Vystřihovánky v ABC 7: Kosmická tramvaj Říp-1, chalupa a mlýn

Vystřihovánky v ABC 7: Kosmická tramvaj Říp-1, chalupa a mlýn
Sdílej
 
V ABC 7 najdete vystřihovánky kosmické tramvaje Říp-1 ze seriálu Kosmo a chalupu a mlýn ze série Muzeum vystřihovánek.

Sci-fi

Kosmická tramvaj ŘÍP-1

Kosmická loď ŘÍP-1 je fiktivní stroj, který se objevil na sklonku loňského roku v televizním seriálu Kosmo. Šlo o satirickou komedii pro dospělé, v níž šílená posádka českých kosmonautů vyrazila na Měsíc. V tramvaji! Tedy přesněji v kosmické lodi přestavěné z české tramvaje T6A5. Kosmickou tramvaj jsme jako vystřihovánku v ábíčku ještě neměli, proto jsme se spojili s tvůrci seriálu a spolu s nimi jsme tento unikát vytvořili. Hranatá tramvaj T6A5 se vyráběla v ČKD v průběhu 90. let minulého století. Jako základ humorné fiktivní kosmické lodi je ideální.

 

Kosmická tramvaj Říp-1: Návod na slepení •  archiv

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Před vystřižením podlepte díly 9, 15, 16, 21, 27 kartonem.

2. V dílech 3 a 4 prořízněte malinké oválné otvory (v kresbě vystřihovánky na ně ukazují zelené šipky).

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Z dílů 1, 2 sestavte zadní část kosmického plavidla. Podobně z částí 1, 3 slepte i jeho přední část. Oba celky doplňte podle návodné kresby (dále NK) díly 16, 20, 21.

2. Připravte plášť 4. Osaďte ho podle NK díly 12, 14, 15, 17, 27. Do výřezů v místě podvozku vlepte díly 5 a 6. Následuje sestavení celého trupu modulu. Trup 4 připevňujte postupně, pečlivě a současně k přídi 3 i zádi 2.

3. Na záď přilepte díly 10, 11 a na ně sestavené trysky 7, 8, 9. Na střechu na díl 12 přilepte anténu 13, krabici 25 a celky z dílů 18, 19. Na příď na díl 20 umístěte spřáhlo 22, 23.

4. Podle NK pokračujte stavbou sběrače 28, 29, 30. Celek přilepte k dílu 27 a shora ho pojistěte dílem 31. Zbývá do výřezů připevnit tři paraboly 24, nad kabinu anténu 26 a na záď další anténu z částí 32, 33. Tím je model dokončen a můžete příslušnou barvou zaretušovat hrany.

Muzeum vystřihovánek: Mlýn •  archiv

Muzeum vystřihovánek: Naše domečky

Chalupa a mlýn

Autorem souboru Naše domečky je architekt Miroslav Kolář působící v Brně na počátku 20. století. V roce 1920 vytvořil komplet deseti moravských lidových staveb, který vytiskla brněnská Artigrafia. Dvanáct archů obsahuje např. kostelík, statek, mlýn, pastoušku, myslivnu, ale také boží muka, včelín, bránu se zídkou a ploty nebo psí boudu. Po jejich sestavení se nabízí z domečků uspořádat malebnou vesničku. Ke každému archu je na okraji přilepen lísteček s kresbou modelu a návodným textem (na obrázku). Ještě v tomtéž roce Kolář vydává soubor dvaceti archů pro sestavení "Českého loutkového divadla". Bohužel toto divadlo bylo výtvarně natolik netradiční, že u zákazníků nevzbudilo větší pozornost (Papírová archeologie).

Vystřihovánky najdete v ABC 7/2017

Muzeum vystřihovánek: Chalupa •  archiv

 

Papírová historie: Mistr diorámat Přemysl Kubela

Papírová historie: Mistr diorámat Přemysl Kubela

Vlaky: Mazací tramvaj

Vlaky: Mazací tramvaj

Papírový svět: Fantomasova dodávka zdarma!

Papírový svět: Fantomasova dodávka zdarma!

Papírová historie: LAVINA v ABC

Papírová historie: LAVINA v ABC