Vystřihovánky v ABC č. 16/2021

Vystřihovánky v ABC č. 16/2021
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 16/2021 vychází vystřihovánka čínského lunárního modulu a papírový model figurky husitského bojovníka. Tady najdete návody na slepení a návodné kresby.

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánka čínského lunárního modulu

Vesmírná mise blízké budoucnosti

V ABC 10/2021 a 12/2021 jsme přinesli vystřihovánky vesmírné stanice u Měsíce a lunárního modulu USA. Kromě USA a Ruska má vlastní kosmický program ještě Čína, která má také ambice do roku 2024 vysadit na Měsíci své kosmonauty. Vyvíjí proto vlastní přistávací modul, který je svým pojetím velmi originální.

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 12

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 12

Na centrální těleso válcovitého tvaru jsou po stranách dvě kabiny pro kosmonauty, z nichž může vystupovat každý zvlášť. Spodní strana kabiny je výklopná a slouží jako žebřík pro sestup na povrch Měsíce. Nebo mohou být kabiny naloženy nákladem a modul v automatickém režimu může sloužit jako nákladní loď.

Spojovací uzel bude univerzální, takže se lunární modul může připojit ke stanici stejně jako modul americký nebo ruský. Právě na ruský modul se můžete těšit v některých příštích ABC a jako poslední vyjde i náš, jak bychom si ho představovali.

Přípravné práce

Všechny části předem narýhněte. Hrany na dílech 6 a 7 označené červenou šipkou budete ohýbat směrem k sobě.

Foto:  Kosťa Chadziantonidis

Návod na slepení vystřihovánky

1. Začněte spodní částí trupu 1. Pak slepte střední část trupu 2 a nalepte ji shora na díl 1. Slepte dvě kabiny 3 a přilepte je k dílům 1 a 2. K dílům 1 a 2 rovněž připojte zásobníky s palivem 4 (2×). Slepte horní část trupu 5 a nalepte ji shora na díl 2.

2. Slepte podpěry přistávacích noh 6 (4×) a nalepte je zespoda na díl 1. Pokračujte slepením samotných přistávacích noh 7 (4×) a nalepte je na díly 1, 6. Díly 8, 9 (obojí 4× ) slepte k sobě a připojte je zespodu na díly 6, 7.

Foto:  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

3. Ochranné kryty trupu 10 (2×) nalepte po obou stranách na díl 1. Konstrukci pro korekční motory 11 (2×) nalepte na díly 4. Konstrukci pro startovací motory 12 (2×) přilepte rovněž na díly 4.

4. Startovací trysky 13 (2×) nalepte k oběma dílům 12. Slepte antény 14 (2×) a nalepte je shora na díl 5.

SÉRIE: Vesmír

AUTOR: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

NÁROČNOST: 1/3

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 10/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 10/2021

Husitský bojovník

Stoupenec Jana Husa - 15. stol. n. l.

Na počátku 15. století se církev, Evropa a s ní i České království zmítalo v krizi: prodej odpustků, dva papežové, nemocný král Václav IV, neúroda atd. Pomyslnou jiskrou bylo upálení oblíbeného kazatele Jana Husa, který hlásal nápravu církve.

Jeho stoupenci – husité – se rychle radikalizovali a v Čechách vypukly protikatolické bouře. Pod vedením zkušených válečníků, zejména Jana Žižky, husité odráželi jeden protiútok křížových výprav za druhým. Dařilo se jim díky inovativnímu přístupu k válčení (využívali vozové hradby a masivně i střelné zbraně) a získali si pověst téměř nepřemožitelných.

Foto:  Roland Havran

Původně náboženská revoluce a její ideály se ale nakonec začaly tříštit a s ní se začaly názorově různit i samotní husité. I přes válečné útrapy nakonec odkaz husitství žije dodnes. Přispělo k reformaci církve i výrazným změnám v tehdejší společnosti.

Přípravné práce

1. Před stavbou se rozhodněte, jestli si figurku postavíte plně pohyblivou, anebo napevno v libovolné pozici. Stavba napevno je jednodušší a model obsahuje pouze několik drobných složitějších detailů. Kloubový model bude vyžadovat více trpělivosti a pečlivosti. Postupujte podle návodu!

2. Ke stavbě modelu si připravíme ostré nůžky, lepidlo, pravítko, nožík na rýhování hran, vodové barvy pro retušování, špejli a běžná kulatá párátka pro spoje.

3. Místa, která se musí zakapat lepidlem a nechat zaschnout, jsou v návodné kresbě (dále jen NK) označena piktogramem v červeném kroužku.

Vystřihovánka ke stažení: Výzbroj husitského bojovníka

Vystřihovánka ke stažení: Výzbroj husitského bojovníka

Návod na slepení husitského bojovníka

ZÁKLADNÍ FIGURKA

TĚLO A NOHY

1. Model zahájíme sestavením trupu, do něhož si připravíme otvory a na jeho vršek přilepíme střapce 2.

2. Sestavíme stehna 3 (2×) a k nim přilepíme části nohou 4 (2×). Připravíme si holeně 5 (2×) a také chrániče kolen 6 (2×).

3. Nohy už můžeme spojit kloubem, který zakápneme lepidlem a zvenčí ještě umístíme kovové ozdoby 7 (2×). Zbytek nohou už jednoduše sestavíme z kotníků 8 a chodidel 9. Celek zatím odložíme.

HLAVA

1. Sestavíme krk z dílu 10 a dvou kruhů 11 s připravenými otvory. Dále sestavíme hlavu v kukle 12 a uzavřeme ji zespodu dílem 13. Brada bude přes díl přesahovat. Na obličej umístíme nos 14 a celek uzavřeme dílem 15.

2. Sestavíme krempu železného klobouku z dílů 16 a 17. Na ni umístíme díl 18 uzavřený špicí klobouku 19. Hlavu zatím odložíme.

Foto:  Roland Havran

RUCE

Všechny díly si zatím jen připravíme, nespojujeme je!

1 Nejdříve si připravíme ramena 20 (2×) a pak také spojovací kroužky 2 (2×). Nyní začneme sestavovat ruku od spodu. Nejdříve vytvarujeme a sestavíme rukavice z dílů 22 a 23 (obojí 2×) s připravenými otvory. Dále si připravíme předloktí 24 (2×) a jisticí kroužky 25 (2×). Do obou dílů si připravíme otvory.

2. Pokračujeme lokty 26 (2×), k nim připojíme spojovací trubičky 27 (2×) a necháme dobře proschnout. Poté následují horní částí paží 28 (2×). Do těchto dílu si připravíme velké otvory a připravíme si kroužky 29 (2×). Po sestavení a spojení rukou s trupem na ramena umístíme střapce 30 (2×).

SESTAVENI FIGURKY

Podle kreseb ve vystřihovánce nařežeme spoje z párátek.

1 Nohy již máme připravené a spojené. Po proschnutí je i s pláštěm vsadíme do trupu a spojíme kyčelními spoji, které zakápneme lepidlem.

2. Dále prostrčíme trupem ramenní spoje. Na oba jeho konce nasuneme ramena 20 se střapci 30 a oba konce zajistíme kolečky 21. Zakápneme lepidlem a necháme dobře proschnout. Do rukavic vsadíme spojovací tyčky a zakápneme lepidlem.

Vystřihovánky v ABC č. 3/2021

Vystřihovánky v ABC č. 3/2021

Po zaschnutí je nastrčíme do předloktí, zajistíme kolečky 25 a zakápneme lepidlem. Celé části spojíme s lokty loketními spoji a opět zakápneme. Spojovací trubičky z loktů vsuňte do paží a přelepte kolečky 29.

Dbejte, aby spoje zůstaly pohyblivé! Hotové ruce už stačí jen nasunout do ramenou, zajistit spojem a zakápnout lepidlem.

3. Krční spoj můžeme nasunout do trupu volně nebo zakápnout velmi malým množstvím lepidla.

Foto:  Roland Havran

VÝZBROJ

1. Na libovolné místo na opasku umístíme koženou brašnu 1 s páskem 2. Přibližně na střed opasku přilepte přezku s koncem opasku 3. Spojte řemen meče 4 s pouzdrem meče 5. Meč 6 přehněte, slepte a vystřihněte. Je lepší jej podlepit, aby byl pevnější, a nechat uschnout pod zátěží. Měl by jít zasunout do pouzdra.

2. Sestavíme hákovnici. Díly pažby 7 podlepte silnějším kartonem a nechte proschnout. Potom mezi ně vlepte hák 8 a oba díly spojte. Pušku dokončíte přilepením trubice hlavně 9. Zevnitř ji můžete začernit.

3. Slepíme obě poloviny pavézy 10 a necháme proschnout. Poté její kraje mírně ohněte a zezadu přilepte rukojeť 11. Na přední část poté umístěte výstupek 12. Na vyznačené místo zezadu vlepte špejli jako opěrku štítu.

FINÁLNÍ PRÁCE

Zaretušujte hrany modelu vodovkami. Přetřete také vnitřní strany pásků a natřete hnědou barvou špejli u pavézy. Přečnívající spoje můžete obrousit pilníčkem a zabarvit vodovkami.

SÉRIE: Postavy

AUTOR: Roland Havran

NÁROČNOST: 3/3

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky v ABC č. 18/2020

Vystřihovánky v ABC č. 18/2020

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2020

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2020

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 15/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 15/2021