Vystřihovánky v časopisu ABC č. 9/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 9/2022
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 9/2022 vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihněte a sestavte si pokračování papírového modelu miniboxu sídliště Janov. Nebo vystřihovánku papírového modelu figurky bojovníka afrického kmene Zulu. Tady jsou návody a na slepení včetně návodných kreseb.

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Minibox

Sídliště Janov

Urbanistou snadno a rychle

Z ABC č. 9 můžete slepit bytové domy s alternativním zastřešením. Buď si situaci slepíte jako samostatný model, nebo ji přidáte k již vydaným situacím v ABC č. 21, 24, 25-26/2021 a č. 1, 3, 6, 8/2022.

Všechno o modelu sídliště Janov se dozvíte tady:

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2021

Návod na slepení vystřihovánky

Prohlédněte návodnou kresbu. Podle černých šipek narýhujte ohyby. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově, malými kapkami lepidla, 5–8 mm od sebe. Volitelné díly mají modře podložená čísla. Dům C1 abc 005 je ve volitelném provedení, buď klasická střecha, nebo příklad střechy aktivní.

Volitelné provedení (nahoře) a základní provedení modelu (dole) •  Milan Weiner

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

Slepte díly č. 1-5 podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních. Do dílů č. 1, 2 a 3 vlepte ztužující přířezy z vlnité lepenky a přilepte je k situaci. Přilepte střechu č. 4 a 5. K situaci bodově přilepte oplocení, díly č. 6, 7, a 8.

Návod na slepení pokračování papírového modelu miniboxu sídliště Janov v časopisu ABC 9/2022 •  Milan Weiner

VOLITELNÉ PROVEDENÍ

Místo dílů 4 a 5 slepte skleníky, díly č. 10 a 11. Přilepte sestavená zábradlí, díly č. 12, 13 a 14. Slepte rohový arkýř, díl č. 9, a přilepte jej na vyznačené místo dílu č. 2. Přilepte volitelné díly č. 15, ozelenění slepých štítů.

SÉRIE: Minibox

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 300

SNADNÉ

Vystřihovánky v ABC č. 16/2021

Vystřihovánky v ABC č. 16/2021

Bojovník z kmene Zulu

Jihoafrický válečník, 18. – 19. stol. n. l.

Zuluové jsou jedním z početných národů dodnes obývajících jižní Afriku. Do většího povědomí se dostali až s evropskou kolonizací, kdy o jejich území sváděli souboje Nizozemci a Britové. Střety původních obyvatel s Evropany vedly k myšlenkám o sjednocení kmenů. To se povedlo až počátkem 19. století zuluskému králi jménem Šaka, kterému se pro jeho úspěchy dokonce přezdívalo černý Napoleon.

Vytvořil nečekaně efektivní vojensky organizovaný stát a dařilo se mu porážet i lépe vyzbrojené Evropany. Byl ale krutý i mimo bojiště, a tak byl nakonec zabit svými bratry. Zuluové byli poté v dalších bojích rozprášeni britskými vojáky. Mezi nejtypičtější vybavení bojovníka Zulu patřil charakteristický štít z kravské kůže a dobře ovladatelné krátké kopí.

Vystřihovánka figurky bojovníka afrického kmene Zulu •  Roland Havran

Přípravné práce

1. Před stavbou se rozhodněte, jestli si figurku postavíte plně pohyblivou, anebo napevno v libovolné pozici. Stavba napevno je jednodušší a model obsahuje pouze několik detailů. Kloubový model bude vyžadovat více trpělivosti a pečlivosti. Postupujte podle návodu!

2. Ke stavbě modelu si připravíme ostré nůžky, lepidlo, pravítko, nožík na rýhování hran, vodové barvy pro retušování, špejli a běžná kulatá párátka pro spoje.
3. Místa, která se musí zakapat lepidlem a nechat zaschnout, jsou v návodné kresbě (dále jen NK) označena piktogramem v červeném kroužku.

Návod na slepení vystřihovánky

TĚLO A NOHY

1. Model zahájíme sestavením trupu 1, do něhož si připravíme otvory.

2. Sestavíme stehna 2 (2×) se zhotovenými otvory. Pokračujeme sestavením lýtek 3 (2×) a k nim přilepíme sestavená chodidla 4 (2×). Připravíme si zástěry 5, 6, 7 (2×) a přilepíme je na příslušná místa kolem pasu. Na lýtka nalepíme třásně 8 (8×), které můžeme pro lepší efekt ještě nastřihnout.

3. Do trupu si připravíme spoj pro ruce a hlavu a nasadíme přehoz z gepardí kůže 9. Nohy můžeme spojit pomocí nařezaných párátek, každý spoj zakápneme lepidlem a necháme dobře proschnout.

Návod na slepení vystřihovánky figurky bojovníka •  Roland Havran

HLAVA A ČELENKA

1. Sestavíme ovál 10 a na něj připevníme další ovál 11 s připraveným otvorem. Na vršek přilepíme díl 12 s vytvarovaným obličejem a na něj opatrně přilepíme vytvarovaný nos 13.

2. Z dílu 14 vytvoříme čelenku uzavřenou z obou stran díly 15 a 16. Zespodu na ní po stranách přilepíme klapky na uši 17 (2×) a dozadu tři menší proužky 18 (3×). Tyto díly doporučujeme podlepit bílým papírem a natřít jej žlutooranžovou barvou. Na vrchol čelenky přilepíme pero 19 a po stranách další péřové ozdoby 20 (2×). Čelenku poté přilepíme na vrchol hlavy. Hlavu můžeme nasadit na trup.

RUCE

1. Nejdříve si připravíme ramena 21 (2×) a pak také spojovací kroužky 22 (2×). Trupem provlékneme párátko, navlékneme obě ramena, přitáhneme je k trupu a zajistíme kroužky, které zakápneme lepidlem. Necháme velmi dobře proschnout a kontrolujeme, aby se ramena volně otáčela!

2. Nyní začneme sestavovat ruce od spodu. Nejdříve vytvarujeme a sestavíme dlaně 23 (2×), do nich vložíme spoj a zakápneme lepidlem a necháme proschnout. Dále připravíme předloktí 24 a jisticí kroužky 25 (obojí 2×). Po zaschnutí spojů v dlaních vložíme celky do předloktí, zajistíme kroužky a zakápneme. Necháme opět dobře proschnout.

Dále si připravíme lokty 26 (2×), k nim připojíme spojovací trubičky 27 (2×) a necháme dobře proschnout. Dále pokračujeme horní částí paží 28 (2×). Do tohoto dílu uděláme velké otvory. Lokty s trubičkami již můžeme prostrčit pažemi a zajistit kolečky 29 (2×). Poté můžeme spojit ruce v loktech a připojit je k ramenům. Opět zakápneme a necháme zaschnout.

Papírový model figurky bojovníka afrického kmene Zulu •  Roland Havran

VÝZBROJ

Uřízneme špejli pro kopí a její horní část pomocí nožíku z obou stran trochu seřízneme. Na ni nasadíme přehnutím a slepením čepel kopí 30. Dále přehneme a slepíme štít 31. Z dílů 32 a 33 (2×) si připravíme ozdobu. Nyní si uřízneme špejli jako rukojeť štítu, kterou vespod naostříme. Nasadíme na ní ozdobu a špejli poté kapkou lepidla přilepíme ke štítu a zajistíme dvěma plochami 34.

FINÁLNÍ PRÁCE

Zaretušujeme hrany modelu vodovkami. Přečnívající spoje můžeme obrousit pilníčkem a zabarvit vodovkami.

SÉRIE: Postavy

AUTOR: Roland Havran

MĚŘÍTKO: 1 : 72

Tyto papírové modely jsou vhodné pro děti i dospělé. Vychází v časopisu ABC č. 9/2022. Podívejte se, co ještě v tomto čísle najdete.

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 8/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 8/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 7/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 7/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 6/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 6/2022