Vystřihovánky v ABC 2/2018: Jawa 350 a Velorex 700

Vystřihovánky v ABC 2/2018: Jawa 350 a Velorex 700
Sdílej
 
V ABC 2/2018 najdete retro vystřihovánky Jawy 350, Velorexu 700 a 11. díl seriálu Bezpečně v silničním provozu.

Retro v ABC:

Jawa 350 a Velorex 700

Poslední z řady retro vystřihovánek vydávaných u příležitosti loňských 60 let ABC je motocykl Jawa 350 s vozíkem Velorex 700.

Se jménem Miloše Čiháka se modeláři v ábíčku poprvé setkali u vystřihovánky cisternového návěsu na přepravu mléka, která vyšla v ABC čísle 10 ročníku 27 (28. 1. 1983). Stalo se tak přesně před 35 lety. Čihákovy vystřihovánky působí hravě a jednoduše. Z předloh převažovala pracovní technika a osobní automobily. Doslova kultovním se stal jeho model Velorexu 350 ccm, tzv. "hadráku". Zpestřením v tvorbě byly dětské kočárky a stojánky na tužky či kasičky v podobě figurek. Nejtypičtějšími vystřihovánkami, kterými se zapsal do paměti papírových modelářů, jsou motocykly, jichž pro ABC vytvořil 13. Jawa 350 se sidecarou Velorex 700 byla poprvé otištěna v čísle 4 ročníku 33, psal se rok 1988. Originální návod naleznete níže. Více o práci Miloše Čiháka se dočtete na www.papirovaarcheologie.cz.     

Vystřihovánka Jawy 350 •  ABC/Miloš Čihák

Návod na slepení

Po delší době jsme pro vás připravili vystřihovánku motocyklu, který si můžete zařadit k již dříve vyšlému modelu JAWA 250 Trial v měřítku 1:15. Tentokrát je to model motocyklu JAWA 350 s vozíkem VELOREX 700. Stavba je dosti náročná, a je tedy vhodná hlavně pro pokročilejší  „papírové“ modeláře. Pro lepší orientaci je vystřihovánka rozdělena na dvě části a každá z nich má jinak zbarvená pořadová čísla. Model se skládá z mnoha drobných dílů, a proto doporučuji pracovat pečlivě a trpělivě. Během stavby postupujte podle návodu a orientujte se podle návodné kresby. Než se pustíte do vlastní stavby modelu, začnete jako vždy přípravnými pracemi.
   Lomové čáry, které budete ohýbat z tisku vystřihovánky, jsou značeny plnou čarou a mimo kresbu černou šipkou. Čáry, které budete ohýbat z rubu vystřihovánky jsou značeny čerchovanou čarou (-.-.) Čárkovanou čarou (----) jsou značeny obrysy ploch, na něž se budou jednotlivé díly lepit. Čísla těchto dílů jsou vždy vepsána uvnitř ploch. Výřezy z ploch jsou značeny červenou úhlopříčkou. Otvory, do nichž se zasunou držáky (špejle) od vozíku, jsou značeny v dílech 2, 18 a 26 červeným kroužkem. Připravte si kuchyňské špejle, které použijete na tyto díly: osu předního kola 83, délka 14 mm, osu zadního kola 30, délka 18 mm; přední vidlici 2 x 35, délka 53 mm; čep vidlice 36, délka 20 mm; řídítka 2 x 84, délka 30 mm; osu kola vozíku přední 38, délka 27 mm; držák vozíku zadní 39, délka 33 mm. Dále si připravte hliníkový drát o průměru 2 mm a podle návodné kresby z něho vyrobte výfukové potrubí. Dále je nutné zhotovit jeden díl 29 – část motocyklu, která se již do vystřihovánky nevešla. Vyrobíte jej podle zbývajících dílů 20. Tím jsou přípravné práce ukončeny a můžete se pustit do stavby modelu.

Vystřihovánky v ABC 19/2017: Lunochod, dioráma s Masarykem a Muzeum vystřihovánek

Vystřihovánky v ABC 19/2017: Lunochod, dioráma s Masarykem a Muzeum vystřihovánek

   Začněte motocyklem. Jako první zpracujte rám motocyklu, který slepte z boků 1 a 2, na které dále přilepte díly 3, 4, 5. Takto slepený rám mírně zatižte, aby se vám nezkroutil, a nechte proschnout. Zpracujte nádrž z dílů 6, 7, 8, 9 a na vyznačené místo na dílu 8 přilepte hrdlo nádrže z dílů 10 a 11. Takto zpracovanou nádrž přilepte postupně na části dílů 3, 1 a 2. Vystřihněte díl 12, přilepte k němu díly 13 a 14 a celek nalepte na bok dílu 1. Stejným způsobem osaďte i druhou stranu boku 2, a to sestavením dílů 15, 16 a 17. Nyní zpracujte sedadlovou část motocyklu. Vystřihněte a zpracujte díl 18, který postupně přilepte na boky 1 a 2 a na horní část dílu 3. Slepte sedadlo z dílů 19, 20 a přilepte ho na část dílu 3, dále na díly 18, 13, 16 a na část pláště nádrže 8. Takto zpracovaný celek nechte proschnout. Vystřihněte a zpracujte koncové světlo 21, přilepte k němu sklo 22 a celek přilepte na vyznačenou část na zadní části dílu 18.

Vystřihovánka Jawy 350 •  Josef Kropáček

   Pokračujte zadním blatníkem 23, který zpracujte a přilepte zespodu na části dílů 18 a 5. K hotovému blatníku připojte zadní zástěrku 24 a SPZ 81. Dále budete pokračovat zadní vidlicí. Vystřihněte a slepte levou část vidlice 25 a stejným způsobem i pravou část 26, kterou přilepte na vyznačené místo na krytu řetězu 27. Nyní vezměte oba celky zadní vidlice a přilepte je na vyznačená místa na bocích rámu 1 a 2 tak, aby při bočním pohledu byla vidlice v jedné rovině. Stočte a slepte pláště zadních tlumičů 2 x 31, přilepte k nim jejich čela 8 x 32 a hotové tlumiče osaďte na vyznačenou část dílu 18 a na části dílů 25 a 26. Tuto část modelu nyní nechte proschnout a věnujte se přední části motocyklu, to je sestavení přední vidlice. Osazení jednotlivých dílů na vidlici je znázorněno ve vystřihovánce. Vezměte špejle 2 x 35, na které nasuňte a na vyznačená místa přilepte horní a spodní držáky 33 a 34. Dále na vidlici nasuňte zpracované tlumiče 2 x 40 až na doraz k dílu 34 a opět zalepte.
   Pokračujte předním blatníkem, který sestavte z dílů 41, 42, 43 a osaďte ho opět do vyznačených míst na vidlici 2 x 35. Celou vidlici zakončete přilepením dílů 2 x 39. Hotovou vidlici nyní zkontrolujte, zda se jako celek nekroutí „do vrtule“, popřípadě jsou-li všechny díly na ni přilepeny kolmo. Je-li vše v pořádku, celou vidlici nasuňte na krk rámu motocyklu a zajistěte čepem 36. Pozor, vidlice se musí na krku otáčet do stran! Nyní se pusťte do stavby kol. Vystřihněte a slepte plášť zadního kola 28, ke kterému přilepte čela 2 x 29. Takto slepené kolo vsuňte mezi zadní vidlici a zajistěte osou 30. Zpracujte i přední kolo z dílů 37 a 2 x 38 a stejným způsobem je osaďte do přední vidlice a zajistěte osou 83. Obě kola se musí volně otáčet. Pokračovat nyní budete doplňky na přední vidlici. Zpracujte reflektor z dílů 44, 45, 46 a 47. Slepte držák světla 48, vlepte podle návodné kresby mezi horní a spodní držáky 33 a 34 a na části vidlice 2 x 35. Dále zpracujte kontrolní přístroje z dílů 49, 50 a 51. Hotové „ budíky“ nasaďte na vyčnívající konce špejlí a dále na doraz k hornímu držáku 33 a napevno je zalepte. Slepte držák řídítek 52 a vlepte jej mezi kontrolní přístroje na část dílu 33. Vezměte již dříve připravené špejle na řídítka 2 x 84 a nalepte na ně postupně rukojetě 2 x 54 a páčky 2 x 53. Hotová řídítka nasuňte do proražených otvorů v dílu 52, mírně je vyhněte směrem nahoru a napevno zalepte.

Pilot a modelář: Václav Šorel

Pilot a modelář: Václav Šorel

   Šikovnější modeláři si mohou udělat řídítka z hliníkového drátu o průměru 2 mm.  Nyní zakončete přední část modelu. Slepte blikače z dílů 2 x 56, 2 x 57 a přilepte na držáky 2 x 60. Stejným způsobem slepte zadní části blikačů z dílu 2 x 58 a 2 x 59. Tyto celky opět přilepte na držáky 2 x 60 a hotové blikače přilepte na vyznačená místa na bocích dílu 48. Slepte klakson a přilepte jej na spodní držák vidlice 34. Nyní budete pokračovat motorovou částí. Vystřihněte a zpracujte plášť válce 2 x 61, přilepte k němu čelo 2 x 62 a žebro 2 x 63. Slepené válce přilepte na vyznačená místa na bocích rámu 1 a 2. Dále zpracujte díl 64, přilepte k němu čelo 65 a celek přilepte na bok rámu 1. Stejným způsobem zpracujte díl 66, připojte k němu čelo 67 a osazení z dílů 68 a 69. Hotový celek přilepte na vyznačené místo na pravém boku rámu 2. Slepte přední stupačky 70 a přilepte je na boky 1 a 2 a na spodní část dílu 4. Vystřihněte ochranný rám 71 a přilepte jej na vyznačená místa na přední části dílu 4. Zpracujte zadní stupačky 2 x 74 a přilepte je zespodu na díly 25 a 26. Nyní zpracujte výfuky. Na této práci si dejte zvláště záležet, neboť na pečlivém provedení závisí celkový vzhled modelu. Vystřihněte a stočte pláště 2 x 72 a po proschnutí k nim přilepte čela 2 x 73. Hotové výfuky potom přilepte podle návodné kresby na spodní části stupaček 70 a 74. Z drátu o průměru 2 mm si vyrobte podle návodné kresby výfukové potrubí, které zasuňte do proražených otvorů v dílech 2 x 61, 2 x 72 a napevno je zalepte. Nyní zpracujte zadní blikače z dílů 2 x 75, 2 x 76 a přilepte je na držáky 2 x 79. Stejně tak slepte i zadní části blikačů z dílů 2 x 77, 2 x 78 a taktéž je přilepte k držákům 2 x 79. Hotové blikače pak osaďte na boky zadního blatníku 23. Vystřihněte a slepte držadla 2 x 80, nasuňte je do proříznutých otvorů v dílu 18 a napevno je zalepte. Poslední prací na motocyklu bude slepení zpětných zrcátek 2 x 82 a jejich osazení na vyznačených místech na páčkách 2 x 53. Tím je stavba motorky hotová a můžete se pustit do druhé části vystřihovánky.

Vystřihovánka Jawy 350 •  ABC/Miloš Čihák

   Začněte podvozkem. Vystřihněte a pečlivě vytvarujte plášť podvozku 1, ke kterému přilepte zadní díl 2. Na takto připravený plášť přilepte podlahu 3 a spodní zakrytí 4. Vystřihněte a slepte zadní část vozíku 5, na kterou přilepte vrchní díl 6, a celek přilepte na vyznačené místo na dílu 3. Vystřihněte a pečlivě vytvarujte kapotáž vozíku 7, do které postupně vlepte vnitřní díly 8, 9 a 10. Hotovou kapotáž pak postupně přilepte na vyznačená místa na dílu 3 a na dílu 5. Celek nechte řádně proschnout. Slepte sedadlo z dílů 11, 12, 13 a přilepte ho na podlahu 3 a na vyznačené místo na dílu 5. Vystřihněte a slepte držáky madla, díly 14, 15, a přilepte je na vyznačená místa na dílech 8 a 9. Zpracujte madlo 16 a přilepte je na oba držáky. Dále budete pokračovat blatníkem. Vystřihněte a vytvarujte plášť blatníku 19, ke kterému přilepte boky 17 a 18.

   Do takto slepeného blatníku vlepte vnitřní díly 20, 21 a 22. Na bok blatníku 18 přilepte čelo 24 a jeho vnitřní část 223. Na vnitřní část blatníku 20 přilepte ještě zpracovanou zástěrku 32. Zpracujte mezidíl blatníku, který slepte z dílů 25, 26 a 27. Hotový celek přilepte na vnější čelo blatníku 24. Vystřihněte a zpracujte díl 33 a přilepte jej zespodu na vyznačené místo na dílu 4. Nyní vezměte již dříve slepený blatník a přilepte jej vyznačenou částí na mezidílu k dílu 33. Zpracujte kolo vozíku z dílů 28 a 2 x 29. Vezměte osu kola 31 a vsuňte ji do proražených otvorů v díle 1 a dále do mezidílu a blatníku. Osu vymezte podle vzoru ve vystřihovánce a napevno ji zalepte. Levý, přečnívající konec osy (po směru jízdy) bude sloužit k uchycení motocyklu. Na pravý konec osy nasaďte hotové kolo a zajistěte zákolníkem 30 tak, aby se kolo mohlo otáčet. Zákolník zalepte napevno. Tím je vozík z větší části hotov a můžete pokračovat doplňky. Zpracujte přední blinkr 34 a přilepte jej na vyznačené místo na dílu 7. Na díl 7 patří ještě odrazka 35. Slepte zadní lampu 36, zespodu k ní přilepte odrazku 37 a celek přilepte na zadní část dílu 5. Na vyznačené místo na dílu 2 přilepte SPZ 40. Poslední prací bude přilepení úchytů vozíku. Vezměte špejli 38, nasuňte ji do proraženého otvoru v dílu 7 tak, aby byla kolmo k vozíku, a napevno ji zalepte. Taktéž osaďte špejli 39 a zalepte ji do dílu 5. Vymezení polohy těchto dílů je opět patrné z vystřihovánky. Nyní už zbývá oba modely spojit dohromady, a to tak, že přečnívající špejle u vozíku nasunete do proražených otvorů v dílech 2, 18, 26 na motocyklu a napevno je zalepíte. Tím je práce u konce.  Věřím, že jste s novým modelem spokojeni. Hezkou zábavu s ním vám přeje Miloš Čihák.

Jawa 350 a Velorex 700

SÉRIE: MOTOCYKLY

MĚŘÍTKO: 1 : 15

NÁROČNOST: 3

Vystřihovánky najdete v ABC 2/2018

Papíroví archeologové: Ábíčko je láska na celý život

Papíroví archeologové: Ábíčko je láska na celý život

ROTO ABC: Opravdu naše stavebnice

ROTO ABC: Opravdu naše stavebnice

Rytířem (skoro) doopravdy: Zbraně z překližky, zbroj z papíru

Rytířem (skoro) doopravdy: Zbraně z překližky, zbroj z papíru