Vystřihovánky v ABC 11: Já, budovatel (dokončení Náměstí v Kopečku)

Vystřihovánky v ABC 11: Já, budovatel (dokončení Náměstí v Kopečku)
Sdílej
 
Přinášíme vám dokončení modelu Náměstí v Kopečku, které v měřítku 1 : 300 obsahuje dvacet domů. První část vystřihovánky jste našli v ABC 9/2017. 

 

Naše chytrá vystřihovánka představuje vzorové náměstí typického českého města. Postupně vás na ní budeme učit základní principy architektury a urbanizace. Už s tímto číslem najdete na našem webu www.abicko.cz v sekci Pro školy první pracovní listy s úkoly, které s naší vystřihovánkou můžete plnit. Úkoly zde budou postupně přibývat a v tištěném ABC se budou objevovat doplňky k vystřihovánce. Na podzim letošního roku se pak dočkáte velkého rozšíření v podobě plánu stejného náměstí, jen z doby středověku.

Já, budovatel: Náměstí •  ABC

NÁVOD NA SLEPENÍ

Přečtěte si celý návod a prohlédněte návodné kresby (dále NK. Podle černých šipek narýhujte ohybové hrany. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově, malými kapkami lepidla, 5–8 mm od sebe. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

H6 001

Díl 1 slepte podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních. Slepte nástavbu 2 a přilepte ji k dílu 1 (začněte přilepením střešní chlopně).

H3 006, H4 002

Díly 3 a 4 (2×) slepte podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních.

Domy

1. Po slepení domy k situačnímu plánu z č. 9 nepřilepujte, budete s nimi dále pracovat. Mohou stát volně nebo být variantě fixovány pomocí magnetu. Domy C1 026, C1 027, C1 029, C1 030 a C1 031 můžete sestavit s modelovým podloubím. V tomto případě nejprve v dílech 1 vyřízněte otvory ve fasádách.

2. Pomocí chlopní slepte díly 1 (11×). Díly 2 (6×) nalepte na přířezy z vlnité lepenky. Pokud použijete magnety, vyřízněte nejprve do přířezu otvor, poté do něho vlepte magnet. Díly 2 ořízněte, získáte šablony pro vyřezání výplně z vlnité lepenky. Pokud si netroufáte na modelové podloubí a spokojíte se s kresleným, odstřihněte z dílů 7 (5×) pokreslenou část a dále s nimi pracujte jako s díly 2.

3. Do rozvinutých dílů 1 vlepte podlepené díly 2, textem vně. Výplně není nutno vlepovat, stačí volně vložit. Přesahy slepte horní chlopně dílů 1.

4. Střechy 3 (7×) lepte v pořadí dlouhá chlopeň, oba štíty. Celky přilepte k sestaveným dílům 1 - černá tečka na tečku. Stejně slepte střechy 4 (2×) s otočeným hřebenem. Valbové střechy 6 (2×) slepujte pečlivě, dbejte na přesnost. K rubům uličních štítů přilepte díly 5 (7×).

5. Při stavbě domů s modelovým podloubím vytvarujte díly 7 (5×) podle NK a část s dlažbou přilepte. Kolmo stojící část se vstupy opřete o vlepené přířezy z vlnité lepenky a přilepte je. Dále vkládejte přířezy v celém profilu a postupujte stejně jako u domů bez podloubí.

Vystřihovánku najdete v ABC 11/2017

Já, budovatel: Objevte kouzlo architektury!

Já, budovatel: Objevte kouzlo architektury!

Vystřihovánka v ABC 9/2017: Já, budovatel

Vystřihovánka v ABC 9/2017: Já, budovatel

Papírová historie: Mistr diorámat Přemysl Kubela

Papírová historie: Mistr diorámat Přemysl Kubela

Dioráma: Bitva u Kresčaku

Dioráma: Bitva u Kresčaku