Vystřihovánky v ABC 12/2018: Dioráma Sebevražedný oddíl a Já, budovatel - Vývoj hradu

Vystřihovánky v ABC 12/2018: Dioráma Sebevražedný oddíl a Já, budovatel - Vývoj hradu
Sdílej
 
V ABC 12/2018 najdete dioráma se Sebevražedným oddílem a začátek vystřihovánky ze série Já, budovatel - vývoj hradu. Rozšířili jsme sadu z řady architektury a začínáme slovanským hradiskem z roku 717. Potřebujete návody na slepení a návodné kresby? Tady je najdete.

Stavby

Já, budovatel

Slovanské hradisko z roku 717

Rozšiřujeme sadu z řady architektury

Přes léto budeme pokračovat hradem, a to hned v šesti vývojových fázích. Hrad bude přímo navazovat na již vydané části vystřihovánky v letošních únorových číslech 4 a 5 – Náměstí V kopečku, tentokrát z roku 717.

Začínáme v raném středověku, v roce 717, kdy ještě na našem návrší žádný hrad nestojí. Přírodní návrší představuje suché místo nad okolní zaplavovanou krajinou. Tím se stalo významným pro tamní obyvatele. Stalo se ochranným útočištěm a později i zastávkou na zemské stezce. Poté dostalo také význam kultovní, jako vhodné obřadní místo pohanského náboženství.

Vývoj hradu 1: Slovanská hradiska

Vývoj hradu 1: Slovanská hradiska

Teprve později se na podobných místech začaly rozvíjet základy hradů. Poutní místo se stalo hradištěm, získalo palisádové opevnění a s rozvojem společenského řádu přibývaly stavby a jejich ochrana. Poutníci na zemské stezce přinášeli nejen zboží, ale také nové myšlenky a pohledy různých národů. Při budování opevněného hradu stavitelé maximálně využívali původního terénu. Stavěli na skalách a ty se staly součástí stěn a opevnění. V první etapě výstavby vznikl hlavní obranný objekt, tedy věž. Pak byla kolem věže vystavěna hradba a kolem palisáda vymezující pozemek. V bezprostřední blízkosti najdeme i bydlení pro stavebníka. Hrad je uzavřený, dá se dobře bránit a slouží jako mocenská opora. V druhé etapě je hrad doplněn stavbami pro každodenní život. Přibývají obytné domy hospodářské a provozních objektů a vzniká tím předhradí. Ve třetí fázi jsou dostavěny reprezentativní prvky hradu, jako je velký sál, kaple či arkády.

Dokončení modelu v ABC 13/2018

Já, budovatel: Slovanské hradisko z roku 717 •  Milan Weiner

Situační plán

Dvoulist s plánem na str. 29 a 32 vyjměte z časopisu, nic s ním nedělejte a schovejte si ho pro dokončení v příštím čísle. Situační plán „hradu“ z raného středověku má tři výškové úrovně:

1. úroveň – řeka, přístupové komunikace,

2. úroveň – procházející komunikace, nástup ke kultovnímu místu, stavby pro obsluhu kultovního místa,

3. úroveň – plocha kultovního místa se stromy.

Čísla označují pozice dílů, ze kterých je terén vytvořen. Bílé obdélníky jsou vyznačená místa pro stavby.

Já, budovatel: Slovanské hradisko z roku 717

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Milan Weiner, Jan Zeman (odborná spolupráce)

MĚŘÍTKO: 1 : 300

NÁROČNOST: 1

Dioráma Sebevražedný oddíl •  Robert Navrátil

Komiksoví hrdinové

Sebevražedný oddíl

Návod na slepení

1. Nejprve připravte pozadí 1. V zadní části prořízněte naznačený otvor ve tvaru obráceného V a díl vytvarujte podle naznačených ohybových značek. Pro získání lepší stability podlepte dno pozadí kartonem s přesahem až za zadní stěnu.

2. Do otvoru na pozadí připevněte držák 2. Jeho chlopně zajistěte lepidlem z rubu dílu 1. Z rubu ještě chlopně přelepte výztuhou 3 až k patě základny. Na držák 3 přilepte pečlivě obstřiženou sestavu postav 4.

Dioráma Sebevražedný oddíl: Návod na slepení •  ABC

3. Vystřihněte a vytvarujte popředí s prostřílenou zdí 5. Připevněte ho na dolní a levou hranu dílu 1. Zbývá příslušnými barvami zaretušovat ohybové hrany celého diorámatu.

Sebevražedný oddíl

SÉRIE: Dioráma

PŘIPRAVIL: Robert Navrátil

NÁROČNOST: 1

Komiksoví hrdinové v ABC

ABC č. 10 K. H. 1 Batman

ABC č. 11 K. H. 2 Wonder Woman

ABC č. 12 K. H. 3 Sebevražedný oddíl

ABC č. 14 K. H. 4 Harley Quinn 

ABC č. 15 K. H. 5 Flash 

ABC č. 16 K. H. 6 Batman Detective Comics  

ABC č. 17 K. H. 7 Green Arrow

ABC č. 18 K. H. 8 Liga sptavedlnosti

ABC č. 18 K. H. 8 Liga sptavedlnosti

Evoluce super padoucha: Jak se měnil Joker?

Evoluce super padoucha: Jak se měnil Joker?

Papírová historie #27: Vzpomínka na "pionýra"

Papírová historie #27: Vzpomínka na "pionýra"

Papírová historie #26: Tank "Lidice" slaví výročí

Papírová historie #26: Tank "Lidice" slaví výročí

Sebevražedný oddíl

Video se připravuje ...

Sebevražedný oddíl: Padouši ve službách dobra • Zdroj: Freeman Ent.