Vystřihovánky v ABC 5/2018: JÁ BUDOVATEL - Náměstí v Kopečku, tentokrát z roku 717

Vystřihovánky v ABC 5/2018: JÁ BUDOVATEL - Náměstí v Kopečku, tentokrát z roku 717
Sdílej
 
V ABC 5/2018 vás čeká dokončení papírového modelu Náměstí v Kopečku, tentokrát z roku 717, ze série vystřihovánek Já budovatel, který vyšel v ABC 4/2018.

Já budovatel

Náměstí v Kopečku, tentokrát z roku 717

Dokončení modelu z ABC 4/2018

V minulém čísle jsme v sadě Já budovatel pokračovali obdobím raného středověku. Otiskli jsme situační plán a jednu stranu vystřihovánky stromů. V tomto čísle přinášíme opevnění, stavby a doplňkové díly. Letos ještě přibude období starověku z prvního století našeho letopočtu a do konce roku papírovou stavbu rozšíříme do strany a vedle města začne vyrůstat opevněný hrad.

Návod na slepení

Model hradiště sestává ze situace, opevnění, vstupní brány, obytných a účelových objektů, je doplněn modely stromů, ohrad, proutěných plotů a koní. V minulém čísle vyšel situační plán a vystřihovánka se stromy, v tomto čísle jsou ostatní díly. Na výběr je dvojí provedení – napevno, s přilepením jednotlivých objektů k situaci, nebo volné s fixováním pomocí magnetů. Magnety jsou v tomto případě nalepeny z rubu spodních stran objektů. Protikusem může být celoplošný plech, nebo jeho zlomky vlepené do situace na místech jednotlivých objektů. Dostupný, použitelný a levný materiál je čepel odlamovacího nože. Rovněž střechy domů můžete přilepit napevno, ponechat volně položené, nebo obdobně fixovat pomocí magnetů. Protikus je pak přilepen k rubové straně střechy.

Přečtěte si celý návod a prohlédněte návodné kresby (dále NK) na str. 29 a 32. Podle černých šipek narýhujte ohybové hrany. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově malými kapkami lepidla 5–8 mm od sebe. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

SITUAČNÍ PLÁN

Dvoulist s plánem jste si vyjmuli z minulého čísla. Podle NK odřízněte nebo odstřihněte vyvýšenou část. Tuto část nalepte na přířez z vlnité lepenky (například z použitých obalů) a ořízněte. Přilepujte další přířezy, až dosáhnete celkové výšky 17 mm. Situaci spolu s vyvýšenou částí nalepte na podložku opět z vlnité lepenky.

OPEVNĚNÍ HRADIŠTĚ

1. Podle NK slepte ochoz opevnění 1 až 6. Přilepte je na vyznačené místo na vyvýšené části situace.

2. Slepte hradbu 7 a 8 podle NK a vytvarujte ji. Díly přilepte k ochozu.

3. Slepte lávku 11 až 17 a přilepte ji k dílům 7 a 8. Slepte rub a líc dílů 9 a 10, vytvarujte je a přilepte před vstupní bránu. Do výřezu ve vyvýšené části vlepte slepenou přístupovou cestu 32.

4. V lepení opevnění pokračujte přilepením valů 18 až 22. Pro usnadnění lepení slouží postup daný čísly v kroužcích na chlopních. Nejprve přilepte chlopeň s číslem 1, následně všechny ostatní s číslem 2.

5. Přilepte sestavený předsunutý val 26, 27 a 28.

6. Slepte rub a líc předsunuté palisády 29, 30, 31 a přilepte ji k předsunutému valu. Přelepy valů 23, 24 a 25 vystřihněte bez černé čáry, jen zelenou plochu. Řídkou vodovou barvou zatřete bílé hrany dílů a přilepte je podle NK. Slepte rub a líc mostu 33, vytvarujte jej a přilepte k situaci a přístupové cestě. Hotové opevnění doplňte situačními díly 74, 75 a sestavenou vstupní branou 34 až 40 (NK na str. 29).

STAVBY

Podle NK sestavte jednotlivé stavby, čísla souvisejících dílů jsou v NK propojena. Pokud stavby k situaci přilepíte, dbejte na jejich umístění. Vchody do budov navazují na situaci.

DOPLŇKOVÉ DÍLY

Ohrady, ploty a koně sestavte slepením jejich polovin. Použijte je podle vlastního uvážení. Proutěné ploty jsou vhodné pro vytvoření ohrad na vyznačených místech v hradišti. Ohrady z klád se uplatní spíše v krajině pod hradištěm.

Já budovatel

Náměstí v Kopečku, tentokrát z roku 717

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Milan Weiner, Jan Zeman (odborná spolupráce)

MĚŘÍTKO: 1 : 300

NÁROČNOST: 1

Vystřihovánky v ABC 4/2018: JÁ BUDOVATEL - Náměstí v Kopečku, tentokrát z roku 717

Vystřihovánky v ABC 4/2018: JÁ BUDOVATEL - Náměstí v Kopečku, tentokrát z roku 717

Já, budovatel: Objevte kouzlo architektury!

Já, budovatel: Objevte kouzlo architektury!

ROTO ABC: Opravdu naše stavebnice

ROTO ABC: Opravdu naše stavebnice