Vynálezy Leonarda Da Vinci: Kulomet

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Kulomet
Sdílej
 
Jakmile lidstvo poznalo sílu střelných zbraní, hned se našli lidé, kterým byla střelba z jedné hlavně málo.

 

 

Proto se už v počátcích puškařství objevily návrhy, jak zrychlit kadenci střelby. Nebyl by to Leonardo, aby nepřišel s originálním návrhem. Dobové arkebuzy (primitivní zbraně ze 14. století) byly sice výkonné, ale nabíjet je, to byla práce na déle než minutu.

Leonardo přišel s prvním „kulometem“ na světě kolem roku 1480. Skicu s dvanáctihlavňovou zbraní zřejmě navrhl pro některého z italských šlechticů. Když historici vyrobili funkční model, zjistili, že „kulomet“ by mohl střílet velmi přesně – na rozdíl od jiných pokusů, jak spřáhnout hlavně.

Zbraň byla velmi efektivní proti řadám postupující pěchoty. Další výhodou byla snadnost nabíjení. Leonardo dokonce navrhl systém chlazení hlavní, takže se nemuselo čekat, až vychladnou samy. Tento vynález se považuje za předchůdce kulometu, jak ho známe dnes.

 

 

 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou zakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou zakresleny rovněž plnou čarou, ale s bílou šipkou. Výřezy ploch jsou zakresleny červenými úhlopříčkami.

2. Jednotlivé díly se k sobě lepí pomocí chlopní se zobrazením čísel dílu, kam má být díl přilepen.

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Stavbu modelu začněte nosičem kulometu s podvozkem. K hornímu dílu nosiče 1, do kterého nezapomeňte vytvořit otvor na vyznačeném místě, připojte postranní díly 2, 3 s otvory pro osu podvozku. Do zadní nejužší části nosiče umístěte rybářské olůvko o průměru 4,5 mm, aby se model po osazení kulometu nepřevažoval. Zespodu nosič uzavřete dílem 4 s vytvořeným otvorem pro šroub nastavující náklon kulometu. Dejte pozor, aby nedošlo ke zkroucení vzniklého celku.

2. Vytvořenými otvory v dílech 2, 3 provlékněte osu podvozku vyrobenou ze špejle – díl 5. Na oba konce navlékněte díly 6 stočené kolem špejle do ruličky, které budou zajišťovat správnou polohu osy a kol. Kola vytvoříte skroužením dílů 8, ke kterým z obou stran připojíte boční části kol 7 (předem v nich vytvoříte otvory). Hotová kola navlékněte na oba konce osy 5, zajistěte je zarážkami vytvořenými z dílů číslo 9 a zakápněte kapičkou lepidla.

3. Můžete se pustit do stavby výškově nastavitelného kulometu.

Vystřihněte díly 15, 16, 17, 18, 20, 21 a 22. Na vyznačených místech je přehněte, slepte rubové strany k sobě a nechte pod zátěží důkladně proschnout. Vlastní kulomet začněte díly 10 a 13. Na vyznačených místech vytvořte otvory pro pozdější provlečení šroubu nastavujícího sklon kulometu. Rubovou stranou přilepte oba díly k rubu dílu 11 a celek uzavřete obvodovým dílem 12. Pečlivě zpracujte dva nosné trámky 14, dejte pozor na jejich zkroucení. Oba díly připojte k již hotovému celku kulometu a správnou rozteč jejich vzdálenějších konců porovnejte přiložením k dílu 15 nebo 20. U proschlých dílů 15 a 16 odstřihněte bílé okraje a umístěte je zespodu nosných trámků na vyznačené místo. Obdobně postupujte u dílů 17 a 18, které ponesou hlavně kulometu a připojte je k vnitřní straně dílů 15 a 16.

4. Vystřihněte dvanáct dílů s číslem 19, rubové strany začerněte černou pastelkou a stočte je do ruličky. Tím vzniknou hlavně kulometu. Vějířovitě je rozmístěte mezi dva nosné trámky 14 a napevno přilepte k dílům 17, 18. U proschlých dílů 17, 18, 20, 21 a 22 odstřihněte bílé okraje. Díl 17 připojte k dílu 20, díl 18 připojte k dílu 21. Všechny tři díly 20, 21 a 22 přilepte k nosným trámkům 14 tak, aby překrývaly hlavně kulometů. Zpracujte díl 25 a vytvořené madlo umístěte k hotovému celku na vyznačené místo na díle 13.

5. Vytvořený vějíř kulometných hlavní připojte k již hotovému nosiči kulometu s podvozkem. Aby bylo možno nastavit náklon hlavní kulometu, vytvořte z dílu číslo 24 a z tenké špejle (díl 23) šroub, který zasunete do již vytvořených otvorů. Nastavte sklon hlavní tak, aby byly ve vodorovné poloze.Vynálezy Leonarda Da Vinci: Padák

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Padák

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Loď s pedály

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Loď s pedály

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Válečný stroj na ruční pohon

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Válečný stroj na ruční pohon

Klíčová slova:
vynalezy