Kinetické hračky: Tanečník

Kinetické hračky: Tanečník
Sdílej
 
Věrné papírové modely klasických kinetických hraček mají další přírůstek. Tentokrát přibyl do sbírky rozjuchaný tanečník.

 

 

Tanečníka si nechali patentovat pánové F. A. Neville a A. Hodges v roce 1905. Podstatou tančící figurky je udělování střídavých mechanických impulzů do její spodní části pomocí pohyblivé podložky. Mechanické rázy rozpohybují nejprve nohy, které uvedou volně zavěšené tělo do nakloněné polohy, přičemž se současně vymrští ruce. Na základě nepatrných změn při udílení impulzů a různých výchozích poloh tančí figurka v nepředvídatelných pohybech připomínající stepování. Pro potřeby vystřihovánky byl pohybový mechanizmus navržen tak, aby se figurka rozpohybovala udělováním impulzů pomocí ramene zakončeného „taneční“ kruhovou plošinkou ovládaného excentricky umístěným kolečkem (vačkou), které zajišťuje pohyb nahoru a dolů.

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Kdo chce mít hračku odolnější, může si nalepit celou stránku s vystřihovánkou na rovnou modelářskou překližku silnou 2 mm a pak jednotlivé díly vyříznout ruční či motorovou lupínkovou pilkou. V tomto případě můžete kloubní spojení provést za pomocí vhodných hřebíčků. V papírové podobě vytvoříte otáčivé čepy ze špejle nebo kulatého párátka a konce čepů zakončíte proti vypadnutí dílů kroužky 20. Pozor! Otvory na rukou a nohou pro nastrčení na kloubní čepy musejí mít dostatečnou vůli, aby se končetiny lehce otáčely. Pohyblivé díly o sebe nesmí drhnout.

2. Doporučujeme nalepit podstavu 1 na silnější podložku i v případě stavby papírové verze pro lepší stabilitu celého mechanizmu hračky. Kloubové spoje nejlépe fixujte vteřinovým lepidlem – dále v návodu označeno jako VL. Na podlepování použijte osvědčené vinylové lepidlo. Pokud chcete hračku opatřit lakem, lakujte jednotlivé díly zásadně před jejich sestavením.

3. Vzhledem k tomu, že budete jednotlivé díly podlepovat kartonem, je vhodné tvarované díly vyřezávat skalpelem. Rovné díly lze vystřihnout ostrými nůžkami. Veškeré díly mají celkovou tloušťku 2 mm. Nejlépe podlepte celou vystřihovánku kartonem silným 1 mm. Párové díly pak slepíte k sobě a tím získáte tloušťku 2 mm. Nepárové díly zesílíte podlepením další vrstvou kartonu silnou 1 mm. Vzniklý sendvič po dosažení požadované tloušťky obruste smirkovým papírem po celém obvodě příslušného dílu.

4. Otvory pro otáčivá spojení vyznačené žlutým kroužkem vyvrtejte malým vrtáčkem nebo kuželovou mikrofrézkou na průměr použitého čepu. Vyvrtané otvory zakápněte VL a po zatvrdnutí vypilujte otvor jehlovým. Otřepy po vrtání odřízněte pečlivě do roviny s plochou dílu a raději je ještě zabruste smirkovým papírem. Vhodnější bude vytvořit otvory průbojníkem, pokud je po ruce. Čepy vlepujte zásadně kolmo k ploše dílu.

 

 
 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Podstavu 1 nalepte na rovnou překližku a vyřízněte ji lupínkovou pilkou. Kdo tuto možnost nemá, může na sebe k dosažení potřebné síly navrstvit více kartonů. Podlepte obě poloviny sloupku 2 dalším kartonem na celkovou sílu 2 mm. Vlepte mezi ně do dolní části distanční díl 3 podlepený na sílu 2 mm. Sloupek opatřete z obou stran opěrami 4 a vlepte je do vyznačeného místa na podstavě 1.

2. Obdobně vytvořte držák pro otáčivé excentrické kolečko 9 (vačku) z dílů 5, 6 a 7. Před slepením obou polovin k distančnímu dílu 7 vložte nejprve excentr 9 se správným přesahem osy kličky 10, kterou zafixujte k excentru VL. K držáku s excentrem přilepte rozpěru 8 a k jejímu volnému konci druhý držák osy kličky 5, 6. Na konec přečnívající osy 10 přilepte páku kličky 11 opatřenou madélkem ze špejle dlouhým tak, aby se dalo pohodlně uchopit mezi palec a ukazováček. Kompletní sestavu vlepte na základnu 1.

3. Nyní slepte obě poloviny ramene 12. Do spodní zadní části ramene přilepte styčnou plochu 13, po níž bude klouzat excentr (vačka).

4. Taneční kruh 14 nejprve podlepte na celkovou sílu 2 mm a přilepte jej spodní stranou k ramenu 12 tak, aby se jeho střed nacházel v křížení výztuh 15 s ramenem 12. Pak přilepte kolmo k rameni a rubu taneční plochy výztuhy 15. Celou sestavu ramene vložte do sloupku 2 a zajistěte čepem ze špejle. Do zadního otvoru v rameni navlečte vhodnou gumičku, kterou provlečte otvorem v základně 1. Na spodní straně základny ji přilepíte VL po jejím přiměřeném napnutí. Gumička bude přitlačovat rameno k výstředníku. Tímto jste dokončili pohybový mechanizmus.

5. Pokračujte figurkou tanečníka z dílů 16, 17, 18 a 19, jejíž složení je zřejmé z návodné kresby. Všechny díly podlepte na sílu 2–3 mm. Pozor, díly musí mít určitou minimální hmotnost, aby se figurka dobře pohybovala! Doporučujeme proto každou podlepenou vrstvu nasytit rychle schnoucím naředěným lakem. Tím zvýšíte hmotnost dílů. Zásadně musí být stehenní část nohou 17 umístěna na zadní straně trupu 16 a ruce 19 naopak na jeho vrchní straně. Spodní část nohou 18 je připojena před stehna.

6. Ve střední části trupu se nachází místo pro otáčivý čep zavěšení figurky na drát. Otvorem prostrčte špejli tak, aby na zadní straně trupu přečnívala 11 mm a fixujte VL. Na tuto osu později nasunete drátěný držák zakončený pouzdrem.

7. Pouzdro pro otáčivý čep vytvoříte z 1 cm širokého papírového pásku namotáním za současného lepení disperzním lepidlem na špejli o stejném průměru, jaký má čep trupu figurky. Hotový dutý váleček sejměte a po zaschnutí lepidla jej nasyťte VL. Po jeho zatvrdnutí vybrousíte jehlovým pilníkem otvor tak, aby šlo pouzdro volně nasunout na čep. Nyní vytvořte zkoušku pohyblivosti sestavené figurky. Uchopte prsty pouzdro čepu nasunuté na figurku a zkontrolujte, zda je vyvážená, tedy nenaklání-li se více na jednu stranu. Pokud je vše v pořádku, jemně poklepávejte figurkou směrem nahoru a dolů o rovnou plochu a sledujte, jak se chová. Vhodnými úpravami odstraňte případné nedostatky.

8. Drát o průměru cca 1,5 mm a délky asi 25 cm ohněte podle NK do pravého úhlu. Do libovolného koutu opěry 4 a sloupku 2 vlepte VL vhodnou trubičku, do které pak nasunete spodní konec drátu (trubičku lze opět vytvořit z papíru). Pouzdro vytvořené pro zkoušku pohyblivosti figurky přilepte na konec vodorovné části drátu VL a nasuňte na čep trupu. Konec přečnívajícího čepu zajistěte VL proti vypadnutí figurky malým kroužkem z papíru. Poté zasuňte spodní svislou část drátu do vlepeného pouzdra na sloupku 2 (mělo by to jít spíše těsně). Zkontrolujte správné postavení figurky a začněte otáčet kličkou 10. Sledujte, jak se figurka chová. Při jejím správném rozpohybování zafixujte polohu drátu v pouzdře VL. Nadále můžete hračku dolaďovat opatrným přihýbáním drátu.

 

 

Kinetické hračky: Dostihoví koně

Kinetické hračky: Dostihoví koně

Boxeři

Boxeři

Vystřihovánky v ABC č. 2

Vystřihovánky v ABC č. 2