Vystřihovánky v ABC 01/2019

Vystřihovánky v ABC 01/2019
Sdílej
 
V ABC č. 01/2019 najdete první papírový model z nové série Kinetické hračky - automata bubeníka, a vystřihovánku házedla Aero L39V Albatros. Tady najdete návody na slepení a návodné video s animací.

Kup si časopis ABC s těmito vystřihovánkami >>

Kinetické hračky

Automata bubeník

Předkládáme vám novou sadu kinetických vystřihovánek, tentokrát hudebníků. Rozpohybujete je kličkou do dokonalé iluze vášnivého zaujetí "papírových" muzikantů pro hru na daný hudební nástroj. Postupně si budete moci sestavit malou hudební skupinu. První model představuje bubeníka, který nohama sešlapává pedály hi-hat činelu a basového bubnu, levačkou bubnuje do virbl bubínku a pravou rukou bije do ride činelu. Zároveň sleduje svoji hru otáčením hlavy vlevo a vpravo.

Jak to funguje?

Základem mechanizmu bubeníka je soustava různě tvarovaných vaček rozmístěných na společné hřídeli, která je otáčena ruční kličkou. O vačky se opírají páčky umístěné též na jedné ose, které podle toho, jak je vačka tvarovaná, zdvíhají více či méně a s různou periodicitou kolíky ze špejlí ovládající pohyby rukou či nohou. Například během jedné otočky kličkou sešlápne bubeník 3× hi-hat činely, stejně tak i udeří rukou do virbl bubínku, neboť je pohyb levé končetiny ovládán zdvihem levé nohy. Basový buben sešlápne 2× a 1× udeří do činelu.

Video se připravuje ...

Kinetické hračky: Automata bubeník - návodné video • Zdroj: ABC

Vhodným polohováním vaček na hřídeli je možné načasovat, v kterém okamžiku bude příslušný bicí nástroj ovládán. Jakmile začnete točit kličkou, klapání mechanizmů vytvoří zároveň i zvukový dojem připomínající bubnování. Pohyb hlavy ovládá dvojice stejných vaček otočených vůči sobě o 180˚. Na ně dosedá kolečko spojené s osou, na níž je připevněna hlava. Při stoupání pravé vačky je pootočeno kolečko vlevo, tudíž i tím směrem se natočí hlava. Ve spodní poloze přestane vačka zabírat a počínající stoupání levé vačky pootočí kolečkem vpravo. Aretační kolík na kolečku vymezuje otáčení hlavy v rozmezí asi 100˚.

Funkci jednotlivých mechanizmů bubeníka objasňují návodné kresby (dále NK) na www.abicko.cz. Žlutá barva označuje v NK mechanizmus pro ovládání hi-hat činelů, levé nohy a levé ruky. Červená barva patří mechanizmu pro otáčení hlavy, oranžová je mechanizmus pro zdvih pravé nohy a růžová je mechanizmus pro zdvih pravé ruky. Stejnými barvami jsou v NK vyznačeny všechny pohyblivé díly, které jsou součástí ovládání konkrétního prvku bicí soupravy.

Kinetické hračky: Automata bubeník •  ABC

Přípravné práce

1. Čára zakončená černým trojúhelníčkem značí ohyb směrem od strany tisku a čára zakončená bílým trojúhelníčkem značí ohyb směrem ke straně tisku. Značka % znamená, že část dílu bude přilepena k sobě samému. Červené odkazové čáry s číslem značí díl, který bude do vyznačeného místa přilepen k rubové straně. Červená čísla označují díl, který bude přilepen k lícní straně.

2. Konstrukce hračky není složitá na sestavení jednotlivých komponent. Důležité bude pečlivě vyladit správnou funkci hračky. A to bude chtít určitou trpělivost. Dopomůže vám k tomu pozorné sledování instrukcí v návodu. Před stavbou si raději celý návod pročtěte a ujistěte se, že všemu dobře rozumíte.

3. Budete potřebovat karton o síle 1 a 2 mm, několik rovných špejlí o průměru 2,5 mm a tři duté plastové trubičky od lízátek o vnějším průměru 3,5 mm. Dále si připravte jedno brčko na pití. Trubičky si můžete také vytvořit sami namotáním papíru a jeho slepením na špejli. Lepte disperzním lepidlem. Plastové trubičky lepte lepidlem vteřinovým.

4. Díly ve vystřihovánce označené čísly s černým podbarvením podlepte kartonem na sílu 2 mm, díly se šedým podbarvením podlepte na sílu 1 mm. Žlutě podbarvená čísla značí, že díl bude podlepen tenkým kancelářským papírem.

5. Na základně pódia 1 jsou vyznačeny kroužky místa, kam přilepíte šikmé vzpěry stojánků činelů, bubnů a sedačky. Pro lepší orientaci je vždy skupina vzpěr jednoho stojánku vyznačena stejnou barvou. Rozměry dílů ze špejlí a trubiček jsou uvedeny ve vystřihovánce s připojeným popisem a rozměrem. Jsou zároveň zmiňovány i v návodu. Raději přidejte ke každé délce špejlí 3–5 mm a skutečný rozměr upravíte až při rozpohybování hračky.

6. Pro bezchybnou funkci mechanizmu hračky je nutné zatížit dolní část nohou, dolní část rukou a hlavu vložením matiček, šroubků nebo kousků pájky do jejich otevřených dutin. Osvědčilo se rozmíchání matiček M3 s disperzním lepidlem. Po vyschnutí lepidla zátěž nevypadne. Se zátěží to nepřehánějte, aby to papír vydržel. Vhodné bude okolí papíru na rubové straně v ohybu nohou a paží přetřít řidším roztokem disperzního lepidla pro zpevnění papíru. Ti, kteří si chtějí práci ušetřit nebo nemají trpělivost, mohou bubeníka slepit bez nároku na jeho pohybové funkce vypuštěním všech mechanických dílů, a tudíž nemusí nic vrtat nebo pilovat.

Kinetické hračky: Automata bubeník - návodná kresba •  ABC

Návod na slepení

1. Podlahu pódia 1 s předem vyříznutým obdélníkovým otvorem a vypilovanými kruhovými otvory (otvory vytvořte předem u všech dílů před jejich slepováním) nalepte na (ne mezi) bočnice 2 a 3. Přední kouty bubeníkova pódia vyztužte díly 4 a zadní kouty díly 5. Do otvorů b a c zasuňte ze spodní strany trubičky o délce cca 35 mm a bohatě zakápněte kolem otvorů vteřinovým lepidlem. Zkontrolujte kolmost trubiček. Pódium zatím odložte.

2. Zkompletujte basový buben z dílů 6–8. Červený trojúhelníček ve vrcholu dílu 7 musí navazovat na stejný trojúhelníček v plášti bubnu 6 (odtud začnete lepit blánu bubnu 7 k plášti 6). Slepte veškeré bubny, díly 9–17. K floor tom bubnu 9 přilepte do vyznačených míst tři nožky ze špejlí délky cca 32 mm. Zatím buben nelepte na pódium 1. Do dna virbl bubínku 15 vlepte díl 17. Basový buben přilepte na pódium 1 do vyznačeného místa. Slepte držák tom tom bubnů 18 a krátkými žlutými chlopněmi jej přilepte na vrchol basového bubnu. K delším postraním chlopním přilepte oba tom tom bubny 11 a 13 (z pohledu bubeníka menší vlevo a větší vpravo). K oběma bokům basového bubnu přilepte šikmé vzpěry vytvořené ze špejlí délky 25 mm. Do otvoru ve spodní části dílu 17 virbl bubnu vložte špejli cca 55 mm dlouhou a přilepte její vrchol do středu blány 16. V díle 17 špejli zafixujte hustou kapkou disperzního lepidla. Buben zatím nelepte na pódium 1.

3. Vyřízněte kartonem podlepenou sedačku 19, do které zespoda vlepíte trubičku dlouhou cca 35 mm. Než lepidlo zatvrdne, upravte kolmost trubičky pohledem ze všech stran. Poté obruste špejli délky cca 115 mm po celé její délce tak, aby téměř vlastní vahou procházela trubičkou v sedátku. Dále slepte trup 20 a přilepte jej na sedačku 19. Zastrčte špejli do trubičky sedačky a vysuňte ji až k otvoru pro krk. Sledujte, zda se osa špejle nachází uprostřed otvoru. Pokud je vychýlena, upravte znovu polohu trubičky v sedačce. Nyní se pusťte do kompletace hlavy 21. Horní část čapky zatím nepřilepujte. Na horní konec upravené špejle namotávejte a postupně přilepujte krk 22 asi 1 mm od konce špejle. Špejli s krkem přilepte k hlavě. Po zatvrdnutí lepidla vložte do hlavy zátěž (stačí do poloviny hlavy). Po zatvrdnutí lepidla (nejlépe přes noc) přilepte horní část čápky k hlavě a doplňte nos 23 i štítek čapky 24.

Kinetické hračky: Automata bubeník - návodná kresba •  ABC

4. Pokračujte kompletací dolních končetin 25 a 26. Pozor! Modrá trojúhelníková chlopeň na stehnech se nikam nelepí – bude volně překrývat škvíru v připojení nohou k trupu. Do dolních částí nohou umístěte zátěž. Slepte boty 27, 28 a přilepte je na pedály 29, 30. K pedálu 30 přilepte bicí paličku 39. Boty s pedály přilepte k nohám 25 a 26. Na opačný konec nohou přilepte do vyznačených míst chlopně 31 (2×), které budou sloužit jako ohebný pant. Obě nohy nyní přilepte volnými chlopněmi k trupu 20.

5. Vypracujte pravou horní končetinu z dílů 32, 33 a levou z dílů 34, 35. K nim přilepte ruce 36 a 37. K rameni levé ruky přilepte podložku 38. Do dutin v předloktích umístěte opět zátěž a nechte lepidlo dokonale proschnout. Hotové končetiny zatím odložte.

6. Slepte sloupky pedálů 40 (4×), z boční strany přilepte výztužná žebra 41 (4×). Sloupky přilepte do vyznačených míst na pódiu 1. Budou sloužit jako zarážky správné polohy bot s pedály.

7. Vytvořte činely 42–45. Přestřižením podle červené čáry a přehnutím papíru vytvoříte u činelů 42, 43 a 45 mírně vypouklý kuželový tvar (z pohledu tisku). U činelu 44, který bude tvořit spodní částí hi-hat soupravy, slepte činel opačně - vydutě.

8. Pokračovat budete v přípravě dílů pro rozpohybování bubeníka. Pro lepší orientaci jsou díly mechanizmu vztahující se k vytvoření konkrétního pohybu označeny stejnou barvou ve vystřihovánce i v návodných kresbách. Vystřihněte kroužek a vačky podlepené kartonem o síle 1 mm, díly 46–50. Pracujte přesně a výsledný tvar obruste smirkovým papírem.

Zkompletujte 3 páčky (díly jsou podlepené kartonem o síle 2 mm) – žlutou, oranžovou a růžovou z dílů 51–60 (díly 54 patří na spodní stranu páček). Jehlovým pilníkem dopilujte mezeru v páčkách na kruhový otvor, kterým pak volně projde osa ze špejle.

Slepte zdvíhací rameno hi-hat pedálu 61, vystřihněte kroužek 62 a slepte k sobě obě strany kličky 63 podlepené kartonem o síle 1 mm. Do otvoru na užší straně kličky vlepte držátko ze špejle dlouhé 15 mm. Dále si připravte dvě špejle pro stojánky činelů o délce cca 100 mm, které na horním konci sešikmíte pro sklon činelů. Do obou špejlí kolmo na sešikmení zapustíte zkrácené části špendlíků zakápnuté vteřinovým lepidlem. Přes hlavičky pak nasunete činely. Další dvě špejle upravte na délku cca 150 mm. Jedna bude sloužit pro rozmístění vaček a na druhou nasunete ovládací páčky. Obruste po celé délce špejli pro hi-hat činely dlouhé cca 120 mm, špejli pro ovládání pravé ruky dlouhou cca 125 mm a špejli pro ovládání pravého pedálu dlouhou cca 55 mm tak, aby volně procházely trubičkou. Na spodní stranu horního hi-hat činelu 45 přilepte vhodnou kovovou podložku, která bude sloužit jako zátěž. Činel přilepte na konec špejle. Pro kompletaci hi-hat činelů si nachystejte trubičku délky cca 65 mm. Ze dvou kousků špejlí vytvořte paličky délky 36 mm. Dále ze špejlí vytvořte celkem 15 kusů šikmých vzpěr pro stojánky i sedačku o délce 30 mm. Ještě si odřízněte špejli pro aretaci hlavy bubeníka délky cca 25 mm a krátký kousek špejle pro zdvih levé ruky bubeníka o délce cca 5 mm. Tím máte připraveny všechny díly ke kompletaci hračky.

Kinetické hračky: Automata bubeník - návodná kresba •  ABC

Kompletace

1. Zasuňte trubičku sedačky s bubeníkem do otvoru g v pódiu 1 tak, aby horní plocha sedačky byla vzdálena 31 mm od podlahy pódia. Natočte sedačku s trupem do polohy, ve které bez většího tření zapadnou obě boty s pedály mezi aretační sloupky pedálů 40. Pak můžete trubičku sedačky zalepit do pódia a přilepit k ní tři vzpěry. Nyní k trupu 20 přilepte obě horní paže. Než lepidlo zatvrdne, upravte jejich polohu v horizontální rovině tak, aby se obě předloktí nacházela v místech, kde na ně budou dosedat zdvižné kolíky. Do otvoru e zasuňte konec špejle s virbl bubínkem 15 na výšku 50 mm od podlahy. Při spodní poloze levého předloktí vlepte do ruky paličku a virbl bubínek posuňte tak, aby se blány dotýkal konec paličky. Polohu bubnu zafixujte lepidlem. Sestavu dokončíte přilepením tří vzpěr.

2. Do otvoru a zasuňte trubičku s přilepeným spodním činelem hi-hat 44 na úroveň 62 mm od podlahy a k trubičce přilepte vteřinovým lepidlem tři šikmé vzpěry. Do otvoru d zasuňte špejli s nasazeným ride činelem 42 tak, aby zešikmení činelu směřovalo k bubeníkovi. Do pravé ruky přilepte při spodní poloze předloktí paličku a posouvejte špejli do polohy, ve které se konec paličky dotkne činelu. Špejli zafixujte lepidlem a přilepte tři šikmé stojánkové vzpěry. Stejně sestavte crash činel, pro který je určen otvor f.

3. Pokračujte vačkovým hřídelem. Na připravenou špejli nasunete ve správném směru otáčení veškeré vačky 47–50 v rozmístění podle kótované NK a vteřinovým lepidlem přilepíte každou vačku z obou stran ke špejli. Dodržte kolmost ke špejli, aby vačky neházely. Červená dvojice vaček 48 musí být umístěna souběžně. Jedna z vaček však musí být o 180˚ převrácená (viz NK). Natočení ostatních vaček záleží na vaší úvaze. Hřídel s vačkami uložte do otvorů v bočnicích 2 a 3. Nyní prostrčte špejli s hlavou bubeníka trupem a trubičkou v sedačce. Posuňte vačkovou hřídel tak, aby se nacházela osa špejle hlavy bubeníka nad středem mezery dvojice červených vaček. V této poloze hřídel zafixujete na obou stranách bočnic kroužkem 62 a kličkou 63. Přečnívající části špejle odřízněte. Pozor, ať vám lepidlo nezateče do otvorů pro uložení vačkového hřídele. Kličkou pak otáčejte jen proti směru hodinových ručiček. Opačným pohybem by se vačky zasekly do páček. Na druhou špejli prostrčenou jedním ze spodních otvorů bočnic postupně navlékněte páčky a distanční trubičky podle kótovaného plánku. Barva páčky náleží ke stejné barvě vačky. Zkontrolujte, zda všechny vačky dosedají na konce páček a ty svoji vahou volně klesají. Pokud některá drhne, můžete ji na konci trochu zatížit přilepením vhodné kovové matky. Pak odřízněte přebytečné konce špejle a zafixujte je lepidlem.

Kinetické hračky: Automata bubeník •  ABC

Rozpohybování

1. Začněte otáčivou hlavu. Na konec osy hlavy nasuňte kotouček 46 s vlepeným aretačním kolíkem do polohy, při které dosedá kotouček na dvojici červených vaček v jejich nejnižší poloze (delší osa vaček je rovnoběžná s podlahou pódia) a brada hlavy bubeníka se nachází asi 2 mm nad rameny. Tuto výšku si na špejli vyznačte. Pak natočte kotouček tak, aby se aretační kolík nacházel za týlem hlavy. V této poloze pak kotouček zafixujte lepidlem ke špejli. Po zaschnutí lepidla vyzkoušejte funkci otáčení hlavy. Otáčejte vačkovým hřídelem. Hlava se střídavě obrací vpravo a vlevo.

2. Pokračujte v oživení hi-hat činelů a levé nohy s pedálem. Horní hi-hat činel 45 nasuňte do trubičky a natočte žlutou vačku ovládající hi-hat činely do nejnižší polohy. Pokud nedoléhá horní činel ke spodnímu, opatrně zkracujte špejli. Ve správné poloze činelů přilepte ke špejli rameno 61 zdvihající pedál hi-hatky s levou nohou. Užší a delší konec ramene 61 je prostrčen otvorem v podlaze a musí doléhat k pedálu v jeho nejnižší poloze. Na levé stehno přilepte do vyznačeného místa kolík zdvihající levou ruku. Nyní vyzkoušejte otáčením vačkového hřídele funkčnost této části hračky. Činely hi-hat jdou nahoru spolu s nohou a levou rukou. Bubeník již zvládá hi-hat činely a bubnování na virbl buben. Zároveň otáčí hlavou.

3. Zbývá rozpohybovat pravou nohu s pedálem ovládajícím paličku basového bubnu a pravou ruku bijící paličkou do ride činelu. To proveďte stejně jako u výše uvedené instrukce. Pokud něco nebude fungovat, jak má, pozorně sledujte při pomalém otáčení kličkou, kde by mohl být problém. Závadu většinou odstraníte zabroušením a zakulacením konců zdvihacích kolíků, zvýšením závaží, opatrným vyhnutím papírového dílu a jiným šikovným nápadem.

4. Pokud nakonec vše funguje, jak má, bude dobré nalepit pódium s bubeníkem na vhodné prkénko. Pak můžete bubeníka pomalu roztrénovat. Při dokonalém vyladění mechanizmu hračky je výsledný pohybový efekt velmi realistický. Nezapomeňte však, že papír má své limity, a proto se raději vyhněte zběsilým bubenickým sólům, jinak se drummer námahou rozpadne.


Automata bubeník

SÉRIE: Zábava

AUTOR: Milan Novobilský

NÁROČNOST: 3


Házedlo Aero L39V Albatros

Házedlo Aero L39V Albatros •  ABC

Návod na slepení

1. Díly vystřihněte. Trup slepte, do přídě vlepte bílý díl. Křídla a výškovky na koncích ohněte směrem k sobě a slepte bez ohnutých částí. Zatěžkejte a nechte proschnout.

2. Výškovky nalepte do vyznačených částí trupu na ocasu vodorovně a kolmo k trupu. Křídla nalepte v úhlu podle kresby a podložte krabičkami od zápalek. Nechte proschnout.

3. Připevněte dvě kancelářské sponky na příď trupu a hoďte.

Pokud házedlo letí přídí nahoru, přidejte ještě sponku, pokud letí přídí dolů a neklouže, sponku odeberte nebo sponky posuňte vzad.


Házedlo Aero L39V Albatros

SÉRIE: Zábava

PŘIPRAVIL: Oldřich Sova

NÁROČNOST: 1


Já budovatel

Vývoj hradu rok 1817

Chytré vystřihovánky z ABC č. 1/2019

Stavba kostela

Kostel je možné slepit ve dvojím provedení – napevno s přilepením k situaci, nebo volně s fixováním pomocí magnetů. Magnety jsou nalepeny z rubu spodní strany objektu. Protikusem může být celoplošný plech nebo jeho zlomky vlepené do situace v místech objektu. Dostupný, použitelný a levný materiál je čepel odlamovacího nože.

Papírový model kostela ze série vystřihovánek Já budovatel: Vývoj hradu rok 1817 •  ABC

Návod na slepení

Přečtěte si celý návod a prohlédněte návodné kresby. Podle černých šipek narýhujte ohybové hrany. Ohyby dílů terénu označené černými a červenými tečkami nerýhujte, budou oblé. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově malými kapkami lepidla 5–8 mm od sebe. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

KOSTEL

1. Připravte si díly 1, 12, 13, 14 a 15. Přilepte rubové části štítů na dílu 1. Odstřihněte šedomodré části štítů. Přilepte rubové části nároží 12–15. Pomocí chlopně díl 1, obvodový plášť, slepte.

2. Vyřízněte díly 2 a 3, spodní stranu kostela, a plochu pro střechu. Oba díly nalepte na vlnitou lepenku a vyřízněte je. V případě použití magnetů (1–4 kusy, podle jejich velikosti) vyřízněte nejprve do vlnité lepenky otvory. Do slepeného obvodového pláště vložte díl 2 a pomocí chlopní jej přilepte. Podle dílu 3 si připravte přířezy z vlnité lepenky. Nemusí být zcela přesné, o cca 2 mm menší, volně vložitelné do slepeného obvodového pláště.

3. Připravte si střechu 4–6. K dílu 3 přilepte nejprve díl 4 a následně díly 5, 6.

4. Slepte věž 7 a vlepte ji do střechy na vyznačené pozice. V této fázi stavby ještě nepřilepujte báň. Vložte lepenkové přířezy do obvodového pláště. Čára na čelní straně věže lícuje s horní stranou štítu, díl 1. Správné výšky docílíte vkládáním či odebíráním různě vysokých přířezů. Vložte sestavenou střechu a přilepte ji ke štítům.

5. K dílu 1 přilepte na vyznačená místa vytvarovaný díl 8 a následně 9.

6. Sestavte báň. V dílu 10 prořízněte kříž pro vložení chlopní dílů 11 (2×). Slepte rub a líc dílů 11. Odstřihněte šedomodré plochy, díly vytvarujte a vzájemně bodově slepte v místě ohybu. Chlopně vsuňte do připravených otvorů, ohněte a přilepte je. Nakonec zaklopte a přilepte rub dílu 10. Sestavenou báň přilepte k dílu 7.

7. Díl 16 je přelep bílých míst na situaci v místech zkosených rohů kostela. Odstřihněte čtyři patřičně velké trojúhelníčky a přilepte je k situaci. V případě magnetické varianty vyřízněte v místech magnetů do situace otvor (otvory) pro protikusy. Po vložení protikusy přelepte slabým papírem.


Vystřihovánky najdete v ABC č. 1/2019

Kup si časopis ABC s těmito vystřihovánkami >>

Papírová historie: 25 let Sedmi divů světa

Papírová historie: 25 let Sedmi divů světa

Dinosauři vyhynuli: Pojď si s nimi hrát - s jejich kostrami!

Dinosauři vyhynuli: Pojď si s nimi hrát - s jejich kostrami!

Papírová historie #29: Legendární Prométheus z komiksu Vzpoura mozků slaví 40. let!

Papírová historie #29: Legendární Prométheus z komiksu Vzpoura mozků slaví 40. let!