Raketoplán

Raketoplán
Sdílej
 
Raketoplán v měřítku 1:260 i pro začínající modeláře poprvé v časopice ABC.


POPRVÉ V ABC


V červencovém čísle ABC se budeme věnovat čtyřicátému výročí přistání prvního člověka na Měsíci. Jednoduchý raketoplán si můžete slepit už teď a na další modely s vesmírnou tematikou se můžete těšit. Konstrukci připravil Marián Hlaváč volně podle prvních amerických raketoplánů Columbia, Challenger a Discovery, které byly v podstatě stejné. Autor vybral název Discovery. V sérii Vesmír letos již vyšla sonda Cassini–Huygens (ABC č. 1).


Discovery


Discovery je raketoplán NASA (National Aeronautics and Space Administration, amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku) vyrobený v pořadí jako čtvrtý po zkušebních Enterprise, Columbii a Chalengeru.

Po haváriích Columbie a Enterprise je nejstarším sloužícím raketoplánem. Poprvé vzlétl 30. srpna 1984. Plní výzkumné mise i mise zásobovací k Mezinárodní vesmírné stanici ISS. Vypustil Hubbleův teleskop.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Návod (pdf)
Hrany, které budete nařezávat z lícové strany a ohýbat od sebe, jsou označeny plnou čarou, jež je ukončena malou černou šipkou. Prázdná šipka označuje jemný ohyb nebo přechod do oblouku, a tedy slabé naříznutí. Zkušenější modeláři tyto hrany nařezávat nemusí. Hrany, které budete nařezávat z rubové strany a ohýbat k sobě, jsou označeny čerchovanou čarou (.-.-.). Na rubovou stranu dílu 7 si pomocí vpichů špendlíkem překreslete úsečky A-A, B-B, C-C a D-D. Motorové trysky 13 a 14 nanečisto vystřihnete a z rubové strany natřete šedou barvou.

Při práci se orientujte se podle návodných kreseb. Hrany jednotlivých dílů retušujte v průběhu práce, dosáhnete tím lepšího vzhledu modelu.


ČÁSTI MODELU

A raketoplán
B podvozky raketoplánu
C nosná raketa

MOŽNOSTI STAVBY 3D MODELU

1 raketoplán s nosnou raketou, startovací verze
2 raketoplán bez podvozků, "vesmírná verze"
3 raketoplán s podvozky, přistávací verze
4 nosná raketa samostatnáNÁVOD NA SLEPENÍ


Návodná kresba 1 (pdf) Návodná kresba 2 (pdf)
Díly raketoplánu a nosné rakety jsou rozlišené barevným podložením čísel. Díly raketoplánu mají čísla podložená oranžovou barvou, díly nosné rakety modrou.

Stavbu začněte lepením raketoplánu. Vytvarujte trup raketoplánu 1 a přilepte k němu zadní díl 2. Zpracujte přední část 3 a přilepte ji k dílu 1. Do přední části trupu 1 vlepte výztužné žebro A. Hotový celek postupně přilepte ke spodní části raketoplánu 7 na plochu vymezenou překreslenými úsečkami. Začněte postupným lepením levé chlopně dílu 1, pokračujte pravou chlopní dílu 1, potom chlopněmi dílu 3 a nakonec přilepte k dílu 7 spodní část dílu 2.

Vytvarujte levé křídlo 8, doplňte ho boční hranou 9 a přilepte k raketoplánu. Lepit začněte od přední části křídla – postupně přilepte chlopně dílu 9 k dílu 7, zadní chlopeň dílu 8 k dílu 7 a nakonec chlopně dílu 8 k trupu 1. Vytvarujte pravé křídlo 10 a doplňte ho boční hranou 11. Stejným způsobem jako levé křídlo ho přilepte ke spodní části 7 a k trupu 1.

Vytvarujte manévrovací motory - levý 5, pravý 6 a přilepte je k zadní části trupu 1. K dílu 2 přilepte ukončení trupu 4. Zpracujte svislé křídlo 12 a přilepte ho k vrchní části dílu 1. Srolujte a slepte motorové trysky 13 (2 ks) a 14 a přilepte je k zadní části raketoplánu 2.

Nyní se můžete rozhodnout, zda přilepíte na raketoplán i podvozky. Pokud ano, budete mít dokončenou přistávací verzi bez možnosti přilepení k nosné raketě. Nosná raketa je však zpracována tak, že ji můžete slepit i samostatně - bez raketoplánu. Pokud podvozky nepřilepíte, máte dokončenou vesmírnou verzi, která nejlépe vynikne zavěšená na silonovém vlákně. Zároveň vám zůstává možnost vytvoření startovací verze osazením raketoplánu k nosné raketě.

Lepení podvozků začněte zpracováním dvou zadních podvozkových noh 15. Srolujte a slepte čtyři pláště kol 16 a doplňte je bočními částmi kol 17. Kola přilepte k dílům 15 a hotové podvozky přelepte ke spodní části raketoplánu 7. Zpracujte přední podvozkovou nohu 18. Uzavřete dva pláště kol 19 a doplňte je bočními částmi kol 20. Kola přilepte k dílu 18 a hotový podvozek přilepte k dílu 7.

Z vystřihovánky raketoplánu vám zůstaly ještě dva díly - 21 a 22. Ty budete potřebovat, pokud se rozhodnete přilepit raketoplán k nosné raketě.

Pokračujte stavbou nosné rakety. Motorové trysky 15 a 16 nanečisto vystřihněte a z rubové strany je natřete šedou barvou. Všechny díly, které budou mít po slepení tvar válce, kuželu nebo seříznutého kuželu, musíte vytvarovat nejdříve nasucho - bez lepení. Až když budou díly ve správném tvaru bez pnutí papíru, můžete začít lepit. Při lepení dlouhých chlopní válcových dílů nanášejte lepidlo po úsecích. V opačném případě, při nanesení lepidla na celou chlopeň, byste nestihli díl přesně sestavit po celé délce a hrozila by deformace.

Začněte lepením hlavní palivové nádrže. Opatrně srolujte a slepte díl 1 a doplňte ho konstrukčními čely, vrchním 2 a spodním 3. Zpracujte díl 4, doplňte ho konstrukčním čelem 5 a přilepte k dílu 2. Zpracujte díl 6 a doplňte ho konstrukčním čelem 7. Zpracujte díl 8 a přilepte ho k dílu 7. Hotovou vrchní část hlavní nádrže přilepte k dílu 5. Vytvarujte a slepte díl 9, uzavřete ho dílem 10 a pak přilepte k dílu 3.

Následuje slepení bočních palivových nádrží. Opatrně srolujte a slepte díly 11 a doplňte je vrchními konstrukčními čely 12 a spodními částmi 13. Zpracujte vrchní části nádrží 14 a přilepte je k dílům 12. Zpracujte motorové trysky 16, zespodu je navlečte na vyznačená místa nádrží a zakápněte lepidlem. Zpracujte dva díly 15 a z vrchu je navlečte na nádrže až do dolní části, po hranu dílů 16. Několik malých kapek lepidla na rozhraní dílů 11 a 16 zajistí i přilepení dílů 15.

Zpracujte čtyři spojovací díly 17 a přilepte je k bočním nádržím 11. Po proschnutí přilepte boční nádrže k hlavní palivové nádrži 1.

Pokud chcete připojit raketoplán k nosné raketě, zpracujte díly 21 a 22 z vystřihovánky raketoplánu. Oba dva díly přilepte ke spodní části raketoplánu 7 a po proschnutí i k hlavní nádrži nosné rakety 1.

NÁVRH Marián Hlaváč
KONSTRUKCE Marián Hlaváč
SLEPENÍ Michal Kavalier