Vystřihovánky v ABC 20/2018

Vystřihovánky v ABC 20/2018
Sdílej
 
V ABC 20/2018 vychází vystřihovánky štábní Tatry 805 a pokračování série Já budovatel, vývoj hradu, tentokrát rok 1617. Tady najdete návodné kresby a návody na slepení. 

Vojenská technika

TATRA 805 štábní

Vojenský veterán

Tatra 805 štábní je vojenský prototyp vytvořený na objednávku pro ministerstvo obrany v roce 1954. Základem byl upravený podvozek Tatry 805, kterých bylo vyrobeno přes 7 000 kusů v mnoha variantách. Karoserie byla dvoudveřová, přední sklo sklápěcí a vůz dosahoval rychlosti až 80 km/hod.

Štábní Tatra byla postavena na podvozku Tatry 806 •  Jindra Lasík

Přípravné práce

Díly narýhujte podle rysek. Ryska s černým trojúhelníčkem značí rýhu na líci a ohyb směrem k rubu, u rysky s bílým trojúhelníčkem je to naopak. Červené úhlopříčky značí vystřižení plochy. Místa pro prostřižení jsou vyznačena symbolem nůžek. Budete potřebovat párátka o průměru 2 mm a karton na podlepení o síle 1 mm, případně 0,5 mm.

Návod na slepení

1. Stavbu začněte karosérií. Na díl 1 přilepte blatník 2, díl 1 vytvarujte a slepte s dílem 3. To samé proveďte na druhé straně s díly 4 a 5. Na rub dílu 7 přeneste propíchnutím špendlíkem rysky a tužkou spojte v úsečky. Díly 6 a 7 vytvarujte, slepte a z čela nalepte na díl 3.

Návod na slepení vystřihovánky štábní Tatry 805 •  Tomáš Hrebík

2. Pokračujte podvozkem. Na zpracovaný díl 9 přilepte dozadu díl 8 a celek přilepte ke karoserii. Díl 9a podlepte kartonem o síle 1 mm a přilepte na místo na díle 9. Podle rysek přilepte na díl 9a přední nárazník 10.

3. Zezadu karoserie přilepte díl 11 a uzavřete torzo Tatry. Na tento díl přilepte zpracované díly 12 (2×), 13 a 14. Rezervní kolo slepte ze dvou bočnic 15 a pláště 16.

4. Stavbu zakončíte koly. Vnější bočnice zpracujte z dílů 17 (4×) a 18 (4×), pro vnitřní bočnice použijeme díly 15 (4×) a tyto díly obtočíme plášti 16 (4×). Ve vystřihovánce je znázorněna velikost os, vsuňte je do podvozku a na ně nasuňte hotová kola. Zručnější modeláři ještě mohou model doplnit světly 19 (2×) a zrcátky 20 (2×).

TATRA 805 štábní

SÉRIE: Vojenská technika

AUTOR: Tomáš Hrebík

MĚŘÍTKO: 1 : 40

NÁROČNOST: 3

Já budovatel: Vývoj hradu, rok 1617 aneb renesance je tady! •  Milan Weiner

Já budovatel

Vývoj hradu rok 1617

DOKONČENÍ MODELU V ABC Č. 21

Renesance

Zrekapitulujme si, co už jsme naší sérii Já budovatel – vývoj hradu postavili. V první fázi jsme stavěli slovanské hradiště z roku 717. V druhé fázi jsme se přesunuli do roku 1217, kdy na stejném ostrohu nad řekou vyrostl první hrad. Následovala fáze 1417 (viz obr. níže), kdy se náš hrad výrazně rozrostl a dostal typickou gotickou podobu. Nyní se přesouváme o dalších 200 le dopředu, do roku 1617, těsneě před začátek třicetileté války. Co se na našem ostrohu za poslední dvě století událo? Po husitských válkách zůstal hrad v troskách. Kamenný most byl vyhozen do vzduchu a trasa zemské stezky byla odkloněna, takže už nevede skrz pozemek hradu. Most již nebyl obnoven a povodeň dokonala destrukci pilířů. Z trosek hradu lidé odvezli stavební materiál do okolních vesnic.

Po mnoha letech chátrání přišel nový majitel, ale obnovovat hrad pro původní funkci nemělo smysl. Způsoby vedení válek se zásadně změnily, což zapříčinil především rozvoj dělostřelby. Na skalnatém ostrohu proto vyrostlo reprezentační panské sídlo, renesancční zámek. Ostroh byl funkčně oddělen od města a venkovní plochy včetně části naplaveného pozemku u řeky postupně dostávaly úpravu geometrického okrasného parku. Z hradební věže Klapalka a z hradební věže Všech svatých byl využit základ, k němuž bylo dostavěno schodiště propojující hlavní plošinu parku s říční částí. V případě bezprostředního vojenského ohrožení slouží hrany terasy jako pozice pro děla. Kostel byl rozšířen o dvě boční lodě a věž se zvonem a hlavní loď byla prodloužena. Vedle kostela byl založen hřbitov.

Já budovatel: Vývoj hradu, rok 1417 aneb jak to bylo před 200 lety •  Milan Weiner

Situační plán

Dvoulist s plánem na str. 29 a 32 vyjměte z časopisu, nic s ním nedělejte a schovejte si ho pro dokončení v příštím čísle. Situační plán má tři výškové úrovně:

1. úroveň – řeka, krajinný park

2. úroveň – přístup k zámku, zámecký park

3. úroveň – plocha privátní (soukromé) části zámku

Bílé plochy jsou vyznačená místa pro stavby.

Já budovatel: Vývoj hradu rok 1417

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Milan Weiner, Jan Zeman (odborná spolupráce)

MĚŘÍTKO: 1 : 300

NÁROČNOST: 2

Papírová historie: Tatrovky na Dakaru

Papírová historie: Tatrovky na Dakaru

Papírový svět: Postavte si Citroën 2CV

Papírový svět: Postavte si Citroën 2CV

Papírový svět: Království mašinek a modelů zdarma

Papírový svět: Království mašinek a modelů zdarma