory. Pokračujeme sestavením lýtek 3 (2×) a k nim přilepíme sestavená chodidla 4 (2×). Přehneme a slepíme ocas 5 a přilepíme jej doprostřed dozadu pod zástěru a můžeme jej lehce zvlnit. Nohy nyní můžeme pospojovat s trupem pomocí zakrácených párátek a zakápnout spoje lepidlem. Trup zatím odložíme k proschnutí.

HLAVA, MASKA A DOPLŇKY

1. Sestavíme ovál hlavy 6 uzavřený díly 7 (2×) s připravenými otvory. Pečlivě kapkou lepidla přilepíme vytvarovaný nos 8.

2. Sestavíme spodní část masky 9 a k ní nahoře přilepíme vytvarovanou horní část masky 10. Po stranách přilepíme uši 11 (2×) a na zátylek přilepíme kornout 12. Do něj vlepíme kolečko 13. Nyní si nastříháme, přehneme a slepíme dlouhá pera 14 (6×). Různě je zohýbáme a libovolně je vlepíme na kolečko do kornoutu za hlavou. Můžete jich přilepit libovolný počet. MPo stranách masky ještě přilepíme ozdoby 15 (2×).

3. Dopředu na trup přilepíme uzel s látkou 16 a na nohy ozdobné uzly 17 (2×). Do trupu vložíme spoj z párátka pro hlavu a zakápneme lepidlem. Po zaschnutí nasadíme ovál s obličejem na něj i masku.

Foto:  Roland Havran

RUCE

1. Nejdříve si připravíme ramena 18 (2×) a pak také spojovací kroužky 19 (2×). Trupem provlékneme párátko, navlékneme obě ramena, přitáhneme je k trupu a zajistíme kroužky, které zakápneme lepidlem. Necháme velmi dobře proschnout a kontrolujeme, aby se ramena volně otáčela!

2. Nyní začneme sestavovat ruce od spodu. Nejdříve vytvarujeme a sestavíme dlaně 20 (2×), do nich vložíme spoj a zakápneme lepidlem a necháme proschnout. Dále připravíme předloktí 21 a jistící kroužky 19 (obojí 2×).

Po zaschnutí spojů v dlaních vložíme celky do předloktí, zajistíme kroužky a zakápneme. Necháme opět dobře proschnout. Dále si připravíme loket 22 (2×), k němu připojíme spojovací trubičku 23 (2×) a necháme dobře proschnout. Dále pokračujeme horní částí paže 24 (2×). Do tohoto dílu uděláme velké otvory a připravíme si kolečko 25 (2×).

Lokty s trubičkami již můžeme prostrčit pažemi a zajistit kolečky 25 (2×). Poté můžeme spojit ruce v loktech a připojit je k ramenům. Opět zakápneme a necháme zaschnout.

Foto:  Roland Havran

VÝZBROJ

Přehneme a slepíme štít 26. Necháme pod zátěží zaschnout. K němu připojíme tři proužky 27. Připravíme rukojeť macuahuitlu. Omotáme špejli dílem 28 a její vrchní část z obou stran seřízneme nebo zbrousíme. Na tuto násadu poté přilepíme přehnuté a slepené tělo zbraně 29.

FINÁLNÍ PRÁCE

Zaretušujeme hrany modelu vodovkami. Přečnívající spoje můžeme obrousit pilníčkem a zabarvit vodovkami.

SÉRIE: Postavy

AUTOR: Roland Havran

SLOŽITÉ

Foto:  ABC

Maják se strážcem

Vystřihovánka majáku se strážcem může fungovat jako kasička nebo si ho můžete rozsvítit stejně jako skutečné majáky.

Přípravné práce

1. Stavba modelu není složitá, vyžaduje však přesnost a trpělivost. Hrany, které budete ohýbat z tisku vystřihovánky jsou značeny plnou čarou a mimo kresbu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany hýbané z rubu vystřihovánky jsou značeny čerchovanou čarou (-.-.-).

2. Přerušovanou čarou (-----) jsou označeny obrysy ploch, na něž se lepí jednotlivé díly. Čísla těchto dílů jsou vepsána uvnitř ploch. Výřezy z ploch jsou označeny červenou úhlopříčkou nebo čarou.

Vystřihovánka majáku se strážcem •  Miloš Čihák

Návod na slepení vystřihovánky

1. Pečlivě stočíte a slepíte plášť majáku 1, necháte proschnout. Navazuje horní část. Stočíte a slepíte plášť 4 s vyříznutým otvorem pro mince nebo pro průchod světla. K plášti 4 přilepíte horní díl 5. Dále vystřihnete a vyříznete díl 2, do kterého zevnitř vlepíte díl 3. Celek přilepíte zespodu k dílu 4 a necháte proschnout. Na horní díl 5 přilepíte zpracované zábradlí 6. Stočíte a zpracujete horní část majáku z dílů 7, 8, 9 a 10. Celek přilepíte na vyznačené místo na ochozu 5. Horní část majáku je hotová a můžete ji nasadit na díl 1.

2. Sestavíte tělo figurky 11 s proříznutými otvory pro ruce. K tělu 11 postupně přilepíte krk 12. Pokračujete hlavou z dílů 13, 14, 15, uší 16 (2×) a vousů 17. Na hlavu přilepíte klobouk z dílů 20, 21 a 22. Do proříznutých otvorů figurky vsunete a zalepíte ruce – pravou 18 a levou 19. Sestavíte lucernu z dílů 23, 24 a 25. Přilepíte ji k pravé ruce figurky.

3. Sestavíte dalekohled, jehož díly 27–31 opatrně vyříznete z podstavce 26. Hotový dalekohled přilepíte k levé ruce figurky. Podstavec 26 podlepíte kartonem, aby se zacelily vyříznuté plochy po dalekohledu. Maják i figurku přilepíte k podstavci 26. Pokud si ale chcete maják rozsvítit, před přilepením k podstavci do něj ještě vložíte zdroj světla a spodní kraj pláště 1 upravíte pro výstup připojení světla. Pro zpevnění a zvýraznění barev model můžete natřít nebo nastříkat bezbarvým lakem.

SÉRIE: ZÁBAVA

AUTOR: Miloš Čihák

SNADNÉ

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 4/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 4/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 3/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 3/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 2/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 2/2022