Kinetické hračky: Dostihoví koně

Kinetické hračky: Dostihoví koně
Sdílej
 
V druhé polovině 19. století až do třetiny 20. století byly oblíbené hračky, které napodobovaly pohyb lidí nebo zvířátek.

 

 

 

 

Mnozí vynálezci hraček si své výtvory nechali i patentovat. V pořadí druhou hračku, kterou vám přinášíme, vymyslel James J. Soulliard v roce 1919. Velmi jednoduchá konstrukce poskytuje dokonalou iluzi pohybujících se koní v trysku.

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Celou stranu nalepte disperzním lepidlem na karton silný nejméně 0,5 mm. Protože nalepením papíru na karton dojde k jednostrannému pnutí, bude vhodné nalepit podlepenou stránku ještě na jeden karton. Vystřihovánka se tím zároveň zpevní, pnutí se vyrovná a velké díly se nebudou prohýbat.

2. Připravte si ostrý skalpel, zahnuté nůžky na nehty a malý průbojník.Se skalpelem pracujte pod dohledem dospělého. Nástroji vyřízněte a vystřihněte tvarovanější díly. Otvory vyznačené žlutě pro nasunutí otočných os vyražte malým průbojníkem. Vyražené dírky, ve kterých se budou osy otáčet, opatrně zakápněte vteřinovým lepidlem. Po jeho zatvrdnutí dopilujte otvory kulatým jehlovým pilníkem tak, aby se osy v otvorech volně otáčely, ale neviklaly. Otvory

3. Zkratka VL v návodu označuje bezpodmínečné použití vteřinového lepidla. Sestavení hračky je zřejmé z návodných kreseb. Kdo chce ochránit povrch hračky lakem, musí tak učinit před složením jednotlivých dílů.


Animace vystřihovánky Dostihoví koně

Animace vystřihovánky Dostihoví koně


 NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Vystřihněte základnu 1, nad jejíž přední hranu přilepte terén 2. Vyřízněte a vystřihněte díly trupu koně 3 a 4. Do otvoru v dílu 3 vlepte VL špejli 18. Než lepidlo zatvrdne, vystřihněte díly trupu druhého koně 5, 6 a vlepte VL další osu 18 do přední části trupu 5. Po dokonalém zatvrdnutí VL spojte přední a zadní části trupů koní a konce os zajistěte VL na rubové straně kroužky 15 (2x). Pozor! Lepte opatrně, aby spojení byla otáčivá a aby k sobě díly těsně přilehly.

2. Vystřihněte přední keře 7, 8 a přilepte je na vyznačená místa v základně 1. Slepte k sobě dvě přepážky 9 a vlepte je mezi vnitřní plochy keřů. Obdobně sestavte zadní keře z dílů 16, 17 a 9. Na otočné kolečko 10 vlepte VL do otvoru blíže obvodu špejli 13, jejíž přečnívající část bude sloužit jako madélko. Jeho točením rozpohybujete koně. Na rubové straně kolečka špejli dokonale zabruste, aby nedošlo k drhnutí přečnívající špejle o povrch keře. Zároveň přilepte VL do středu kolečka osu 11 (dbejte na kolmost osy ke kolečku ve všech směrech) a přečnívající špejli v líci kolečka opět zabruste. Sestavu nechte dokonale zatvrdnout. Mezitím vlepte osy 18 do otvorů nad kopyty zadních nohou koní.

3. Nyní nasuňte kolečko 10 osou 11 do otvorů v předních keřích. Na přečnívající konec osy přilepte kolečko 14 s blíže obvodu vlepenou osou 18 (zabroušenou na rubové straně) tak, aby osa byla posunuta o 180 stupňů vzhledem k madélku na kolečku 10. Opatrně slepte kolečko VL s koncem osy 11. Nyní nezbývá než celou hračku zkompletovat.

4. Koně nasuňte otvory nad předními kopyty na otočnou osu 18 a madélko 13 a zajistěte VL kroužky 12. Osy v zadních kopytech nasuňte na lícní plochy zadních keřů a zajistěte z rubové strany kroužky 19. Po zatvrdnutí lepidla uchopte madélko 13 mezi palec a ukazováček jedné ruky, druhou rukou podržte základnu a otáčením madélka můžete odstartovat dostihovou jízdu.Boxeři

Boxeři

Vystřihovánky v ABC č. 22

Vystřihovánky v ABC č. 22

Vystřihovánky v ABC č. 21

Vystřihovánky v ABC č. 21