Vystřihovánky v časopisu ABC č. 3/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 3/2022
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 3/2022 vychází nové vystřihovánky nejen pro děti. Vystřihněte a sestavte si pokračování papírového modelu miniboxu sídliště Janov. Nechybí ani vystřihovánka osobního parníku Radion. Tady jsou návody na slepení.

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Minibox

Janov

Urbanistou snadno a rychle

Minibox sídliště Janov je série vystřihovánek na pokračovaní. Ale každý z těchto papírových modelů můžete stavět i jednotlivě. Všechny návodné kresby najdete v galerii >

Foto:  Milan Weiner

Návod na slepení vystřihovánky

Pokračujeme druhou stranou ulice K Náhonu. Spolu s modely z předchozích čísel ABC 21, 24, 25/26 ročníku 2021 a 1/2022 je možné vytvořit větší celek, který bude dále rozšiřován (viz návodná kresba bez čísel).

Lze si postavit i samostatnou situaci (viz barevné obrázky nahoře). Tentokrát nejde o izolované rodinné domy, ale o deset řadových rodinných domů s předsunutými garážemi.

Základní jednoduché provedení je označeno žlutě podloženými čísly. Ostatní díly s čísly oranžově a modře podloženými jsou volitelné, k použití podle uvážení.

Foto:  Milan Weiner

1. Prohlédněte si návodné kresby (dále jen NK). Podle černých šipek narýhujte ohyby. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově, malými kapkami lepidla, 5–8 mm od sebe. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

2. STAVBY: Slepte díly č.1–8 podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních. Do dílů č. 1, 2 a 3 vlepte k rubové straně střech vyztužující přířezy z vlnité lepenky, viz NK. Domy a garáže přilepte na vyznačená místa na situaci 9. První přilepte chlopeň dílu č. 1, krok 5, následně ostatní chlopně, krok 6. Poté přilepte krajní domy č. 2, 3 a garáže č. 4–8. Díly č. 26 a 27 jsou příjezdové plochy ke garážím.

Foto:  Milan Weiner

3. PLOTY: Obvodové oplocení, díly č. 10, je opět z „metráže“, oplocení uliční a dělicí jsou díly č. 11–18. Podle šablony nařežte proužky ze čtvrtky a bodově je přilepte na hranice parcel (platí pouze pro díly č. 10 a modrý díl č. 1). Podle uvážení je přelepte ploty. Díly č. 11–18 není potřeba vyztužovat, slepte obě poloviny a bodově přilepte na hranice pozemků.

4. VOLITELNÉ DÍLY: Zábradlí na terasách a zastřešení vstupů představují drobnější a pracnější oranžové díly č. 19–25. Slepte obě poloviny dílů a podle NK je přilepte ke střechám garáží a fasádám domů. Modře podložené díly č. 2–7 jsou přelepy, které domy ozeleňují nebo vytvářejí energeticky aktivní střechy. Je možné vytvořit celou řadu kombinací s důrazem na zeleň nebo energetiku. Modrý díl č. 1 je oplocení typově shodné s fasádami domů.

Foto:  Milan Weiner

SÉRIE: Minibox

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 300

SNADNÉ

O principu sady minibox Janov se více dozvíte tady:

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2021

Muzeum vystřihovánek

Osobní parník Radion

Po atomovém ledoborci v ABC č. 21/2021 pokračujeme v nové sadě historických modelů lodí. Jméno Radion nesl podnik z Ústí nad Labem – Střekova, jenž se specializoval na výrobu prášků na praní. Vznikl na počátku 20. století oddělením části výroby podniku Schicht akc. spol., který byl jednou z největších evropských firem na výrobu čisticích prostředků a potravinářských i průmyslových tuků.

Radion je odvozen z latinského slova radius – paprsek, jichž se nalézá v logu firmy hned několik. V letech 1935 a 1936 vznikla pro reklamní účely řada jednoduchých vystřihovánek známých i v německé jazykové verzi: osobní parník, házecí létající kolečka, pohádkové archy s vystřihovacími figurkami na hraní.

Radion vydal několik desítek pohádkových sešitků, ovšem jen některé byly na vystřižení. Předlohou modelu mohl být výletní parník brázdící Labe pod hradem Střekov. (Připravil Josef Kropáček ve spolupráci s www.papirovaarcheologie.cz)

Foto:  Josef Kropáček

Návod na slepení vystřihovánky

Stavbu modelu začněte jako vždy pečlivým prostudováním jednotlivých dílů. Čísla na dílech značí, kam se mají chlopně přilepit. Bílé hrany můžete v průběhu lepení zamalovat odpovídající barvou.

Horní část boků lodě podlepte před vystřižením bílým papírem, aby nebyl vidět tisk z rubu vystřihovánky. Mezi slepené bočnice opatrně vlepte palubu podle značek B se šipkami. Zkompletujte nástavbu s dílem kryjícím boční kolesa (ta v modelu nejsou) a přilepte k palubě. V této fázi trup lodě nalepte na díl s vodou.

Sestavte přední a zadní baldachýn. Pozor, přední stříška má jednu stranu sloupků o cca 1 mm delší. Než je zkrátíte, ověřte si správnou délku. Na střechu nástavby umístěte kabinu kormidelníka a komín. Ze špendlíku vyrobte stožár pro vlajku, opatrně ho zapíchněte šikmo na záď lodě. Poslední prací je slepení postav kapitána a námořníků, které váš model oživí.

Foto:  Josef Kropáček

Stavba ledoborce není složitá. Stačí dodržet již naučené pracovní postupy a po narýhování a vystřižení jednotlivých dílů vystřihovánky přesně zkompletovat. Případně zaretušovat bílé hrany. Nejsložitější prací je vytvarování a slepení trupu z jednoho dílu. Než nanesete lepidlo na chlopně, vyzkoušejte si sestavení „nasucho“.

Pokračujte nástavbami palub a jejich osazením na trup. Zbývají doplňky: anténní věže, dva záchranné čluny a vrtulník. U vrtulníku si dejte pozor při lepení vrtule, která je třílistá a nesmíte tedy na její zadní polovinu, kterou před ohnutím rozříznete podle bílé čáry, nanést lepidlo. Přejeme radostné vyplutí s novým modelem Muzea vystřihovánek.

VYDAVATELSTVÍ: Radion

ROK VYDÁNÍ: 1936

AUTOR: neznámý

FORMÁT: 41,5 x 54,5 cm

SÉRIE: Zábava

PŘIPRAVIL: Josef Kropáček

SNADNÉ

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 2/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 2/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 1/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 1/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 25-26/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 25-26/2021