Já, budovatel: Objevte kouzlo architektury!

Já, budovatel: Objevte kouzlo architektury!
Sdílej
 
Ábíčko pro vás připravilo nový projekt Já, budovatel. O tom, jak funguje (a nefunguje) architektura, nebudete jenom číst. Budete také stavět a budovat!  Objevte kouzlo architektury!

 

Středověk skončil a začala renesance. Mohutné hrady nahradily elegantní zámky, místo strnulých soch světců vznikala dramatická díla. Důvodem byl nejen posun lidského myšlení a celé společnosti. Lidé také začali znovu objevovat dávno zapomenuté antické stavby a památky. Starověké Řecko a Řím přišly do módy a lidé v knihovnách vyhledávali zaprášené spisy antických učenců. A nestačili se divit.

Stavitel a spisovatel

Úroveň starověkých znalostí a dovedností překvapila všechny – lékaře, umělce i učence. A také architekty. Kolem roku 1450 bylo zpopularizováno dílo římského stavitele a inženýra jménem Vitruvius (80 až 15 př. n. l.). Jako architektovi se mu zas tak moc nedařilo, raději proto vstoupil do armády, kde stavěl válečné stroje. Později pracoval například na římském vodovodním systému. Do historie se však Vitruvius zapsal především tím, že sepsal Deset knih o architektuře – vyčerpávající přehled antických znalostí o stavitelství.

ABC pro školy: Nový projekt ábíčka míří do škol

ABC pro školy: Nový projekt ábíčka míří do škol

Co platí dodnes

Deset knih o architektuře má opravdu široký záběr – zabývá se urbanismem (tvorba a rozvoj lidských sídlišť) stejně jako stavebními materiály, typy sloupů, vodovody či výchovou architektů. A obsahuje teze, které platí dodnes: Že stavba má být trvanlivá, užitečná a současně krásná. Nebo že architektura je vlastně napodobováním přírody, protože člověk staví budovy stejně, jako si živočichové budují své úkryty a hnízda. A že práce architekta se skládá z duševní činnosti stejně jako z řemeslných znalostí.

Příklad renesanční architektury – římská fontána di Trevi •  iStock

Leonardo. A ábíčko!

Vitruvius byl za renesance tak oblíbený, že mu složil poctu i sám Leonardo da Vinci. To když v roce 1490 použil „vitruviovského člověka“ vepsaného do čtverce a kružnice pro ilustraci základů vesmírného pořádku. Také ábíčko si Vitruvia považuje a zvolilo si ho jako maskota projektu Já budovatel. Kreslená postavička antického architekta vás bude provázet chytrými vystřihovánkami, z nichž první najdete v ABC 9/2017.


Vystřihovánka v ABC 9/2017: Já, budovatel

Vystřihovánka v ABC 9/2017: Já, budovatel

Stavíme Náměstí v Kopečku!

Vystřihovánka k projektu Já budovatel, kterou najdete na 3Déčkách, se volně inspirovala Malým náměstím v Hradci Králové. Když si ji slepíte, získáte fiktivní současné náměstí, na němž se dochovaly měšťanské domy z 19. století. Postupně vám pro něj vytvoříme i různé doplňky včetně motorových vozidel.

Současností však nekončíme – těšit se můžete na výlety do minulosti i budoucnosti. Uvidíte, že dávné hradiště se řídí stejnými principy jako futuristické město budoucnosti. Na papírovém modelu si můžete krásně „osahat“ různé architektonické principy. A klidně je můžete i porušit a sledovat, jak se vám náměstíčko rázem změní.

Součástí projektu Já budovatel jsou také pracovní listy, které budou ke stažení a vytištění na našich stránkách ábíčko.cz. Na jedné straně budou mít zadání úkolu, na druhé řešení. Postupně budou přibývat a na každém z nich najdete zajímavou úlohu. Třeba že vám vyhořel jeden dům a vy jej máte nahradit! Nebo že město zbohatlo a může si dovolit postavit na náměstí kašnu. Jenže kam ji umísit?

Vystřihovánky i pracovní listy pro vás připravují dva uznávaní architekti: Milan Weiner a Tomáš Jiránek.

 

Bezpečně v silničním provozu 1: Chodec

Bezpečně v silničním provozu 1: Chodec

Big Bend: Obloukový mrakodrap

Big Bend: Obloukový mrakodrap

Jet Capsule: UFO přistane na hladině!

Jet Capsule: UFO přistane na hladině!

Město zítřka: Mrakodrapy pro kompy a drony

Město zítřka: Mrakodrapy pro kompy a drony