Vystřihovánky v ABC 8: Samohybné nástupní schody a házedlo Doflug D3802 J-401

Vystřihovánky v ABC 8: Samohybné nástupní schody a házedlo Doflug D3802 J-401
Sdílej
 
V ABC 8/2017 najdete vystřihovánky samohybných nástupních schodů a házedla Doflug D3802 J-401. Potřebujete k nim návody na slepení? Najdete je tady!

Automobily: Letištní technika

Samohybné nástupní schody

Vystřihovánka samohybných nástupních schodů: Návod na slepení •  ABC

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Čerchovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Výřezy ploch jsou zakresleny červenou úhlopříčkou. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami.

2. Pro zpevnění modelu podlepte díly 1–10, 12, 14–18, 26, 29, 30–35.

3. Díly 13, 19 (2×) a 37 (2×) zhotovte ze špejlí o průměru 3 mm, díl 38 (4×) ze špejle nebo kulatého párátka o průměru 2 mm. Šedě a černě označené části natřete podobnými odstíny barev. Díl 23 (2×) vyrobte ze špendlíku s kovovou plochou hlavičkou.

Vystřihovánka samohybných nástupních schodů: Návod na slepení II •  ABC

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Vystřihněte hlavní díl kabiny 1, doplňte jej o SPZ 2 a stěrač 3. Vymodelujte jej dle návodné kresby (dále NK) a přidejte boční díly 4, 5.

2. Pokračujte sestavením těla vozidla. Díl 6 přilepte ke kabině. Vlepením dílu 9 do dílu 8 vytvoříte zadní část karoserie. Střední část představuje díl 7, který zároveň slouží jako spojnice mezi dílem 6 a zádní částí. V díle 9 nezapomeňte vyříznout otvory pro osu 13.

3. Než boky uzavřete karoserii, je nutné do dílu 9 ještě zasadit mechanizmus zvedání schodů z dílů 10–13. Mezi díly 10P, 10L vlepte díl 11 a navrch víko 12 (na něm je vyznačeno umístění dílů 10). Mechanizmus upevníte pomocí osy 13, kterou pevně spojte s dílem 9.

4. Vystřihněte boky vozidla 15 a 16. Doplňte je lištami 17 (4x) a z rubu nápravami 14 (4x). Celky přilepte ke zbytku modelu. Po proschnutí přidejte podvozek 18.

5. Hydraulika se skládá z dvou pístů propojující díl 6 se schody. Základem pístu je špejle 19, kterou zasaďte napevno do dílů 20 (2x) a 21 (2x). Špendlík 23 spojuje díl 21 s pantem 22.

6. Pokračujte schody. Jejich stavba je náročnější a vyžaduje lepení po částech. Připravte si díly 24–34. U dílů 26 a 32 vytvořte osmnáct průřezů pro zasazení schodů 24. V dílech 31 (2x) vyřízněte otvory pro hydrauliku 19. Stavbu začněte spojením dílů 24 (vrchní část schodů) a 25 (spodní část). Lepte je odshora tak, aby již při schnutí lepidla měly podobu schodiště. Jinak se budou ohyby trhat. První schod odspoda u dílu 24 zůstane nepodlepen, přidejte na něj díl 27 šedě označenou částí dopředu. Celek vsuňte do dílu 26 a pomocí chlopní z obou stran připevněte. Doplňte o díl 28 a z druhé strany uzavřete dílem 32. Vnější boky schodiště 29, 33 spojte shora s vnitřními boky pomocí pásů 30 (2x); zespoda pásy 31 (2x) a dílem 34.

7. Před přilepením schodů k mechanizmu 12 doplňte model koly. Disky 35 (8x) přilepte k plášťům 36 (4x). Vniklá kola zapasujte do náprav pomocí os 37 (2x).

8. Posledním doplňkem modelu jsou čtyři stabilizační podpěry. Konec špejle 38 omotejte pásem 39 a osaďte dílem 40. Podpěry umístěte do otvorů v podvozku 18.

 

SAMOHYBNÉ NÁSTUPNÍ SCHODY

1 : 32


Zábava

Házedlo Doflug D3802 J-401

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Díly vystřihněte. Trup slepte, křídla a výškovky na koncích ohněte směrem k sobě a slepte bez ohnutých částí. Zatěžkejte a nechte proschnout.

2. Výškovky nalepte do bíle vyznačených částí trupu na ocasu vodorovně a kolmo k trupu. Křídla nalepte v úhlu podle kresby a podložte krabičkami od zápalek. Nechte proschnout.

3. Připevněte dvě kancelářské sponky na příď trupu a hoďte.

Pokud házedlo letí přídí nahoru, přidejte ještě sponku, pokud letí přídí dolů a neklouže, sponku odeberte nebo sponky posuňte vzad.

Tyto vystřihovánky najdete v ABC 8/2017.

 

Papírové jaro 2017: Dvacáté setkání a soutěž modelářů

Papírové jaro 2017: Dvacáté setkání a soutěž modelářů

Papírová historie: Mistr diorámat Přemysl Kubela

Papírová historie: Mistr diorámat Přemysl Kubela

Vystřihovánky v ABC 7: Kosmická tramvaj  Říp-1, chalupa a mlýn

Vystřihovánky v ABC 7: Kosmická tramvaj Říp-1, chalupa a mlýn

Papírový svět: Fantomasova dodávka zdarma!

Papírový svět: Fantomasova dodávka zdarma!