BOBINA - Elektrická lokomotiva E499.0

BOBINA - Elektrická lokomotiva E499.0
Sdílej
 
Oblíbená série vlaky pokračuje, tentokrát na vás čeká lokomotiva Bobina v modelovém měřítku H0 (1:87).

První a velice úspěšnou řadou elektrických lokomotiv v poválečném Československu, která již byla konstruována pro provoz na stejnosměrném napájecím systému o napětí 3000 voltů, se stala řada s označením E499.0 (dnes 140.0).

První prototyp, z výroby označený jako E499.001, byl výrobně dokončen v květnu roku 1953. Od dubna 1955 byly zahájeny sériové dodávky na první elektrifikovaný úsek na Slovensku a do Prahy. Lokomotivy byly dodány v šesti sériích pod označením výrobce 12E1 až 12E6. Poslední lokomotivy ze stokusové dodávky byly předány v lednu 1959. Koncepčně je řada E499.0 skříňová lokomotiva se dvěma stanovišti obsluhy, mezi kterými je strojovna.

Skříň lokomotivy je uložena na dvou dvounápravových podvozcích. Lokomotiva je napájena stejnosměrným proudem o napětí 3000 V přes dva trolejové sběrače, řídící obvody jsou napájeny z akumulátorové baterie stejnosměrným napětím 48 V. Lokomotiva je vybavena tlakovou samočinnou a přídavnou brzdou a zajišťovací ruční brzdou. Lokomotiva dostala podle uspořádání pojezdu přezdívku Bobina.

 

TECHNICKÁ DATA

 

Rozchod kol: 1435 mm

Nejvyšší dovolená rychlost: 120 km/hod.

Napětí v trolejovém vedení: 3000 V

Hmotnost: 80 000 kg

Délka: 15,740 m

BOBINA •  archvi ABC

 


PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Model obsahuje několik nepovinných dílů, jejich čísla jsou podložena modrou barvou.

Ze špejlí si připravte díly 20 (2 ks)o průměru 3 mm, díly 33 (4 ks) o průměru 2 mm, díly 16 (4 ks) o průměru 2 mm. Z drátu o průměru 0,5 mm si připravte madla, jsou to nepovinné díly 54 (2 ks), 55 (4 ks), díly 56 (2 ks), 57 (2 ks) a díl 58 (2 ks). Kdo chce, může zhotovit 2 kusy háků, nepovinný díl 60. Všechny díly jsou nakresleny v kresbě modelu v měřítku 1:1. Nepovinné díly 75 a 76 (pantograf), jsou určeny pro barevné okopírování na fólii.

Kancelářským papírem podlepte díly 9 a 15. Kladívkovou čtvrtkou podlepte díly 3, 6, 17 a nepovinné díly 66. Z rubu začerněte díly 15, 31, 32, 45 a 46.

Ohybové čáry značené plnou čarou zakončenou trojúhelníčkem narýhujte z líce kresby a čáry označené plnou čarou zakončenou kolečkem narýhujte z rubu. Na rub dílu 9 přeneste pomocné úsečky A-A, B-B a na rub dílu 1 úsečky C-C, D-D. Směr orientace je na dílech 1, 9, 14 a 15 naznačen červenými trojúhelníčky.

 

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

 

Návodná kresba (pdf)

 

Začněte rámem lokomotivy. Vystřihněte a zpracujte díl 1, nezapomeňte vyřezat otvory na kola, a vlepte do něj z rubu mezi úsečky C-C a D-D zpracovaný díl 2. Přilepte ho nejprve kapkou lepidla na jedné straně, pečlivě ho vycentrujte a potom dokončete přilepení celého dílu. Nyní slepte boční chlopně dílu 1. Slepené díly dobře zatižte a nechte je důkladně proschnout. Následně chlopně dílu 1 ohněte, na díl 2 nalepte příčníky 5 a přilepte je k chlopním dílu 1. Dále na díl 2 nalepte sestavené čelníky 4. Na díl 1 přilepte výztuže 3, slouží pro vymezení polohy čel kabiny, a výztuhy kabiny - díly 6. Do otvorů v dílech 1 a 2 vlepte osy otáčení podvozků - díly 20.

 

Pokračujte sestavením skříně lokomotivy. Vystřihněte díl 9, můžete vyřezat šedá skla oken a nahradit je z rubu nalepenými díly 74. Na díl 9 nalepte z rubu chlopně pro přilepení čel kabiny - díly 7 a 8, které ohněte do oblouku. Vystřihněte díly 10 a nalepte na ně chlopně 11. Díly 10 na svislých okrajích vytvarujte do malého oblouku, poloměr je označen krátkými svislými čarami vně dílů. Nyní díly 10 slepte pomocí chlopní 7 a 8 s dílem 9.

Dolní okraj dílu 10 musí lícovat s ryskami A-A a B-B na dílu 9. Vystřihněte díly 13, na okrajích vytvarujte do oblouku podobně jako díly 10. Opět můžete vyřezat šedou plochu skel a z rubu nalepit plastická okna z dílů 67 a 68. Díl 13 přilepte horními chlopněmi na díl 12, středy dílů jsou vyznačeny krátkými čarami. Po proschnutí ohněte díl 12 kolem středové osy a slepte. Chlopně pro přilepení dílu 9 musí zůstat volné.

BOBINA •  archvi ABC

Řiďte se návodnou kresbou. Nyní přilepte díly 13 pomocí chlopní 7 a 8 k dílu 9. Dbejte na přesné lícování barevných pruhů. Po proschnutí vytvarujte čelo lokomotivy tak, že pomocí chlopní 11 přilepte díly 13 k dílům 10. Nastřihnutá čela střechy postupně přilepte na chlopně dílu 12. Začněte lepit od středu, který je vyznačen krátkou čarou.

Celou sestavu skříně nasaďte na rám sestavený z dílů 1 a 2. Zaoblení čel skříně vymezují díly 3 nalepené na rámu. Skříň s rámem slepte dolním okrajem bočnic. Sestavu položte na bok, lehce zatižte lepený spoj a nechte proschnout. Pozor, ať se vám nezdeformuje skříň.

 

Pokračujte sestavením bedny na baterie - díl 30. Přilepte na ni držáky 29 a celou sestavu nalepte zespodu na díl 2. Z dílů 33, 34, 35 sestavte nárazníky a nalepte je do otvorů v čele dílu 4.

Z dílů 31 a 32 slepte pluh, který nalepte natupo zespodu pod díl 4. Místo je vyznačeno tečkovanou čarou.

 

Zpracujte podvozky. Z dílu 15 slepte rám podvozku. Z dílů 17, 18, 19, 21 a 77 sestavte kola. Do rámu podvozku zasuňte z jedné strany osu dvojkolí 16, na ni navlékněte obě kola a osu zasuňte do druhého otvoru v rámu podvozku. Orientujte se podle návodné kresby.

Kola na ose vycentrujte a nastavte jejich správnou vzdálenost. Máte-li kolejnici H0, vyzkoušejte si dvojkolí na ní. Pokud je vše v pořádku, kola k ose přilepte. Zpracujte díl 22 - systém vypružení – a nasuňte jej do otvoru v rámu podvozku. Poloha dílu 22 je vymezena tečkovanou čarou, která musí být uvnitř rámu podvozku. Díl 22 přilepte kapkou lepidla k oběma bočnicím rámu podvozku. Dále zpracujte písečníky.

Z dílů 25 a 26 sestavte přední písečníky, které nalepte na podvozek podle návodné kresby. Na dílech 25 a 26 je místo pro přilepení podvozku vyznačeno. Na podvozek se lepí na bočnici od dolního okraje šedivé části. Z dílů 23, 24, 27 a 28 sestavte zadní písečníky. Lepí se na podvozek zezadu, opět od dolního okraje šedivé části bočnice, místa pro přilepení jsou na dílech 23 a 24 vyznačena. Spoje jsou zpevněny díly 27 a 28. Hotový podvozek nasaďte na osu 20 tak, aby přední písečníky směřovaly k čelu lokomotivy, a zajistěte je dílem 42. Podobně sestavte druhý podvozek.

 

Pokud jste se rozhodli použít hák z drátu (díl 60), vyvrtejte do čelníku 4 mezi nárazníky otvor označený červeným kolečkem a do něj vlepte sekundovým lepidlem hák 60. V opačném případě sestavte díl 38 (hák se šroubovkou) a nalepte jej na vyznačené místo na čelníku 4.

Z dílů 39 a 41 sestavte pravé světlo (pohled ve směru jízdy), z dílů 39 a 40 levé světlo a nalepte je na vyznačená místa na dílu 10.

Na boky dílu 9 nalepte schůdky 36.

Drátěná madla 55, 56, 57 a 58 vlepte sekundovým lepidlem do otvorů vyvrtaných v dílech 9 a 13 na místo kreslených madel. Madlo 54 umístěte na čelo dílu 1 po pravé straně, místo pro otvor je vyznačeno na dílu 1 černou tečkou.

 

Nástavby střechy. Z dílů 43 a 44 sestavte reflektory a přilepte je na vyznačená místa na čelech střechy. Vystřihněte díl 14, můžete na něj nalepit kryty odporníkových skříní - díly 66. Následně vytvarujte a slepte díl 14. Hotový díl 14 nalepte na střechu 9 na vyznačené místo. Pozor na orientaci obou dílů.

Ta je vyznačena červenými šipkami. Pokračujte slepením pantografů. Předem si rozmyslete, ve které poloze budete chtít pantografy - sklopené, vztyčené nebo střídavě. Díly 49 (vnější díl) a 50 (vnitřní díl) vystřihněte, vyřežte v nich vyznačené otvory a díly slepte. Nejdříve si vyzkoušejte vzájemnou polohu obou dílů na sucho.

BOBINA •  archvi ABC

Při lepení postupujte od středu a dbejte, aby oba díly lícovaly v ohybech. Pokud si netroufnete díly slepit v celku, můžete bez obav díl 50 rozstřihnout v místech ohybu a přilepit ho na díl 49 po částech. Ještě za mokra vytvarujte díly do požadovaného tvaru, zafixujte třeba ovinutím nití a nechte proschnout. Po proschnutí na díl 49 nalepte sběrač proudu - díl 51. Takto sestavený pantograf opatrně přilepte na držáky 53.

Celou sestavu přilepte na nástavbu střechy 14. Zpracujte kryt zvedacího mechanizmu 52 a opatrně jej vlepte do vnitřku sestaveného pantografu. Konce dílu 52 procházejí otvory v dílech 49 a 50, dbejte na vycentrování dílu 52 v těchto otvorech. V dolní části přilepte díl 52 natupo k pantografu. Zpracujte dvě bleskojistky z dílů 47, 48 a nalepte je na vyznačené místo na díl 14. Vystřihněte a vytvarujte montážní lávky z dílů 45, 46.

Lávky nalepte natupo na vyznačená místa na střeše. Pokud budete lepit složitější variantu, sestavte z dílů 69, 70 a 71 vedení s odpojovači a uzemňovači a přilepte je na střechu. Poloha je ukázaná v návodné kresbě. Lepí se na stranu s bleskojistkami, okraje vytvarovaného dílu musí být v úrovni bleskojistek. Díly 70, 71 (izolátory) se sestava přilepí natupo ke střeše.

 

Variantní díly. Kdo bude chtít, může na čela rámu lokomotivy nalepit vzduchové hadice 72. Lepte je jedním koncem na díl 4 mezi nárazníky a hák se šroubovkou. Místo není na dílech 4 vyznačeno. Další variantní díl je kabel elektrického vytápění 73. Místo pro přilepení je na dílu 4 vyznačeno.

Pro zvýšení plastického dojmu je možné nalepit ozdobný pruh sestavený z dílů 61 a 62. Díly 61 jsou o něco delší, podle potřeby se zkrátí. Díly 62 jsou určeny pro nalepení na dveře kabiny.

Hvězdu je možné nalepit na čelo kabiny (díl 10). Umístění je ukázáno v návodné kresbě.

Státní znak 64, tabulky řadového označení 63 a znak výrobního závodu 65 po vystřižení nalepte na místa nakreslených znaků a tabulek.

 

NÁVRH Luboslav Šléška

KONSTRUKCE Luboslav Šléška

SLEPENÍ Michal Kavalier