Letiště Slatina

Sdílej
 
volný soubor Minibox 1:300

Letiště SlatinaNení to dlouho, co jsme vás lákali první částí nového souboru LETIŠTĚ SLATINA. Věříme, že opět rádi přijmete naši pozvánku. S miniboxovým letištěm Slatina v měřítku 1:300 se budete setkávat v příštích číslech ABC. Proti uceleným souborům Skalka a Podskalí jde o soubor volný, složený z malých souborů, které lze vzájemně skládat podle vaší představy. Inspirací vám mohou být fotografie modelu letiště Slatina. Kromě staveb, letadel a vozidel, které jsou na fotografiích modelu, budou na stránkách ABC uveřejněny i další. Pokazíte-li některý objekt, nebo jinou část letiště, nebo budete-li chtít doplnit soubor o již vyšlé modely, můžete si je objednat na adrese: WDS - Minibox, zásilkový prodej, Praha 5-Slivenec, 154 00. Informace můžete získat i na adrese www.minibox.cz.

E1 009 technický blok a věž, letiště Slatina

Základní situaci pro umístění bloku jsme uveřejnili v ABC č. 11. Nejprve si celý návod přečtěte a prohlédněte návodnou kresbu. Nespěchejte a pracujte pečlivě. Narýhujte ohyby podle černých šipek. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově, malými kapkami 5 - 8 mm od sebe. Slepte díl č.1, 2 a 3. Slepte rub a líc první části zábradlí - díl č.4 a přilepte jej na označené místo dílu č.2. Poté na označená místa přilepte chlopně druhé části zábradlí - díl č.5. Obě části zábradlí spojte pomocí chlopně. Nakonec přilepte rub dílu č.5 Přilepte díl č.6 - terasu. Na označené místo přilepte horní část věže - díl č.3 (tečka na tečku). Sestavenou věž přilepte na technický blok - díl č.1. Pokud se rozhodnete pro jinak řešené letiště, můžete technický blok a věž ponechat jako samostatné objekty a vzájemně je neslepovat. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

H5 006 HASIČI, sada 1

Nejprve narýhujte ohyby podle černých šipek. Na majáčcích narýhujte obrácené ohyby - označené čerchovanou čarou. Díly přesně vystřihněte. Modely slepte v pořadí čísel v kroužcích na chlopních. Zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.