Boxeři

Boxeři
Sdílej
 
Hračky, které napodobují pohyb, se chytly už v 2. polovině 19. století. S vystřihovánkou boxerů se můžete vrátit ke kořenům.

 

Boxeři animace

Boxeři animace

 

 

V druhé polovině 19. století až do třetiny 20. století byly oblíbené hračky, které napodobovaly pohyb lidí nebo zvířátek v nějaké akrobatické či komické situaci. Mnozí vynálezci hraček si své výtvory nechali i patentovat. Představujeme vám důmyslnou, přesto konstrukčně jednoduchou hračku boxujících sportovců, kterou si nechal patentovat J. P. McGill roku 1907.

Nevíme, zda se skutečně vyráběla nebo nápad zůstal jen na papíře. Podstatou hračky jsou otáčivá kloubní spojení nohou a rukou na trupu boxerů, které získávají kinetickou energii při pohybu trupu vpřed či vzad. Toho je dosaženo střídavým stahováním a roztahováním dvou držáků, mezi něž jsou vloženy postavy boxerů spojené čepy.

Poměrně vyvážené ruce a nohy pak směřují vpřed či vzad v souladu s nakláněním těl boxerů. Výsledkem je realistická scéna zápasu boxu či kickboxu. S hračkou se můžete skvěle odreagovat. Při trošce cviku zvládnete zajímavé chvaty a údery.

 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Celou stranu nalepte na karton silný nejméně 0,5 mm (vhodný je obal od pizzy) a nechte ji zatíženou několik hodin prosychat.

2. Kdo by chtěl mít hračku odolnější, může si stranu nalepit na rovnou modelářskou překližku silnou 2 mm a pak jednotlivé díly vyříznout ruční či motorovou lupínkovou pilkou. V tomto případě můžete kloubní spojení provést tak, aby byly konce spojovacích čepů zapuštěné (ruce či nohy se pak nezachytávají o přečnívající zakončení kloubních spojení). Pozor! Otvory na rukou a nohou pro nastrčení na kloubní čepy musejí mít dostatečnou vůli, aby se končetiny lehce otáčely. Zároveň musí být zakončení kloubu bránící vypadnutí končetiny provedeno s potřebnou vůlí tak, aby nedrhla o vlastní trup.

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Díly vystřihněte a slepte rub a líc trupu 1,2; nohou 3,4; pokrčených rukou 5,6 a napřímených rukou 7,8. Do nohou na dílech 1 a 2 doporučujeme vlepit výztuhu z přehnuté části kancelářské sponky. Při pohybu boxerů vřed a vzad vznikají velké silové rázy, které v případě nevyztužení mohou odlomit nohu s trupem nad kotníkem.

2. Držáky nesoucí boxery vytvořte slepením čtyř dílů 9 a čtyř dílů 10. Mezi ně vlepte zdvojené distanční vložky 11 a 12. Kdo by chtěl mít hračku vytvořenou z papíru bytelnější, může si obkreslit výše uvedené díly na další karton a slepit každý díl ze 3–4 vrstev.

3. Slepené a zatížené díly nechte dokonale proschnout a poté je přestříkejte nebo natřete matným lakem. Po jeho zatvrdnutí je vhodné obrousit obvody dílů smirkovým papírem.

4. Kloubní spojení nohou vytvořte ze špejle o průměru 2,5 mm. Podle průměru špejle vysekněte průbojníkem nebo vyvrtejte vrtákem otvory označené žlutým kroužkem. Do nohy v trupu vlepte špejli dlouhou asi 1 cm tak, aby vnější stranu trupu nepřečnívala a na vnitřní straně vyčnívala cca 1 cm. Pozor! Vlepená špejle musí držet v trupu pevně. Lepte vteřinovým lepidlem a dbejte, aby lepidlo nevyteklo na vnitřní povrch trupu kolem vlepené špejle (může dojít k drhnutí pohyblivého dílu).

5. Kloubní spojení rukou vytvořte ze špejle dlouhé asi 2 cm, kterou vlepíte do trupu se stejným přesahem po obou stranách. Dbejte na dodržení kolmosti čepu na plochu trupu ve všech směrech. Před sestavením hračky doporučujeme prosytit všechny čepové otvory v pohyblivých částech vteřinovým lepidlem. Po jeho zatvrdnutí jehlovým pilníčkem zabruste otvory tak, aby se díly volně otáčely.  Tím zajistíte, že se otvory při častém používání rychle nevydřou.

6. Nasaďte otočné končetiny na čepy. Seřízněte konce čepů, aby po nalepení kloubních zakončení 13 až 16 zůstala malá, ale dostatečná vůle pro otáčení.

7. Zkompletované boxery zasuňte spodními částmi do držáků. Prostrčte čepy ze špejlí otvory v držácích skrze otvory v dolních výstupcích boxerů. Zařízněte přečnívající části špejlí v úrovni povrchu držáků a zakončení v držácích opatrně zakápněte vteřinovým lepidlem.

8. Akrylovými barvami zaretušujte hrany figurek a držáků. Zbývá jen hračku „zaběhnout“. Přiměřeným vyhnutím rukou a nohou najděte vhodnou pozici, při které se ruce nezasekávají o vyčnívající kloubní zakončení. S hračkou zacházejte šetrně s ohledem na její konstrukci. Prudké až brutální škubání s držáky ji může poškodit.

 

 

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Loď s pedály

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Loď s pedály

Vystřihovánky v ABC č. 15

Vystřihovánky v ABC č. 15

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Válečný stroj na ruční pohon

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Válečný stroj na ruční pohon