Vystřihovánky v časopisu ABC č. 15/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 15/2021
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 15/2021 vychází pokračování vystřihovánky papírového modelu westernového městečka Red Rock City a nábytek pro panenky ze série Muzeum vystřihovánek. Tady najdete návody na slepení a návodné kresby.

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Westernové městečko

Red Rock City

Od začátku letošního roku uveřejňujeme vystřihovánku westernového městečka Red Rock City. V časopisu ABC č.1 , 2, 4, 5, 7, 9 a 12 již vyšel podklad se skalami, klády a budovy pohřebníka, saloonu, hotelu, řezníka, pošty, telegrafu, pozemkového úřadu, radnice, kostela, městského maršála, holiče, banky, nádraží, obchodu se zbraněmi, smíšeného zboží, ševce, chatrč, stáj, dům, suché záchody, dále skalní útvary, šibenice, vodní věž, most, parní vlak, koňský povoz a jehličnany. Z časopisu ABC č. 17 si postavíte budovu doktora a obytné domy.

Vystřihovánky v ABC č. 1/2021

Vystřihovánky v ABC č. 1/2021

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Přerušovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Výřezy ploch jsou značeny dvěma červenými překříženými úsečkami. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami.

2. Modely z tohoto čísla doporučujeme lepit na podklad v pořadí, v jakém jsou seřazeny v návodu.

Návod na slepení vystřihovánky

1. Dle návodné kresby (dálejen NK) vymodelujte a pak slepte k sobě díly 1, 2 a střechu 3. Verandu 4 nejprve spojte se stříškou 5, teprve pak celek připevněte dle NK k dílům 1, 2.

2. Díl 6 uzavírá obvodové zdi budovy, zatímco podkladový díl 7 model zpevňuje zespodu. Závěrem stavby nalepte na střechu 3 věžičku z dílů 8, 9.

Foto:  Tomáš Svoboda

KOVÁŘ (BUDOVA #15)

3. Dle NK vymodelujte a spojte k sobě obvodové zdi 1 a střechu se sloupy 2. Kovářova dílna 3 pasuje na rub dílu 3, přilepte ji a vzniklý celek pak podlepte dílem 4.

4. Komín 5 přilepte k dílům 1, 3 a napevno do něj usaďte špejli 6 o průměru 2 mm tak, aby černě nabarvená část vyčnívala. Střechu doplňte cedulí 7.

5. Na podlahu kovářovy dílny přidejte kovadlinu 8. Dílnu lze dle NK ještě doplnit o sud z dílů S,D a bednu B.

Foto:  Tomáš Svoboda

KRAVÍN (BUDOVA #14)

6. Dle NK spojte díly 1, 2, 3 a celek zespodu uzavřete dílem 5. Díl 4 pasuje

na čelo kravínu.

DVŮR (OHRADA DOBYTČÍHO TRHU S PŘÍSTŘEŠKEM)

7. Vytvořte kůly ze špejlí o průměru 2mm. Tři kusy dílu 1 a tři kusy dílu 2. Tmavě hnědé části nabarvěte podobným odstínem barvy. Kůly upevněte do podkladu dle NK, přičemž díly 1 pasují do děr označených žlutou barvou a díly 2 do oranžových. Věnujte pozornost výšce kůlů, díly 1 by měly vyčnívat 11 mm nad povrchem, díly 2 pak 13 mm.

8. Vymodelujte stříšku 8 a dle NK ji nasuňte shora na kůly. Stříšku zatím nepřilepujte, pokud model budete chtít doplnit extra objekty z plánovaného posledního čísla Red Rock City. K dispozici budou balíky slámy, bedny, pítka a krávy.

9. Jednotlivé díly plotů 3–7 se vždy skládají ze dvou částí, mezi které je nutné vlepit čtvrtku, aby vznikla široká hrana umožňující lepení na tupo. Části plotů lepte na podklad v pořadí, v jakém jsou očíslovány, tedy od dílu 3 k dílu 7.

Foto:  ABC

VODNÍ VĚŽ

10. Z dílů v tomto čísle je možné sestavit dva větrné mlýny s vodními nádržemi. Vytvořte nosník 1 a shora na něj nalepte podlahu 2. Vodní nádrž 3, 4 sestavte samostatně a pak ji nalepte na podlahu 2 tak, aby žebřík lícoval s žebříkem na nosníku 1. Vzniklý celek nalepte na podkladový díl 5.

11. Na menší neosazenou číst podkladového dílu 5 patří nosník větrného mlýnu 6. Na listy mlýnu 8 přilepte držák 9 vymodelovaný do oka, za které bude konstrukce držet na ose 7. Zatímco bude lepidlo schnout, připravte si směrovač 10 a jeho konec s chlopní vymodelujte do zobáčku dle NK. Osu 7 vytvořte ze špejle o průměru 2 mm a šedé části nabarvěte stejným odstínem barvy.

12. Konstrukci s listy napevno vsuňte na osu 7. Přidejte směrovač 10. Celek zasuňte do nosníku 6, ale nelepte. Rozmyslete si, jakým směrem chcete, aby ve městečku vanul vítr, oba mlýny by měly směřovat stejně. Přilepte tedy nejdříve modely věží k podkladu a teprve pak natočte mlýny dle uvážení.

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 5/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 5/2021

VYSOKÝ JEHLIČNAN

13. Z dílů v tomto čísle je možné vytvořit tři stromy typu vysoký jehličnan. Nejprve vyrobte kmeny 1 ze špejlí o průměru 3 mm. Délku a tvar dílu 1 odvodíte z NK, která je zároveň průřezem stromů v měřít‐ ku 1 : 1. Špičky kmenů nabarvěte na zeleno.

14. Připravte všechny části větví 3, 4, 5, 6. Vytvořte v nich díry pro kmeny, zaretušujte hrany a ohněte větve vzhůru do tvaru misky.

15. Po zhotovení kmenů a větví je možné přejít k lepení. Obtočte první kusy dílu 2 (označené na NK jako A) kolem obou kmenů. Pod ně nasuňte vymodelované díly 3 větvemi vzhůru. Proces opakujte pro segmenty kmenů 2‐B s větvemi 4, 2‐C s větvemi 5, 2‐D s větvemi 4 a 2‐E. Jako poslední vymodelujte a přidejte na vrch segmentů 2‐A větve 6.

16. Vysoké jehličnany upevněte do krajiny dle fota městečka na místech se symbolem X.

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 250

NÁROČNOST: 2/3

Foto:  Josef Kropáček

Muzeum vystřihovánek

Nábytek pro panenky

„Dnes dostáváte, děvčata, další oblíbenou „holčičí“ vystřihovánku, a to sektorovou moderní kuchyni. Vzhledem k tomu, že jste již starými rutinérkami, bude dnešní návod stručnější.“ Těmito větami začínal návodný text u druhého pokračování vystřihovánek pokojíčků, kterými se snažilo ABC splatit dluh dívkám, když drtivá většina vydávaných vystřihovánek byla určena chlapcům.

Autorská dvojice Václav Šorel a František Kobík, proslavená vystřihovánkami experimentálních letadel a kosmické techniky, postupně připravila pro ábíčko v 19. a 20. ročníku tři interiéry s nábytkem: obývací pokoj (1974), moderní kuchyni (1975) a koupelnu (1976).

Václav Šorel: Drobný chlapík, velká legenda

Václav Šorel: Drobný chlapík, velká legenda

Děvčata, která se z nějakého důvodu k vystřihovánkám z ABC nedostala, měla možnost si různé pokojíky s nábytkem lepit z archů a sešitů vydávaných nakladatelstvím pro děti a mládež Albatros. Připomeňme si tak tituly jako Děti a pokojík (1971) od Marie Černé, Dětský pokojík (1979) Arnoštky Juráčkové nebo Domeček pro panenky (1986) od Marie Kočí.

Vystřihovánka ložnice pochází z roku 1910 z USA a je od vydavatelství American Colortype Company. V dalších číslech ABC ještě uveřejníme obývák. Připravil Josef Kropáček ve spolupráci s www.papirovaarcheologie.cz 

Foto:  Josef Kropáček

Návod na slepení vystřihovánky

Modeláře, kteří s modelem nábytku pro panenky začínají až nyní, upozorňujeme na zvláštní technologii konstrukce, u které bylo použito takzvaných zámkových chlopní. Tato metoda fixace dílů bez použití lepidla je používána u jednoduchých vystřihovánek dodnes, ale vyžaduje maximální přesnost konstrukce modelu a samozřejmě i modeláře. Proto doporučujeme si vytvořit vlastní chlopně a model slepit tradičním naučeným způsobem.

SÉRIE: ZÁBAVA

PŘIPRAVIL: Josef Kropáček

NÁROČNOST: 1

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 7/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 7/2021

Vystřihovánky v ABC č. 9/2021

Vystřihovánky v ABC č. 9/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 12

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 12