Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2021
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 24/2021 vychází nové vystřihovánky nejen pro děti. Vystřihněte a slepte si papírový model budovy Elektrických podníků hlavního města Prahy. Nebo vystřihovánku miniboxu Janov. Tady jsou návody na slepení.

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Budova elektrických podniků hl. města Prahy

Stavba roku 2021

Palác Elektrických podniků je jednou z největších a nejvýznamnějších památek funkcionalismu na našem území. Byl postaven v roce 1935 na břehu Vltavy u Hlávkova mostu v pražských Holešovicích. Svého času byl největší administrativní budovou v Praze.

Palác elektrických podniků hlavního města Prahy •  Vladimír Kiva Novotný

Nyní stavba prošla kompletní rekonstrukcí architektonické a inženýrské kanceláře TaK Architects, která je natolik zdařilá, že vyhrála prestižní ocenění Stavba roku 2021. Rekonstrukce se netýkala pouze vnějšího pláště budovy, ale především vnitřních prostor, které se při zachování původ- ních architektonických prvků proměnily v moderní kancelářské prostory odpovídající potřebám současnosti.

Palác Elektrických podniků: Znovuzrození u Vltavy

Palác Elektrických podniků: Znovuzrození u Vltavy

Návod na slepení vystřihovánky

1. Prohlédněte si návodné kresby. Podle černých šipek narýhujte ohyby. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově, malými kapkami lepidla, 5–8 mm od sebe.

2. Situaci, díl č. 1, přilepte na vhodnou podložku a pod zátěží nechte proschnout. Slepte díly č. 2–6, 9, 10 a 11 podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních. Nařežte přířezy z vlnité lepenky, například z nepotřebného obalu. Velikost přířezů je o trochu menší než půdorys uvedených dílů. Vyztužující přířezy vlepte do dílů k rubu horních stran. Viz obr. PŘÍŘEZY.

Foto:  Milan Weiner

Foto:  Milan Weiner

3. K situaci na vyznačená místa nejprve přilepte díl č. 2, následně č. 3 a 4. Snažte se o přesnost, další díly navazují. Přilepte díly č. 5 a 6. Slepte díly č. 7, 8 a přilepte je na vyznačená místa. K nim přilepte díl č. 9. Poslední k situaci přilepte díly č. 10 a 11.

4. Slepte díly č. 12–19. Spojte díl č. 12 s dílem č. 14, celek přilepte k dílu č. 5. Obdobně spojte díl č. 13 a 15, celek přilepte k dílu č. 6. Do dvorů vlepte garáže, díly č. 18 a 19. Na horní stranu dílu č. 2 přilepte nejprve díl č. 20, poté díl č. 21.

SÉRIE: Minibox

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 600

SNADNÉ

Foto:  Milan Weiner

Minibox Janov

Základem každé obce, města i územního celku je krajinný rámec a dopravní skelet. Vymezené plochy slouží pro bydlení, práci, odpočinek a zeleň. Každé sídlo se vyvíjí, často vznikají problémy, které je nezbytné řešit. Nástrojem pro jejich vypořádání je územní plán – dohoda o nakládání se společným životním prostorem.

Dnes jsou všechna sídla rozvíjena podle územních plánů. Architekt se schopností vidět věci v souvislostech je urbanista a jeho projevem je územní plán. Urbanista připravuje území pro architekty jednotlivých objektů, jeho činnost je kontinuální, navazuje na předchůdce, předává nástupcům.

Já, budovatel: Objevte kouzlo architektury!

Já, budovatel: Objevte kouzlo architektury!

Urbanistou snadno a rychle

Protihráčem urbanistovy činnosti je veřejná diskuse. Předpokladem pro správné posuzování řešených problémů je schopnost vytvořit z 2D podkladů, vizualizací, mluveného slova a textu dostatečně reálný 3D obraz – tedy model, který je ale pracný a drahý. Papírový pracovní model vytvoří také věrný 3D obraz, ale rychle a levně. Mohou tak vznikat modely konkurenčních návrhů.

Sada Janov zobrazuje část území, které územní plán určil pro rozvoj nízkopodlažní bytové zástavby. Čtvrť rodinných domů vznikla rozparcelováním nevyužitého pozemku v majetku města. Novodobou zástavbu z devadesátých let 20. století provedla stavební firma podle typového projektu. Dispozice a vzhled domů byl přizpůsoben přání budoucích majitelů.

Princip nové miniboxové sady

Miniboxy Janov jsou kompatibilní (slučitelné) s dříve vydávaným souborem Slatina. Systém modelů rodinných  domů (dále jen RD) je postaven na typových parcelách a typových ulicích. Jednotlivé parcely jsou osazeny RD, drobnými stavbami, stromy. Doplňujícími prvky jsou oplocení a vozidla všeho druhu. Typové parcely jsou vzájemně zaměnitelné. Šířka parcel je konstantní, délka parcel je nastavitelná.

Typové parcely jsou vzájemně zaměnitelné. Šířka parcel je konstantní, délka parcel je nastavitelná •  Milan Weiner

Z vystřihovánky v tomto čísle si můžete postavit polovinu situace, na které jsou umístěny dva RD, garáže a oplocení pozemků. Domy můžete otáčet o 90̊. Domy a drobné stavby vznikají z jednoho dílu. Garáže můžete umísťovat buď v uliční čáře (znázorněno na hlavním obrázku), nebo libovolně, viz obrázek níže. Tvar RD je pro začátek v nejjednodušší možné podobě.

Tvar rodinného domu je pro začátek v nejjednodušší možné podobě •  Milan Weiner

Systém ulic bude doplněn o množství křižovatek. Ulice jsou několika typů – obytné, jednosměrné, obousměrné, a  to v několika šířkách. Ulice jsou vzájemně zaměnitelné a v rámci svých šířek přelepitelné, RD jsou samostatně stojící (jako v tomto čísle ABC), dvojdomy a domy řadové.

Ulice jsou vzájemně zaměnitelné a v rámci svých šířek přelepitelné, RD jsou samostatně stojící •  Milan Weiner

Postavená polovina situace může být základem budoucí celé čtvrti RD, je možné ji rozšiřovat všemi směry. Na obrázku níže například vidíte sestavu se situací vydanou v ABC č. 21/2021.

Na obrázku níže například vidíte sestavu se situací vydanou v časopisu ABC č. 21/2021 •  Milan Weiner

V příštích ABC budeme uveřejňovat další situace s jednotlivými prvky a vy si je budete moci libovolně přidávat k těm stávajícím. Konkrétně v ABC č. 25/26 najdete dokončení situace z tohoto čísla a další situaci. Návody ke stavbám naleznete vždy přímo ve vystřihovánce.

SÉRIE: Minibox

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 300

SNADNÉ

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 25-26/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 25-26/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 22/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 22/2021