Herkulova věž

Herkulova věž
Sdílej
 
Torre de Hércules je nejvýznamnější památkou galicijského města La Coruňa ve Španělsku.

 

 

Torre de Hércules je nejvýznamnější památkou galicijského města La Coruňa ve Španělsku. Je nejstarším funkčním majákem na světě. Podle legendy se říká, že byl vytvořen bájným Herkulem, věž ale byla postavena Římany ve 2. stol. n. l. Spočívá na vyvýšenině, pod kterou Biskajský záliv přechází v Atlantský oceán. Nabízí nádherný výhled na okolní krajinu a celý mys. Svit majáku zajišťuje skupina čtyř světel blikajících každých 20 sekund, je viditelný z dálky 39 km. Byl zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.

 

Tyčí se do výšky •  Honza Mudra

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Před vystřižením je nutné podlepit díly 1, 11, 13, 24, 25. Poté si připravte zvýšené nádvoří majáku 1, podlepte ho a pod zátěží nechte důkladně proschnout.

2. Z dílů 2, 3 sestavte obvodovou zeď podstavy majáku, olemujte jí díl 1. Z dílů 4, 5 slepte schodiště a připevněte ho k výřezu v podstavě. Celek umístěte na kartónovou podložku a obstřihněte. Na nádvoří následně přilepte malou budovu 6 se sedlovou střechou 7.

3. Základ věže majáku představuje díl 8. Z částí 9, 10, 11 sestavte následující patro budovy. Z dílů 12, 13 zrealizujte další podestu olemovanou zábradlím 14.

4. Pokračujte nástavbou 15 s bočním přístavkem 16. Poslední patro s ochozem 18 upevněte na vrchol dílu 15. Na ochoz přilepte prosklený vrcholek majáku 21, 22, 23. Slepte vysoký „komín“ 17, 19, 20 a před jeho umístěním do podesty 18 vystřihněte výřez, do něhož tento díl zapadne. Na závěr vystřihněte podlepená okna 24 a dveře 25, umístěte je na stěny majáku 8 a 10. Tím je stavba dokončena, ohybové hrany zatřete příslušnými barvami.

 

 

Vojenská technika: Tatra SOT

Vojenská technika: Tatra SOTVystřihovánky v ABC č. 25-26

Vystřihovánky v ABC č. 25-26

Anděl

Anděl