Vystřihovánky v ABC 15/2017: Dokončení střeliště, trubonakladač a rosnička zelená

Vystřihovánky v ABC 15/2017: Dokončení střeliště, trubonakladač a rosnička zelená
Sdílej
 
V ABC 15/2017 přinášíme dokončení vystřihovánky střeliště galeony ze 17. století. A k tomu nové papírové modely trubonakladače a rosničky zelené.

 

Kompletní návod na slepení vystřihovánky střeliště galeony ze 17. století najdete tady:

ABC 14/2017: Vystřihovánka střeliště galeony ze 17. století

ABC 14/2017: Vystřihovánka střeliště galeony ze 17. století

Stavební stroje

Trubonakladač

Truboukladač je stroj sloužící k pokládání kabelů, ropovodů, plynovodů nebo vodního potrubí do země. Pracuje v náročném terénu, proto musí mít vynikající stabilitu. Pokládací rameno podobné jeřábu je na druhé straně vyvažováno protizávažím. To stroji zaručuje, že se nepřevrátí ani při manipulaci s těžkým břemenem. Někdy jsou k vidění desítky truboukladačů v řadě, jak najednou zvedají a pak pokládají do výkopu několik desítek metrů dlouhé roury nebo těžké kabely.  První truboukladače byly postaveny na bázi pásového traktoru a jeřábu, později se z nich vyvinuly speciální stroje.

Trubonakladač: Návodná kresba •  ABC

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Všechny části předem narýhněte. Hrany označené červenou šipkou budete ohýbat směrem k sobě.

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Nejdříve slepte zvedací lano 12 a nechte ho zatížené proschnout, aby se vám později nekroutilo.

2. Slepte podvozkovou část 1. Na díl 1 pak zepředu nalepte slepený nárazník 2. Motorovou část 3 nalepte shora na díl 1. Slepte kabinu 4 a přilepte ji k dílům 1, 3.

3. Zkompletujte levý pás 5 a pravý pás 6. Oba díly 5, 6 přilepte z boku k dílu 1. Slepte nosníky 7, 8 a nalepte je shora na díly 5, 6.

Výkyvné rameno 9 přilepte na díl 7. Vyvažovací rameno 10 přilepte na díl 8.

4. Protizávaží s navijákem 11 nalepte shora na díl 10. Nyní k dílu 9 nalepte proschlý díl 12 tak, že nejdříve nalepíte jeho střední část. Díl 12 je trochu delší, abyste si ho mohli individuálně zkrátit podle toho, jak jste lepili. Zkrácený konec dílu 12 nyní přilepte na díl 11. Výfuk 13 nalepte shora na díl 3.

TRUBONAKLADAČ

SÉRIE: Stavební stroje

MĚŘÍTKO: 1 : 72

NÁROČNOST: 1

Rosnička zelená •  ABC

Minizvěř

Rosnička zelená

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Vystřihovánku nejprve podlepte kancelářským papírem a zatíženou nechte proschnout.

2. Vytvarujte a slepte horní díl těla 1. Spodní díl těla 2 lepte opatrně směrem od hlavy po malých částech obvodu dílu 1. Tělo uzavřete dílem 3. Zpracujte oči 4, 5 a přilepte je na vyznačená místa na hlavě.

Rosnička zelená: Návodná kresba •  ABC

3. Z dílů 6, 7, 8, 9 vytvarujte a slepte zadní nohy. Nohy přilepte k tělu. Přední nohy zpracujte z dílů 10, 11, 12 a 13. Hrany vystřihovánky zaretušujte příslušným odstínem vodové nebo temperové barvy.

Rosnička zelená

SÉRIE: Minizvěř

NÁROČNOST: 1

Více o vystřihovánkách:

Papírová historie # 20: První vystřihovánka v ABC slaví výročí

Papírová historie # 20: První vystřihovánka v ABC slaví výročí

Papírová historie #19: Papírový žluťák Peugeot

Papírová historie #19: Papírový žluťák Peugeot

Papírová historie: Mistr diorámat Přemysl Kubela

Papírová historie: Mistr diorámat Přemysl Kubela