Vlaky: Mazací tramvaj

Vlaky: Mazací tramvaj
Sdílej
 
Vystřihni a slep si mašinu, která jezdí v pražských ulicích.

 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Model je možné postavit s jednoduchým – krabičkovým – podvozkem nebo s modelovým podvozkem, případně lze jednodušší verzi doplnit díly ze složitější verze.

2. Místa ohybu papíru označená černými trojúhelníčky budete nařezávat z líce tisku a ohyby značené bílými trojúhelníčky budete nařezávat z rubu tisku (počátek a konec čáry si přeneste propíchnutím). Pokud šipky nejsou na hraně dílu, pak je ohyb uvnitř plochy dílu. Na rub dílu 1 si přenesete úsečky AA a BB. U dílů 1, 2, 4, 6, 10 a 11 vzniknou po spojení krátkých čárek bez písmenného označení na rubech úsečky určují místa k natvarování dílu do oblouku.

3. Díly 13, 21 (2x) a 22 (2x) podlepíte kartonem silným 1 mm. Podle obvodu dílu 14 si přenesete na karton o síle 1 mm tvar podlahy. Vznikne tak výztuha, kterou později nalepíte na díl 13. Díly 34 (2x) podlepíte čtvrtkou. Díly 26 (4x), 28 (2x) a 33 (3x) zhotovíte ze špejle o průměru 2 mm. Díly 33(4x) zhotovíte ze špejle o průměru 1,5 mm. Barva a délka jsou uvedeny v kresbě vystřihovánky. Pokud budete osazovat majáky 33, pak udělejte otvory v dílu 6 a 31.


Návod na slepení •  ABC

 

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

 

JEDNODUŠŠÍ VARIANTA (oranžové podložení)

1. U karoserie 1 přehnete a přilepíte rubové strany. Poté díl čistě vystřihnete. Na přední část 2 nalepíte rub 3. Stejně tak učiníte u zádi 10. Pak vyříznete světle šedou plochu. Na rub dílu 2 doplníte konstrukční chlopně 2a (2x).K přední části 2 přilepíte čelní sklo 4 s konstrukčními chlopněmi 4a (2x) a do horní části žebro 5. U žebra 5 nejprve slepíte obě části k sobě.

2. Na konstrukční chlopeň 11a nalepíte část střechy díl 11. Celek nalepíte na karoserii 1. Dále doplníte další část střechy, díl 6.  Připravený celek přídě postupně přilepíte k vytvarované karoserii 1. Nejprve jedním, pak druhým bokem. Přední část uzavřete dílem 7. Do oblasti lomů karoserie 1 (na úsečky A-A a B-B) přilepíte žebra 8 (2x) a 9 (2x). Slepíte vždy dva díly k sobě. Karoserii kabiny uzavřete dílem 12.

3. Na rubové strany boků dílu 1 nalepíte slepené díly 15 a 16. Lepte hustším lepidlem, případně nechte proschnout pod lehkou zátěží, aby se boky nezkroutily. Na podlahu 13 nalepíte připravenou výztuhu z kartonu. Slepíte k sobě díly podlahy 13 a 14. Podlahu postupně vlepíte do karoserie. Lepení začnete v přední části, pokračujete pravým bokem, pak levým. Karoserii tramvaje uzavřete připravenou zádí 10. Model doplníte podvozky 17 (2x), krabicí 18, sběračem 19 a 20.


Podívej se na mazací tramvaj v akci:


Ábíčko s kamerou: Svezli jsme se mazací tramvají!

Ábíčko s kamerou: Svezli jsme se mazací tramvají!SLOŽITĚJŠÍ VARIANTA (modré podložení)

1. Z dílů 23 (8x) stočíte běhouny kol. Pro zvětšení plochy rozvinete dovnitř běhounů proužek kancelářského papíru o šířce 2 mm. Na takto připravenou plochu nalepíte boky kol 24 (8x) a 25 (8x).

2. Do otvorů v podlaze 13 vlepíte osy 28 (2x).Z dílů 29 (2x) slepíte základ podvozků, ale neuzavíráte jejich dna. Díly 29 nasadíte na osy 28 a zajistíte zarážkami 27 (2x). Nyní můžete dna přilepit a doplnit díly 30 (4x). Do podvozků vsunete osy 26 (4x). Na jejich

3. Pomocí dílů 21 a 22 (slepíte je k sobě)můžete zvýraznit bočnice nástavby. Zadní část plošiny doplníte dílem 31. Na levou stranu nalepíte krabici 32. Pokud jste použili díl 21, pak je nutno u dílu 32 vyříznout na bocích tmavošedé čtverečky. Doplníte majáky 33 (4x), nárazníky 34 (2x), spřáhla 35 (2x), jezdce sběrače 36 a pluh 37.

3. Pomocí dílů 21 a 22 (slepíte je k sobě)můžete zvýraznit bočnice nástavby. Zadní část plošiny doplníte dílem 31. Na levou stranu nalepíte krabici 32. Pokud jste použili díl 21, pak je nutno u dílu 32 vyříznout na bocích tmavošedé čtverečky. Doplníte majáky 33 (4x), nárazníky 34 (2x), spřáhla 35 (2x), jezdce sběrače 36 a pluh 37.


Návod na slepení •  ABC

 

 

Další vystřihovánka ze série Vlaky:


BOBINA - Elektrická lokomotiva E499.0

BOBINA - Elektrická lokomotiva E499.0

Vystřihovánky v ABC 25/26

Vystřihovánky v ABC 25/26

ABC 25/26: Co v něm najdete? Star Wars a spol!

ABC 25/26: Co v něm najdete? Star Wars a spol!