Anděl

Anděl
Sdílej
 
K Vánocům tradičně patří anděl.

 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Postavení modelu vyžaduje trpělivost, pečlivost, přesnost a dodržení návodu. Potřebujete nůžky, skalpel nebo nožík na rýhování hran, pinzetu s plochým ukončením i s bodovým zakončením a disperzní lepidlo.

2. Hrany, které budete rýhovat z líce tisku, jsou nakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete rýhovat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně. Prořezy jsou značeny červenou čarou v černém rámečku, výřezy ploch z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou.

3. Na některých místech jsou písmeny A-A, B-B a C-C vyznačeny rysky  přecházející z jednoho dílu na druhý a slouží pro jejich přesné osazení. Většinu dílů budete tvarovat do oblouků – provedete to přes hranu stolu.


 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Stavbu začnete vytvarováním dílů 6 a 7. U dílu 6 prostřihnete střed (vyznačeno symbolem nůžek) až k černé čáře, vyhnete podle lomové čáry, přilepíte na rubovou stranu dílu a obstřihnete. Na volné místo rubové strany dílu 6 přilepíte polovinu dílu 7, celek znovu vytvarujete, uzavřete do kruhu a dolní část obstřihnete. Na vzniklý celek osadíte díl 8, řídíte se ryskami A a C. Celek odložíte.

2. Pokračujete vytvarováním dílu 9, ke kterému přilepíte technickou chlopeň 10. Díl 9 uzavřete do kruhu a zakryjete shora dílem 11. Část z dílů 9, 10, 11 osadíte na celek z dílů 6, 7, 8 a opět se řídíte ryskami A a C. Zkompletujete čelenku 18, vytvarujete ji a přilepíte na vyznačené místo na dílu 6. Vytvarujete díl 13 a do neuzavřeného zalepíte zkompletovaný nos 15. Pak díl 13 uzavřete a shora zakryjete technickým dílem 14. Na hlavu sestavenou z dílů 13, 14, 15 osadíte vlasy zkompletované z dílů 6, 7, 8, 9, 10,11, a to tak, že na čelo dílu 13 lepíte díl 6 (orientujete se ryskou A) a na díl 14 lepíte díl 8. Celek odložíte.

3. Nyní zpracujete ruce. Zkompletujete díly 4 a 5, obstřihnete je a vytvarujete podle návodné kresby. Pak oba díly spojíte – dlaně rukou slepíte a celek necháte proschnout. Vytvarujete díl 1, zalepíte do prořezů obě ruce a díl 1 uzavřete, shora zatížíte a necháte proschnout. Pak spojené ruce přilepíte hranou na střední pomyslnou rysku A (doporučujeme zakápnout dlaně vteřinovým lepidlem).

4. Zkompletujete díl 3, osadíte na díl 1 a pak díl 1 osadíte na díl 2. Celek zatížíte a necháte proschnout. Zpracovanou hlavu nyní osadíte podle návodné kresby i rysek A a B na díl 3.

5. Pokračujete zkompletováním křídel, dílů 16 a 17, které obstřihnete a přilepíte na vyznačená místa na dílu 1. Zpracujete vlasy 19 a přilepíte je na vyznačená místa na dílu 6. Na vyznačené místo na dílu 19 přilepíte zkompletovanou mašli 20. Nakonec zkompletujete hvězdu 12, kterou osadíte na model podle návodné kresby na čelenku 18.Herkulova věž

Herkulova věž

Vystřihovánky v ABC č. 25-26

Vystřihovánky v ABC č. 25-26

Vojenská technika: Tatra SOT

Vojenská technika: Tatra SOT