Vystřihovánky v časopisu ABC č. 15/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 15/2022
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 15/2022 vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihněte a sestavte si husitské zbraně Jana Žižky a Jana Roháče z Dubé nebo papírový model tankovací cisterny. Tady najdete návodné kresby a návody na slepení.

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 15/2022:

Časopis ABC s vystřihovánkami můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc. Doručení je zdarma.


Vojenská technika

Husitské zbraně

Žižkův rodový znak

Vystřihovánka zbraní Jana Žišky •  Ladislav Badalec, Josef Kropáček

Vývoj husitských zbraní vycházel z možností a potřeb husitského revolučního hnutí v českých zemích v první polovině 15. století. Halapartny a sudlice se objevily v rukou prostého lidu již na První pražské defenestraci v r. 1419. Bojovalo se také sekerami, napřímenými kosami, okovanými cepy a mnoha dalšími zbraněmi zhotovenými z obyčejného nářadí.

Rodový znak nejznámějšího husitského vojevůdce Jana Žižky nebyl historikům znám, teprve ve 20. století byla objevena nezřetelná pečeť s erbem z roku 1378. Barvy jsou neurčité, ale vzhledem ke zvyklostem doby je pravděpodobné, že rak byl rudý ve stříbrném štítě.

Přípravné práce

1. Ke zpevnění papírových husitských zbraní použijte žerdě z kuchyňských špejlí a násady z truhlářských, tzv. týblovacích kulatin z tvrdého dřeva o průměru 6 mm.

2. Díly ve vystřihovánce jsou v měřítku 1 : 1. Žižkův meč a erb mají čísla zelená, Roháčova sekera a štít čísla modrá. Čísla dílů obou palcátů jsou podložena žlutou barvou. Přestože je jejich stavba shodná a jednoduchá, pozornost věnujte správnému pořadí zpracování.

3. Ohyby hran proveďte podle obvyklého značení. Díly určené k zesílení podlepujte kreslicím papírem. U hlavic palcátů je nutné podlepit vždy např. pravou polovinu křidélek (bez svislých středových plošek) u všech 14 dílů se žlutým číslem 2; dále obě poloviny čepele meče se zeleným č. 1. Plochy erbu a štítu, díly 10 a 11, podlepte na sílu 1–2 mm. Lepidlo ponechte řádně v polooblouku svislé osy na středně velké zavařovací sklenici.

Návod na slepení vystřihovánky •  Ladislav Badalec, Josef Kropáček

Návod na slepení vystřihovánky

1 Topory zhotovte z dílů P.1, T.1 stočením do trubiček na truhlářských kulatinách P a T o délce 20 cm. Přilepte k sobě křidélka 2 (7 ×). Vzniknou hlavice palcátů, které navléknete na horní konce toporů. Upravte hroty do pravidelného tvaru a po obvodu přilepte.

2. Vyčnívající kratší horní chlopně buď omotejte přímo pásky 6 (2 ×), horní řezy toporů přelepte a ořízněte dílky 9 (2 ×); nebo pokud dobře vytvarujete půlkulaté díly 5 (2 ×), pásky 6 ovinete až nakonec. Stejně tak ovinete pod hlavicemi chlopně palcátů páskovými díly 3 a 4 (obojí 2 ×). Spodní konce toporů ovinete díly 7, 8 (obojí 2 ×) a příčné řezy přelepíte zbývajícím dílky 9 (2 ×).

Žižkův meč

1 Ostří vytvořte dvěma díly 1, mezi něž zalepte zaostřenou špejli M o délce 20 cm. Doplňte odřezek dlouhý 5 cm a v ose čepele jej zalepte jako výztuž rukojeti. Shora navlékněte tiskem dolů díl 2, protáhněte jím malé chlopně čepele, rozevřete je a z rubu na díl 2 přilepte. Sestavte kompletní profil ochrany rukojeti z dílu 3, nasuňte na špejli a překryjte spodní plochou.

2. Postupně vytvarujte na špejli rukojeť meče z dílů 4, 5, 6, 9, 7 a 8. Páskové díly 5, 6 a 9 navíjejte na špejli nebo na již navinuté části, utvoříte tak vyprofilování rukojeti. Pod díl 3 nalepte z obou stran čepele ozdobné kování 10 (2 ×).

Vystřihovánka zbraní Jana Roháče •  Ladislav Badalec, Josef Kropáček

Roháčova sekera

1 Topor 1 pozorně vytvarujte na kulatině S hlavně ve spodní části, kterou kolem obvodu v místě úchopu olemujte dílem 2; umístěte ho na rukojeť podle červených šipek. Horní část stočte kolem násady tak, aby snadno prošla násadovým otvorem sekery.

2. Sekeru slepte z dílů 3L a 3P. Nejprve ale vnějším obvodovým páskem 5 a malým vnitřním profilem 4 opatřete jednu z bočních ploch L nebo P. Pak dokončete kompletaci sekery a nasaďte ji na topor. Zespodu „zanýtujete zepředu a zezadu objímkové pláty“, díly 6 a 7, nahoře vyčnívající násadu začistěte páskem 8 a „klínkem“ toporu, ploškou 9.

Roháčův štít a žižkův Erb

1. Díly 10, 11 po podlepení a vysušení vyřízněte, řezy po obvodu zaretušujte. Nad čelní kresbu znaků můžete přilepit transparenty 11 a 12.

2. Zezadu nalepte dva až čtyři závěsy pro zbraně z krátkých papírových pásků zpracovaných jako objímky s většími vůlemi. Za ně zbraně zasunete. Přilepte i kousek provázku, za nějž můžete výzbroj zavěsit.

SÉRIE: Vojenská technika

AUTOR: Ladislav Badalec

SLOŽITÉ


Automobily

Tankovací cisterna

Letištní speciály

Vystřihovánka letištní cisterny •  Kosťa Chadziantonidis

Třetí model ze sady letištních speciálů se skládá ze tří částí – tahače, tankovací přístrojové plošiny a cisterny samotné. Důležitá je výška celého komplexu, protože se musí vejít pod křídlo tankovaného letadla.

Při práci na letišti je kladen velký důraz na bezpečnost. Řidiči těchto cisteren musí absolvovat speciální školení pro letištní techniku. Navíc řidič i letecký dispečer několikrát denně kontrolují kvalitu přijímaného a vydávaného paliva. Letištní cisterny bývají obvykle větší než ty normální, protože letadla mají velmi velkou spotřebu paliva, a i tak se letadlo tankuje z několika cisteren po sobě.

Přípravné práce

1. Všechny části předem narýhněte. Hrany označené červenými šipkami na dílech 9 a 10 ohněte směrem k sobě. Do červených teček na dílech 5 a 9 udělejte párátkem otvory.

2. Slepte k sobě poloviny kol 11, 12 (obojí 10 ×). Nechte je zatížené řádně proschnout.

Návod na slepení vystřihovánky cisterny •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

Návod na slepení vystřihovánky

1. Stavbu začněte podvozkem tahače 1. Pokračujte kabinou řidiče 2 a nalepte ji vpředu na díl 1. Motorovou část 3 nalepte zezadu k dílu 2 a shora na díl 1. Slepte přístrojovou část 4, nalepte ji zezadu k dílu 3 a rovněž shora na díl 1.

2. Tažný mechanismus 5 pro osu cisterny nalepte na díl 1. Z párátka seřízněte 20 mm dlouhý kousek, díl 6, bude to osa pro otočný čep.

3. Sestavte podvozek cisterny 7. Cisternu slepte z dílů 8 a 9. V dílu 9, jenž tvoří dno cisterny, jsou vyznačeny dva otvory. Do otvoru v obdélníku vlepte osu 6. Druhý otvor je pouze technický pro případ, že by se vám během manipulace s cisternou prolomily hrany. Díl 7 nalepte zespodu na díl 9. Zpracujte statickou opěru 10 pro cisternu a nalepte ji zespodu na díl 9.

4. Na podvozky 1, 7 nalepte proschlá kola z dílů 11, 12. Osu 6 vlepenou do dna cisterny vsuňte do tažného mechanismu 5 na podvozku tahače.

SÉRIE: Automobily

AUTOŘI: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

SNADNÉ

Předplaťe si časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 14/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 14/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 13/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 13/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 12/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 12/2022