Husitský hejtman

Sdílej
 
K obraně před křížovými výpravami, které proti Čechám vypravil papež a císař Zikmund, vzniklo husitské polní vojsko vybavené bojovými vozy, dělostřelectvem, pěchotou i jezdectvem. V čele organizovaných husitských vojsk byli zkušení bojovníci - hejtmani. Mezi nejznámější patřil geniální vojevůdce a stratég Jan Žižka z Trocnova, Břeněk Švihovský, Chval z Machova, Mikuláš z Husi a Zbyněk z Buchova.

Po upálení Jana Husa 6. července 1415 v Kostnici chteli Husité pomstít smrt Jana Husa a prosadit jeho myšlenky. K obraně před křížovými výpravami, které proti Čechám vypravil papež a císař Zikmund, vzniklo husitské polní vojsko vybavené bojovými vozy, dělostřelectvem, pěchotou i jezdectvem. V čele organizovaných husitských vojsk byli zkušení bojovníci - hejtmani. Mezi nejznámější patřil geniální vojevůdce a stratég Jan Žižka z Trocnova, Břeněk Švihovský, Chval z Machova, Mikuláš z Husi a Zbyněk z Buchova. Křížové výpravy se marně snažily zlomit odpor kališníků a všechna jejich vojenská tažení skončila neúspěšně. Po smrti Jana Žižky stanul v čele vojska Prokop Holý. I přes vojenské úspěchy se v husitském hnutí začal projevovat rozklad, který vyvrcholil 30. května 1434 bitvou u Lipan. Spojená vojska katolíků a umírněných husitů zde porazila vojsko Prokopa Holého.
Slepení modelu

Foto
Do dílu 1 prořízněte vyznačené rysky otvoru pro hlavičku a díl zpracujte.
Přilepte boky 2 a 3. Stočte a slepte suknici 4. K horní části přilepte ovál 5. Slep suknice orientujte dozadu (na oválu 5 je vyznačen ryskou). Nezapomeňte suknici nařasit naohýbáním ve vyznačených místech. Po slepení díl zkompletujte s trupem. Okolo horní části suknice nalepte dokola vyčnívající část kroužkové košile 6.
Z dílů 7 a 8 slepte pravou paži figurky (místa slepů obou dílů orientujte k sobě). Zpracujte díl 9 – rukáv kroužkové košile - a nasuňte jej bez lepení volně na ruku. Poté ruku přilepte v oblasti ramene k trupu. Po dokonalém proschnutí přilepte k rameni také chlopeň rukávu kroužkové košile. Pro větší pevnost kápněte trochu lepidla do oblasti v podpaží. Obdobně sestavte levou ruku z dílů 10, 11 a 12.
Vytvarujte loketní části brnění 13 (2x) a nalepte je na vyznačená místa na loktech obou paží. Z dílů 14 a 15 slepte krunýř brnění. Brnění pěkně vytvarujte a přilepte nejprve v horní části ramen. Po dokonalém zaschnutí slepte k sobě dolní část v oblasti pasu vzadu. Zády figurky se již zabývat nebudeme – budou později zcela zakryta pláštěm.
Z dílů 16 a 17 sestavte hlavičku figurky. Obličej 17 lepte pouze v oblasti uší a na jeho ohnuté chlopničky pod bradou přilepte díl 18. Hlavu přilepte do otvoru v trupu. Její polohu vám určí ryska.
Foto
Z dílu 19 slepte dolní část kroužkové kukly a po zaschnutí ji pečlivě vytvarujte tak, aby dokonale zapadla na ramena figurky – vyzkoušejte si nasazením bez lepení. Díl z figurky sundejte a přilepte k němu z rubu začerněnou horní část 20 (orientujte ji slepem k drobné značce dílu 19). Zkompletovanou drátěnou kuklu přilepte k figurce na jejích ramenou. Při správném nasazení je brada hejtmana mírně vystrčena dopředu z kukly.
Z dílů 21 a 22 slepte nohy figurky a přilepte je k oválu 23. Orientaci lepení máte opět vyznačenu značkou. Nohy jsou po přilepení mírně rozkročeny. Na vyznačená místa nasuňte a přilepte ohnuté části škorní 24 (2x). Nohy vlepte pod suknici a nechte zaschnout.
Široký opasek 25 přilepte z rubu v místě spony ke krunýři a drátěné košili, obtočte kolem pasu dozadu a slepte. Vystřihněte slabší pásek 26. Slepte základ torničky 27 (nelepte k sobě v oblast poutek – musí zůstat průchodná!). Nalepte díl 28 a 29. Torničku prohněte do oblouku a nasuňte na pásek. Při lepení pásek orientujte sponou k levé ruce a těsně nad široký pás. Vzadu pásek opět slepte k sobě. Z dílů 30, 31, 32 a 33 sestavte meč a přilepte ho na vyznačené místo širokého opasku.
Slepte k sobě rub a líc pláště 34 a 35. Podle vyznačených rysek ohybu plášť vytvarujte a přilepte zatím pouze prostřední chlopeň v oblasti zad. Pro správné nasazení na figurku je nutné dodržet následující postup (jedná se o nejobtížnější část vystřihovánky): Nejprve přilepte chlopeň pláště nad otvorem pro pravou ruku. Poté od pravé strany k plášti postupně lepte díl 36 – kožešinu límce. Až budete mít límec přilepený k místu otvoru pro levou ruku, práci přerušte a nechte lepidlo dobře proschnout. Plášť opatrně nasaďte nejprve na pravou a poté na levou ruku (doposud nepřilepená chlopeň vám práci usnadní). Díl na těle figurky dotvarujte a pak dolepte zbývající chlopeň a část límce. Plášť bodově přilepte v místě, kde se límec dotýká drátěné kukly.
Z dílů 37, 38 a 39 sestavte přilbu – železný klobouk. Nalepte rub 40. Přilbu přilepte na hlavičku (orientujte ji co nejvíce svisle směrem dozadu, aby hejtmanovi bylo vidět do obličeje).
Do horní části stojánku 41 si prořízněte vyznačené otvory a zkompletujte s díly 42 a 43. Při lepení dílu 42 dejte pozor, aby popiska hejtmana byla umístěna na středu (pomůže vám značka na dílu 41 – musí k ní být orientovaný slep dílu 42). Figurku přilepte k podstavci a ujistěte se o tom, že je umístěna pěkně rovně. Přilepte nohy 44 a 45 a do zadní části bot umístěte ostruhy 46 (2x).
Zpracujte díly plátové ochrany rukou 47 (2x) a přilepte k nim dlaně 48 a 49.
Ruce zatím odložte a připravte si špejli dlouhou 2,5 cm na stavbu palcátu. Nabarvěte ji nahnědo a na jeden konec naviňte proužek 50. Z dílů 51 a 52 sestavte žebra palcátu. Další čtyři žebra 53 (4x) opatrně vlepte mezi ostny natupo. Po zaschnutí přilepte opět natupo ke špejli a palcát odložte.
Pokračujte slepením rozbořeného plotu z dílů 54, 55, 56 a 57. Plot přilepte ke stojánku. Špejli dlouhou 16 cm na jednom konci zašpičaťte, nabarvěte nahnědo a přilepte k ní husitskou korouhev 58. Po zaschnutí korouhev prohnutím vytvarujte a přilepte na vyznačené místo do stojánku.
Vytvarujte odloženou pravou ruku a vlepte do ní palcát. Vytvarujte také levou ruku a obě ruce přilepte k figurce. Zbývá již jen přilepit nos 60 (otiskujeme ho raději 2x) a knír 61.
Konstrukce a slepení figurky