Neuskutečněné projekty: Jupiter 1

Neuskutečněné projekty: Jupiter 1
Sdílej
 
Na počátku 60. let bylo jasné, že klasické raketové motory nebudou výkony stačit k letům na vzdálenější planety. Proto se začalo pracovat na motorech nukleárních.

 

Neuskutečněné projekty: Letadlo Ascender

Neuskutečněné projekty: Letadlo Ascender

 

 

S nukleárními motory se původně počítalo už pro let na Měsíc, k prvnímu letu na Mars v roce 1982 a k Jupiteru v roce 1995. Jaderné motory mají o 70 % vyšší účinnost než raketové motory. V roce 1972 však byl vývoj nukleárních motorů zastaven. 

Žádná raketa s tímto motorem nebyla postavena, model vychází z jejích plánů. Byla by sestavena na oběžné dráze, odkud by i startovala. Jaderný motor i nádrže paliva jsou v zadní části rakety. Uprostřed rakety jsou skladové a přístrojové moduly. Obytné a pracovní moduly se nachází vpředu.

Čtyři kosmonauti by měli k dispozici i raketoplán, který by sloužil k průzkumu Jupiteru a jeho měsíců. Po návratu na oběžnou dráhu Země by raketoplán sloužil k přistání posádky, zatímco raketa by zůstala na oběžné dráze a byla by připravena na další let.

 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Model rakety je celkem na pěti stranách. První dvě strany jsou v ABC 16, zbývající tři strany budou v ABC 17. Díly obsažené v ABC 16 jsou v návodné kresbě nakresleny modře, díly z příštího ABC 17 jsou šedé. Pokud vám model připadá složitý, můžete si slepit jenom raketoplán z šedivých dílů 27–30. Ostatní díly si uschovejte, můžete se k nim vrátit a celou raketu si dostavět později.

2. Všechny části předem narýhněte. Červené šipky označují plochy, které budete ohýbat směrem k sobě.

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Stavbu začneme řídicím střediskem. Slepte centrální část 1. Na díl 1 nalepte přistávací plochu pro raketoplán 2. Spodní část 3 nalepte na díly 1 a 2. Levý bok 4 a pravý bok 5 přilepte k dílům 1 a 2.

2. Slepte spojovací chodby 6 (2x) a odložte je stranou. Slepte obytnou část 7 a palivovou nádrž 8. Na rovné podložce k sobě slepte pomocí dílů 6 příďovou část 1–5 , obytnou část 7 a palivovou nádrž 8. 3. Slepte díly nosné konstrukce 10 (8x). POZOR! Jeden z dílů 10 je označen červenou barvou, je na něm bílý obdélník s červeným číslem 14. Ten nalepte zespoda mezi díly 7 a 8. Ostatní díly 10 nalepte po obvodu mezi díly 1, 7 a 8. Dokončení modelu bude v ABC 17.

 

 

Vesmírná stanice

Vesmírná stanice

Neuskutečněné projekty: Raketoplán Star Clipper

Neuskutečněné projekty: Raketoplán Star Clipper

Raketoplán

Raketoplán