Vystřihovánky v časopisu ABC č. 20/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 20/2021
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 21/2021 vychází nové vystřihovánky nejen pro děti. Vystřihněte a slepte si papírový model figurky polského okřídleného husara a vystřihovánky dostavníku a lázní k modelu westernového městečka Red Rock City. Tady najdete návody na slepení a návodné kresby.

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Polský okřídlený husar

Působivý těžkoobrněnec – 16.  stol.n. l.

V 16. století se objevuje nový typ vojáka na koni – husar. Původně šlo o rychlou lehkou jízdu inspirovanou srbskými a maďarskými bojovníky. Postupně se z nich ale stalo těžké obrněné jezdectvo s dlouhým kopím, šavlí i střelnými zbraněmi. Skutečnou legendou mezi nimi se stali elitní polští okřídlení husaři. Tito velice působivě vystrojení bojovníci se proslavili zejména útokem při obraně Vídně před Turky roku 1683. Obrovský útok polské jízdy (20 000 jezdců, z toho 3000 okřídlených husarů!) doslova smetl daleko početnější tureckou armádu. Dodnes zůstávají záhadou ona legendární křídla, podle nichž získali polští husaři své jméno. Některé zdroje tvrdí, že jim pomáhala plašit koně protivníka, jiné uvádějí, že je vůbec neměli, anebo měli jen jedno připevněné k sedlu. Náš model představuje nejpopulárnější variantu se dvěma křídly.

Bonusové díly výzbroje poslkého husara stáhnete tady:

Vystřihovánka ke stažení: Výzbroj a výstroj husara

Vystřihovánka ke stažení: Výzbroj a výstroj husara

Přípravné práce

1. Před stavbou papírového modelu se rozhodněte, jestli si figurku postavíte plně pohyblivou, anebo napevno v libovolné pozici. Stavba napevno je jednodušší a model obsahuje pouze několik drobných složitějších detailů. Kloubový model bude vyžadovat více trpělivosti a pečlivosti. Postupujte podle návodu!

2. Ke stavbě modelu si připravte ostré nůžky, lepidlo, pravítko, nožík na rýhování hran, vodové barvy pro retušování, špejli a běžná kulatá párátka pro spoje.

3. Místa, která se musí zakapat lepidlem a nechat zaschnout, jsou v návodné kresbě (dále jen NK) označena piktogramem v červeném kroužku.

Foto:  Roland Havran

Návod na slepení vystřihovánky

ZÁKLADNÍ FIGURKA

TĚLO A NOHY

1. Model zahájíme sestavením trupu 1, do něhož si připravíme otvory. Vytvarujeme a přilepíme nákrčník brnění 6.

2. Sestavíme stehna 2 (2×) se zhotovenými otvory. Spodní část musí být prohnutá dovnitř. Dále sestavíme kolena 3 (2×). Pokračujeme sestavením lýtek 4 (2×) a k nim přilepíme sestavená chodidla 5 (2×). Celky zatím odložíme.

HLAVA

Sestavíme krk 7 a uzavřeme jej díly 8 z obou stran. Dále vytvarujeme obličej 9 a k němu opatrně přilepíme vytvarovaný nos 10. Můžeme přilepit i knír 11. Celky odložíme.

RUCE

Všechny díly si zatím jen připravíme, nespojujeme je!

1. Nejdříve si připravíme ramena 12 (2×) a pak také spojovací kroužky 13 (2×). Trupem provlékneme párátko, navlékneme obě ramena, přitáhneme je k trupu a zajistíme kroužky, které zakápneme lepidlem. Necháme velmi dobře proschnout a kontrolujeme, aby se ramena volně otáčela!

2. Nyní začneme sestavovat ruku od spodu. Nejdříve vytvarujeme a sestavíme dlaně 14 (2×). Dále připravíme předloktí 15 a jisticí kroužky 16 (obojí 2×). Do obou dílů zhotovíme otvory. Pokračujeme loktem 17 (2×), k němu připojíme spojovací trubičku 18 (2×) a necháme dobře proschnout. Následuje horní částí paže 19 (2×). Do tohoto dílu uděláme velké otvory a připravíme si kolečko 20 (2×). Loket s trubičkou již můžeme prostrčit paží a zajistit kolečkem 20. Celky opět odložíme.

Foto:  Roland Havran

VÝSTROJ A VÝZBROJ

Nárameníky 1(2×) si připravíme a zatím odložíme!

1. Pečlivě vytvarujeme přilbu 2. Z vrchu ji zajistíme dílem 3. Přehneme a slepíme díl 4 a připraveným otvorem na něj přilepíme polokouli přilby. Pod něj přilepíme nánosník 5 a po straně klapky 6 (2×). Kdo si troufá, může v nich vyříznout otvor ve tvaru srdce. Na zátylek přilby přilepíme díl 7 a k němu postupně přilepujeme zaoblené díly 7b až 7d tak, aby celek zůstal pohyblivý. Na vrcholek přilbice můžeme přilepit hřeben 8.

2. Dále přehneme a slepíme křídla 9 (2×). Necháme je pod zátěží proschnout. Pozor, abychom si neslepili i drobné chlopně, kterými poté připevníme křídla k zádům figurky. Na levý bok přilepíme závěs na šavli 10. Následně vytvarujeme pouzdro na šavli 11. Dbáme, abychom jej úplně neslepili k sobě. Šavli 12 přehneme, slepíme a necháme proschnout.

Chrániče předloktí 13 si jen připravte. Spolu s nárameníky přijdou až nakonec.

SESTAVENI FIGURKY

Připravíme si spoje z párátek. Postupně dle návodu spojíme jednotlivé klouby. Vždy je zvenku zakápneme lepidlem a kontrolujeme, aby zůstaly pohyblivé.

1. Nejdříve spojíme kolena a zkompletujeme celou nohu. Nohy následně připojíme k trupu.

2. Do dlaní vlepíme párátko a zakápneme. Po proschnutí provlékneme předloktím a zajistíme kroužkem a zakápneme. Následně spojíme s loktem a celek poté i s ramenem. Jakmile budeme mít spojené a proschnuté ruce, umístíme na předloktí chránič 13 (2×) a nad ramena nárameník 1(obojí 2×), který přilepíme kapkou lepidla k hrudníku a zádům.

3. Stejně tak obličej a krk spojíme s přilbou. Celek vložíme do otvoru v trupu.

FINÁLNÍ PRÁCE

Zaretušujte hrany modelu vodovkami. Přetřete také vnitřní stranu závěsu na šavli. Přečnívající spoje můžete obrousit pilníčkem a zabarvit vodovkami.

SÉRIE: Postavy

AUTOŘI: Roland Havran

NÁROČNOST: SLOŽITÉ

Vystřihovánky v ABC č. 16/2021

Vystřihovánky v ABC č. 16/2021

Westernové městečko Red Rock City

Od začátku letošního roku jsme uveřejňovali vystřihovánky westernového městečka Red Rock City a v tomto čísle ho desátým pokračováním zakončujeme. Věříme, že se vám sada líbila, že jste se u její stavby v lepení jen zlepšovali a výsledek stojí za to. Poděkování patří autorovi projektu Tomáši Svobodovi, pro kterého to byl dosud nejrozsáhlejší soubor připravený pro časopis ABC.

Foto:  Tomáš Svoboda

Přípravné práce

Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Přerušovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Výřezy ploch jsou značeny dvěma červenými překříženými úsečkami. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami.

Návod na slepení vystřihovánky

Lázně (budova #25)

1. Podle návodné kresby (dále jen NK) sestavte čelo budovy z dílů 1, 2. Přidejte zastřešení oken 3 (2×) a ceduli 4. Vzniklý celek pasuje na obvodové zdi se střechou 5.

2. Do střechy upevněte komín 6 vyrobený ze špejle o průměru 2 mm a nabarvený černou barvou dle předlohy.

3. Dílem 7 model domu uzavřete zespodu.

Foto:  Tomáš Svoboda

Dostavník

4. Sestavte kupé dle NK spojením dílů 1 a bočnic 2 (2×). K přední části přilepte vymodelovaný sedák pro kočího 4 a k zadní části krytý zavazadlový prostor 3. Celek připevněte na podvozek 5 tak, aby pomocné modré šipky obou lepených částí ukazovaly stejným směrem. Podvozek 5 posléze doplňte koly 6L, 6P, 7L, 7P.

5. Koňské spřežení je složené z dílů 8, 9 (2×) 10 (2×). Nejprve slepte čtyři koně, jejichž části podlepte čtvrtkou, aby nabyly na šířce a mohly se k podkladu lepit na tupo, tzn. bez chlopní. Koně nalepte k dílu 8 a celek přilepte k podvozku 5. Model libovolně umístěte do města.

Doplňky

Dle NK sestavte bedny B (5×), X (3×), napájecí žlaby pro koně Z (3×), seno N.
Skot T (4×) sestavte podobně jako koně od dostavníku, vlepením čtvrtky mezi jednotlivé části.

Sudy (6) vyrobte z dílů S, D tak, že obtočíte díl D kolem špejle S o průměru 3 mm. Vrchní část sudu nabarvěte hnědou barvou.

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 250

NÁROČNOST: SNADNÉ

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 19/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 19/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 18/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 18/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 17/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 17/2021