Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2021
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 21/2021 vychází nové vystřihovánky nejen pro děti. Vystřihněte a slepte si první díl papírového modelu miniboxu současné obytné čtvrti Janov. Nechybí ani krásný historický model atomového ledoborce Lenin ze série Muzeum vystřihovánek. Tady najdete, jak postupovat při lepení a návodné kresby.

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Minibox Janov

Papírový model současné obytné čtvrti

Základem každé obce, města i územního celku je krajinný rámec a dopravní skelet. Vymezené plochy slouží pro bydlení, práci, odpočinek a zeleň. Každé sídlo se vyvíjí, často vznikají problémy, které je nezbyt- né řešit. Nástrojem pro jejich vypořádání je územní plán – dohoda o nakládání se společným životním prostorem.

Dnes jsou všechna sídla rozvíjena podle územních plánů. Architekt se schopností vidět věci v souvislostech je urbanista a jeho projevem je územní plán. Urbanista připravuje území pro architekty jednotlivých objektů, jeho činnost je kontinuální, navazuje na předchůdce, předává nástupcům.

Já, budovatel: Objevte kouzlo architektury!

Já, budovatel: Objevte kouzlo architektury!

Urbanistou snadno a rychle

Protihráčem urbanistovy činnosti je veřejná diskuse. Předpokladem pro správné posuzování řešených problémů je schopnost vytvořit z 2D podkladů, vizualizací, mluveného slova a textu dostatečně reálný 3D obraz – tedy model, který je ale pracný a drahý. Papírový pracovní model vytvoří také věrný 3D obraz, ale rychle a levně. Mohou tak vznikat modely konkurenčních návrhů.

Sada Janov zobrazuje část území, které územní plán určil pro rozvoj nízkopodlažní bytové zástavby. Čtvrť rodinných domů vznikla rozparcelováním nevyužitého pozemku v majetku města. Novodobou zástavbu z devadesátých let 20. století provedla stavební firma podle typového projektu. Dispozice a vzhled domů byl přizpůsoben přání budoucích majitelů.

Foto:  Janov, minibox, vystřihovánka

Princip nové miniboxové sady

Miniboxy Janov jsou kompatibilní (slučitelné) s dříve vydávaným souborem Slatina. Systém modelů rodinných domů (dále jen RD) je postaven na typových parcelách a typových ulicích. Jednotlivé parcely jsou osazeny RD, drobnými stavbami, stromy. Doplňujícími prvky jsou oplocení a vozidla všeho druhu. Typové parcely jsou vzájemně zaměnitelné. Šířka parcel je konstantní, délka parcel je nastavitelná.

Typové parcely jsou vzájemně zaměnitelné. Šířka parcel je konstantní, délka parcel je nastavitelná •  Milan Weiner

Z vystřihovánky v tomto čísle si můžete postavit jednu situaci, na které jsou
umístěny čtyři RD, drobné stavby a oplocení pozemků. Domy můžete otáčet o 90°. Domy a drobné stavby vznikají z jednoho dílu, fasády rodinných domů jdou přelepovat podle toho, jak se je rozhodnete na parcelách orientovat. Garáže můžete umísťovat buď v uliční čáře (znázorněno na velkém obrázku), nebo libovolně, viz obrázek níže. Tvar RD je pro začátek v nejjednodušší možné podobě.

Tvar rodinného domu je pro začátek v nejjednodušší možné podobě •  Milan Weiner

Systém ulic bude doplněn o množství křižovatek. Ulice jsou několika typů obytné, jednosměrné, obousměrné, a to v několika šířkách. Ulice jsou vzájemně zaměnitelné a v rámci svých šířek přelepitelné. RD jsou samostatně stojící (jako v tomto čísle ABC), dvojdomy a domy řadové.

Ulice jsou vzájemně zaměnitelné a v rámci svých šířek přelepitelné, RD jsou samostatně stojící •  Milan Weiner

Postavená situace může být základem budoucí celé čtvrti RD, je možné ji rozšiřovat všemi směry. V příštích ABC budeme uveřejňovat další situace s jednotlivými prvky a vy si je budete moci libovolně přidávat k těm stávajícím. Situace doporučujeme podlepovat čtvrtkami.Návody ke stavbám naleznete vždy přímo ve vystřihovánce. Tento úvodní text si budete moci připomenout na webu abicko.cz.

Foto:  Josef Kropáček

Muzeum vystřihovánek

Ledoborec

Časopis Murzilka začal vycházet v Sovětském svazu (dnes Ruská federace) v roce 1924. Již v prvním ročníku se v něm nepravidelně objevovaly v podobě vkládaných příloh vystřihovánky. Murzilka vychází dodnes a jde tak o nejdéle vycházející časopis, který na svých stránkách přináší vystřihovánky.

V téměř stoleté historii se objevily v Murzilce papírové modely letadel, aut, lodí, diorámat a figurek. Předlohou vystřihovánky lodě se stal atomový ledoborec Lenin, pojmenovaný po bolševickém vůdci. Šlo o první hladinovou civilní loď na světě poháněnou atomovou energií. Na vodu byla spuštěna v roce 1957, ve stejném roce, kdy začalo vycházet ábíčko. Plula v Severním ledovém oceánu a razila cestu obchodním lodím až do roku 1989. Od roku 2005 slouží ledoborec jako muzeum.

(Josef Kropáček ve spolupráci s papirovaarcheologie.cz)

V téměř stoleté historii časopisu Murzika se objevují také vystřihovánky figurek •  Josef Kropáček

Návod na slepení vystřihovánky

Stavba ledoborce není složitá. Stačí dodržet již naučené pracovní postupy a po narýhování a vystřižení jednotlivých dílů vystřihovánku přesně zkompletovat, případně zaretušovat bílé hrany. Náročnější prací je vytvarování a slepení trupu z jednoho dílu.

Než nanesete lepidlo na chlopně, vyzkoušejte si sestavení „nasucho“. Pokračujte nástavbami palub a jejich osazením na trup. Zbývají doplňky: an- ténní věže, dva záchranné čluny a vrtulník. U vrtulníku si dejte pozor při lepení vrtule, která je třílistá a nesmíte tedy na její zadní polovinu, kterou před ohnutím rozříznete podle bílé čáry, nanést lepidlo. Přejeme radostné vyplutí s novým modelem Muzea vystřihovánek.

SÉRIE: Zábava

PŘIPRAVIL: Josef Kropáček

NÁROČNOST: SNADNÉ

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 20/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 20/2021

Jak slepovat papírové modely: Kufřík s nářadím

Jak slepovat papírové modely: Kufřík s nářadím