Vystřihovánky v časopisu ABC č. 19/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 19/2021
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 19/2021 vychází vystřihovánka ruského lunárního modulu a papírový model důlního letounu Miner-Ex ze sci-fi série Coral Explorer. Tady najdete návody na slepení a návodné kresby.

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Ruský lunární modul

Vesmírná mise blízké budoucnosti

Třetí zemí, která se po USA a Číně bude snažit o přistání na Měsíci v roce 2024, bude Rusko. První pokusy o přistání na Měsíci proběhly v tehdejším Sovětském svazu na konci 60. let minulého století, ale byly neúspěšné a ruský lunární program byl zrušen. Nyní probíhají konstrukční práce na přistávacím modulu znovu.

50 let od přistání na Měsíci: Tragédii Apolla 11 zabránila propiska

50 let od přistání na Měsíci: Tragédii Apolla 11 zabránila propiska

Základ tvoří ověřená kabina Sojuz, ke které je shora namontována přístrojová část se spojovacím uzlem. Posádku budou tvořit dva kosmonauti. Stejně jako americký a čínský, bude i ten ruský přistávací modul vybavený univerzálním spojovacím uzlem pro připojení ke stanici na oběžné dráze Měsíce.

Všechny tři země jsou si vědomy náročností úkolu, a proto spolupracují při vývoji a výrobě základních spojovacích a komunikačních prvků. Čas ukáže, která země nakonec přistane na Měsíci první a obnoví tak po mnoha letech měsíční průzkum. Jako poslední modul vyjde i náš ábíčkovský, jak bychom si ho představovali.

Foto:  Kosťa Chadziantonidis

Přípravné práce

Všechny části vystřihovánky předem narýhněte. Hrany na dílech 8 a 13 označené červenou šipkou budete ohýbat směrem k sobě.

Návod na slepení vystřihovánky

1. Stavbu papírového modelu začněte trupem 1. Pokračujte slepením kabiny 2 a nalepte ji shora na díl 1. Pro správné nastavení jsou na obou dílech namalovány červené lepicí plochy. Motorovou část 3 přilepte zespodu rovněž na díl 1. Slepte přístrojovou část se spojovacím uzlem 4 a nalepte ji shora na díl 2.

2. Krabice 5, 6 (šedá a zlatá) na nářadí a přístroje přilepte na díl 1 zepředu i zezadu. Sestavte dva složené sluneční panely 7 a 8. Slepené je pak po obvodu natřete černým fixem, získají na plastičnosti. Díl 7 nalepte na kabinu 2 a díl 8 nalepte na díl 1 z boku.

Foto:  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

3. Slepte přistávací nohy 9 (4×) a nalepte je po stranách na díl 1. Přistávací disky 10 (4×), 11 (4×) slepte k sobě a nalepte je zespodu na díly 9. Žebřík pro sestoupení 12 nalepte z boku na díl 1. Komunikační anténu slepte z dílů 13, 14, 15 a nalepte ji na díl 2.

SÉRIE: Vesmír

AUTOŘI: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

NÁROČNOST: SNADNÉ

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 12

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 12

Vystřihovánky v ABC č. 16/2021

Vystřihovánky v ABC č. 16/2021

Důlní letoun Miner-Ex

Sci-fi série Coral Explorer

Mohlo by se zdát, že název modelu Důlní letoun je nesmyslný, ale není tomu tak. Jedná se o důlní skafandr pro jednoho operátora, vybavený na pravé paži extraktorem a na levé paži kolektorem oparu dirizia 32. Miner-
-EX je nasazen všude tam, kde panelový Harvestor selhává – v nedostupném, členitém či horském terénu s významnými ložisky určenými k těžbě.

Operátor je schopen díky velké nádrži vzduchu a vnitřnímu uspořádání kokpitu vydržet ve skafandru i několik dní. Po naplnění kolektoru zapíná operátor návratový mód a automatizovaný skafandr se mění na letoun pro rychlou dopravu nákladu na základnu.

Foto:  Jan Rükr

Přípravné práce

1 Čárkovaná čára značí ohyb rubu vystřihovánek k sobě, čerchovaná čára značí ohyb rubu vystřihovánek od sebe.

2. Papírový model si můžete slepit v pracovním módu a současně i v módu leteckém s volitelnou částí Místo startu.

Návod na slepení vystřihovánky

Pracovní mód

1. Slepte kabinu Mineru z dílu zad 1, kokpitu 2 a čumáku 3. Na kokpit 2 nalepte přídavnou světelnou rampu 4. Na záda 1 připojte kanystr 5. Na levou stranu kokpitu 2 nalepte rameno 6 s kolektorem 7. Na pravou část kokpitu 2 nalepte extraktor 8.

2. Slepte levou nohu z nosného dílu 9, bílého štítu 10, červeného štítu 11 a spojky 12. Na konec nohy nalepte odpružení 14 a chodidlo 21. Na bok nohy nalepte složené křídlo 13.

3. Slepte pravou nohu z nosného dílu 15, bílého štítu 16, červeného štítu 17 a spojky 18. Na konec nohy nalepte odpružení 20 a chodidlo 21. Na bok nohy nalepte složené křídlo 19.

Foto:  Jan Rükr

Letecký mód

1. Slepte kabinu Mineru z dílu zad 1, kokpitu 2 a čumáku 3. Na záda 1 nalepte kanystr 4. Na levou stranu kokpitu 2 nalepte rameno 5 s kolektorem 6. Na pravou část kokpitu 2 nalepte složený extraktor 7.

2. Slepte levou nohu z nosného dílu 8, bílého štítu 9, červeného štítu 10 a spojky 11. Na konec nohy nalepte odpružení 14 a chodidlo 21. Na bok nohy nalepte otevřené křídlo 12 a na zadní stranu nohy nalepte křidélko 13.

3. Slepte pravou nohu z nosného dílu 15, bílého štítu 16, červeného štítu 17 a spojky 18. Na konec nohy nalepte odpružení 14 a chodidlo 21. Na bok nohy nalepte otevřené křídlo 19 a na zadní stranu nohy nalepte křidélko 20. Výsledný model lze nalepit na sestavu Místo startu.

Místo startu (volitelná část)

Slepte prachový kruh místa startu 1 spolu se sloupy horkého vzduchu 2 a 3, které jsou do tohoto kruhu vlepené. Na druhou stranu dílu 1 nalepte do příslušných míst díly prachových oblaků 4, 5 a 6.

SÉRIE: SCI-FI

AUTOR: Jan Rükr

NÁROČNOST: SLOŽITÉ

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Papíroví modeláři: Pavel Skokan připravuje v Ábíčku modely už od základky

Papíroví modeláři: Pavel Skokan připravuje v Ábíčku modely už od základky

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 18/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 18/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 17/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 17/2021