ABC 6: Vystřihovánky autojeřábu a pásového nakladače

ABC 6: Vystřihovánky autojeřábu a pásového nakladače
Sdílej
 
V ABC 6/2017 najdete vystřihovánky autojeřábu a pásového nakladače. Tady máte návody na slepení.

Stavební stroje

Autojeřáb

Ze sady Stavební stroje si můžete slepit deset modelů, dají se naložit na tahač s návěsem. Autojeřáb je zvedací zařízení, které se používá k manipulaci s břemeny. Největší předností je mobilita, může se pohybovat po běžných komunikacích. Podle velikosti mají autojeřáby podvozek skládající se ze dvou až dvanácti párů kol. Základní částí autojeřábu je podvozek se čtyřmi vysouvatelnými podpěrami, které zajišťují fixaci. Na podvozku je umístěna otočná část s kabinou jeřábníka a teleskopické rameno s hákem na jedné a se závažím na druhé straně. Veškeré pohyby a funkce jsou na autojeřábu zajišťovány hydraulicky. Předlohou pro model je autojeřáb Liebherr 1090.

Návod na slepení •  abc

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Všechny části předem narýhněte. Hrany označené červenou šipkou budete ohýbat směrem k sobě.

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Slepte korbu 1. Pokračujte kabinou 2 a přilepte ji zepředu na díl 1. Kryt motoru 3 přilepte shora na díly 1 a 2, hydrauliku zvedání ramene 4 nalepte na díl 1.

2. Na slepené rameno jeřábu 5 nalepte závaží 6 a zepředu hák s kladkou 7. Celek nalepte na díl 4.

3. Kabinu 8 a motorovou část hydrauliky 9 nalepte shora na díl 1.

4. Vystřihněte vnitřní 10 (8×) a vnější kola 11 (8×), slepte je k sobě a zatížené nechte proschnout. Proschlá kola nalepte na díl 1.

5. Ohněte a slepte výsuvné podpěry 12 (4×) a nalepte je na díly 1, 2.

 

AUTOJEŘÁB

1 : 72

Vystřihovánka nakládací pološiny •  ABC

Automobily

Pásový nakladač vozidel

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Čerchovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Výřezy ploch jsou zakresleny červenou úhlopříčkou. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami.

2. Pro zpevnění modelu podlepte díly 6, 8, 17, 26, 30 a 39.

3. Díly 20, 28 (2×) a 38 (2×) zhotovte ze špejle o průměru 3 mm. Šedě a černě označené části natřete podobnými odstíny barev.

4. Model je možné zpracovat s funkčním rotujícím pásem. Rozhodnete-li se pro něj, nahraďte díly 32 a 33 pruhem černé látky o šířce 24,5 mm a délce 294 mm.

Vystřihovánka nakládací pološiny •  ABC

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Vystřihněte a zpracujte pedály 1 (2×) a řadicí páku 3. V dílu 2 vyřízněte otvor pro osu volantu a vymodelujte jej podle návodné kresby (dále NK). Přidejte připravené díly 1 a 3. Vnější a vnitřní boční díly 4, 5 vlepte postupně společně do dílu 2. Celek zapasujte do přední části vrchního dílu 6. SPZ 8 (2×) nalepte na díly 7 a 16. Masku 7 poté přidejte s malým pravým bočním dílem 9 k celku s dílem 6.

2. Z dílů 10 (2×), 11 (2×), 13 (2×) a 14 (2×) sestavte nápravy. V dílech 10 a 13 vyřízněte otvory pro osy kol. Jednu nápravu z dílů 13, 14 vlepte do přední části pravého boku vozidla (díl 4). Obdobně jednu nápravu z dílů 10, 11 připevníte do zadní části pravého boku na díly 4 a 6, předtím ji však osaďte blatníkem 12 (viz NK). Zbylé dvě nápravy spojte dílem 15 a celek přilepte k vrchnímu dílu 6 a malému boku 9. Díl 16 uzavírá obvod vozidla a díl 17 podvozek.

3. Pokračujte slepením sedačky z dílů 18 a 19, volantu z dílů 20 a 21, plošiny pro upevnění pásové jednotky 22, spodní části hydrauliky 23 a dosedací plochy 24. Vše nalepte na vrchní díl 6. U dílu 23 pozor na natočení dílu. Neuzavřená část kvádru musí být nasměrována dopředu.

Vystřihovánka nakládací pološiny •  ABC

 

4. Stavbu pásové jednotky z dílů 25–37 začněte vymodelováním bočních dílů 25 a 31, které zespod uzavřete díly 26 (2×). Nezapomeňte díly 26 natočit prázdnými obdélníky pro díl 35 dopředu. Přední část pásové jednotky poznáte podle čísla 014. Díly 27 (3×) tvoří spojnice mezi díly 25 a 31. Zatím je připevněte pouze k jednomu z boků a pokračujte vymodelováním rotačních válců pro pohon pásu 29 (2×) a 30 (4×). Ty také zasaďte (nelepte) pomocí os 28 (2×) do zvoleného boku. Samotný pás slepíte z dílů 32 (2×) a 33 (2×). Obtočte jím rotační válce a zajistěte přidáním druhého boku. Díly 34, 35, 36 patří na spodní část jednotky a spojují oba díly 26 k sobě. Díl 34 nalepte chlopní dopředu, aby pasovala na díl 22 a pás se mohl zvedat. Vrchní část hydrauliky 36 doplňte o díl 37 a společně je připevněte k dílům 26 tak, aby píst mohl zapadnout do dílu 23.

5. Stavbu zakončete podvozkem. Z dílů 39 (8×) a 40 (4×) slepte kola. S pomocí os 38 (2×) kola nasaďte do náprav 10 a 13.

 

PÁSOVÝ NAKLADAČ ZAVAZADEL

1 : 32

Obě vystřihovánky najdete v ABC 6/2017

Papírová historie: Formule se šesti koly Tyrrell P-34

Papírová historie: Formule se šesti koly Tyrrell P-34

Papírový svět: Fantomasova dodávka zdarma!

Papírový svět: Fantomasova dodávka zdarma!

ABC 5: Vystřihovánky: Tahač a zavazadlový vozík + japonská letadla

ABC 5: Vystřihovánky: Tahač a zavazadlový vozík + japonská letadla

Papírová historie: LAVINA v ABC

Papírová historie: LAVINA v ABC