Vystřihovánky v ABC 4/2018: JÁ BUDOVATEL - Náměstí v Kopečku, tentokrát z roku 717

Vystřihovánky v ABC 4/2018: JÁ BUDOVATEL - Náměstí v Kopečku, tentokrát z roku 717
Sdílej
 
Série Já budovatel pokračuje! Navazujeme obdobím raného středověkuna ploše inspirované částí městského centra Hradce Králové. S vystřihovánkou Já budovatel se máte ještě na co těšit.

Chytré vystřihovánky

Sada z řady architektury pokračuje

Sérii Já budovatel jsme zahájili na jaře loňského roku. Začali jsem Náměstím v Kopečku, které bylo inspirováno částí městského centra Hradce Králové, ale pro nás mělo reprezentovat typické současné české město s domy z 19. století. Na ploše téhož náměstí jsme se pak posunuli časem zpět do vrcholného středověku. Plochu jsme zdvojnásobili a přidali oblast řeky.

Nyní navazujeme obdobím raného středověku na stejné ploše a dokonce letošního roku přibude ještě období starověku z prvního století našeho letopočtu. V těchto čtyřech časových rovinách získáte díky našemu papírovému modelu velmi dobrý přehled, jak během staletí vznikalo město a proč má takovou podobu, jakou má.

Během letošního roku naši papírovou stavbu ještě rozšíříme do strany a vedle města nám začne vyrůstat opevněný hrad. S vystřihovánkou Já budovatel se máte ještě na co těšit.

Já, budovatel: Vystřihovánka náměstí v Kopečku z vrcholného středověku •  Milan Weiner

Návod na slepení

Přečtěte si celý návod a prohlédněte návodnou kresbu (dále NK) na str. 29. Díly vystřihněte, není nutné dbát na přesnost.  Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově malými kapkami lepidla 5–8 mm od sebe. Nakonec zatřete bílá hran patřičným odstínem vodové barvy.

Stromy

1. Každý strom je složen ze tří dílů, dva prstence a vrchlík, číslování označuje díly patřící k sobě. Červená čára je orientační, označuje přibližný přesah lepení. Každý strom může být trochu jiný.

2. Slepte prstence, nastřihněte je na několika místech. Nastřižené části nepravidelně ohněte směrem ven.

3. Vrchlíky nastřihněte na jednom místě. Vytvarujte je a přesahy slepte. Okraje vrchlíků nastřihněte a ohněte směrem dolů.

Já, budovatel: Vystřihovánka náměstí v Kopečku z 19. století •  Milan Weiner

4. Z obyčejné papírové lepicí pásky nastřihněte proužky široké asi 5 mm a dlouhé 25 až 30 mm. Na jeden strom postačí dva pásky, vlepte je z rubové strany do prvního prstence. Nasuňte druhý prstenec a přilepte jej k lepicí pásce. Nakonec přilepte vrchlík. Strom dotvarujte, případně bodově slepte jednotlivé díly.

5. Z pěnové hmoty nebo vlnité lepenky (případně jiného vhodného materiálu) uřízněte bloček asi 10 x 10 x 15 mm, který přilepte zevnitř k vrchlíku. Do něho zapíchněte zahrocenou špejli – kmen.

Variantně, pokud se mají větve stromu dotýkat země, vlepte bloček vysoký stejně jako strom.

Situační plán

Dvoulist s plánem vyjměte z časopisu, nic s ním nedělejte a schovejte si ho pro pokračování v příštím čísle. V č. 5 najdete návod na jeho zpracování.

JÁ BUDOVATEL - Náměstí v Kopečku, tentokrát z roku 717

SÉRIE: Stavby

MĚŘÍTKO: 1 : 300

NÁROČNOST: 1

ROTO ABC: Opravdu naše stavebnice

ROTO ABC: Opravdu naše stavebnice

Papírová historie #25: Jak pracují papíroví archeologové

Papírová historie #25: Jak pracují papíroví archeologové

Pilot a modelář: Václav Šorel

Pilot a modelář: Václav Šorel