Vystřihovánky v ABC 10/2018: Národní divadlo a dioráma Batman

Vystřihovánky v ABC 10/2018: Národní divadlo a dioráma Batman
Sdílej
 
V ABC 10/2018 najdete vystřihovánku Národního divadla a Batmana z nové série diorámat s komiksovými hrdiny.

Dioráma komiksových hrdinů

Batman

Začíná série diorámat s komiksovými hrdiny!

Návod na slepení

1. Nejprve připravte pozadí 1. V dolní pravé části prořízněte tři otvory vyznačené bílými úsečkami a díl vytvarujte podle naznačených ohybových značek. Do dolní části nalepte díl 2 a horní stranu z rubu zpevněte dílem 3. Rozparky přelepte pomocí chlopní právě tohoto dílu. Pro získání lepší stability dno pozadí podlepte kartonem s přesahem až za zadní stěnu.

Dioráma Batman •  Pavel Dobrovský

2. Na naznačené místo na dílu 2 připevněte chlopeň 5. K ní a k boku pozadí pak nalepte stěnu 4. V dílu 6 nejdříve vyřízněte vyznačené podélné otvory. Chlopně dílu prostrčte otvory v pozadí 1 a zezadu zalepte. Potom díl srovnejte, aby byl rovnoběžný s podložkou, a slepte jej se stěnou 4.

3. Připravte si pomocné opěry 7 (2×). Buď je můžete přilepit zezadu na vystřiženou postavu Batmana 8, nebo na pozadí 1 za postavu. Nohy postavy prostrčte otvory v dílu 6 a zdola zalepte. Na závěr spojte postavu pomocí opěr s pozadím. Zbývá příslušnými barvami zaretušovat ohybové hrany celého dioráma.

Dioráma Batman

Autor: Robert Navrátil

Komiksoví hrdinové v ABC

ABC č. 10 K. H. 1 Batman

ABC č. 11 K. H. 2 Wonder Woman

ABC č. 12 K. H. 3 Sebevražedný oddíl

ABC č. 14 K. H. 4 Harley Quinn 

ABC č. 15 K. H. 5 Flash 

ABC č. 16 K. H. 6 Batman Detective Comics  

ABC č. 17 K. H. 7 Green Arrow

ABC č. 18 K. H. 8 Liga sptavedlnosti

Dioráma Batman: Návod na slepení •  ABC

Národní divadlo

Přípravné práce

Model je možné sestavit ve dvou provedeních – v jednoduchém, s ponecháním černých výplní arkád, a v detailnějším s vyřezanými otvory arkád.

Návod na slepení

1. Stavbu zahájíme kompletací budovy prozatímního divadla z dílů 1 a 2. Plášť uzavřeme přilepením dílu 3 a dokončíme střechy budovy, tvořené díly 4, 5, 6, 7. K budově prozatímního divadla připojíme spojovací blok z dílů 8 a 9.

2. Pokračujeme pláštěm hlavní budovy divadla 10 a 11. Před kompletací prořízneme otvory v dílu 11 pro chlopně dílů 13, 15, 16 a 17. Jsou vyznačeny červenými úsečkami. Po proříznutí zpracujeme oba díly a plášť uzavřeme stropním dílem 12. Nyní vystřihneme díl 13, zvolíme jednoduchou nebo detailnější verzi. Ochoz se sochami nejprve slepíme s rubovou stranou a teprve potom vyřízneme jednotlivé sochy. Díl 13 doplníme o podlahy 14, 15 a celek přilepíme k základnímu plášti hlavní budovy 11.

3. Sestavíme boční vchod pro kočáry z dílů 16, 17, 18 a celek vlepíme do základního pláště budovy 11.

Vystřihovánka Národního divadla: Návod na slepení •  ABC

4. Následuje sestavení vrchního patra z dílů 21, 22 a 23, které připevníme k dílu 12. Celek uzavřeme dílem 24.

5. Zkompletujeme střechu divadla 25. Jednotlivé části ohýbáme přes hranu stolu, až dosáhneme požadovaného zakřivení. Chlopně střechy postupně přilepujeme k dílu 24. Střechu doplníme zlatou ohrádkou z dílů 30 (4×), kterou můžeme v rozích doplnit nabarvenými špendlíky s kulatou hlavičkou.

6. Sestavíme podstavce pro sochy trig 19 a 20. Oba díly umístíme na označené místo na dílu 12, pro lepší orientaci jsou díly označeny tečkou.

7. Doplníme střechy 26 a 27, které připevníme k dílu 12 a k dílům 22, 23. Na střechy doplníme zábradlí se sochami. Na střechu 27 připevníme díl 29 a na střechu 26 díl 28.

8. Celek budovy divadla připojíme k budově prozatímního divadla. Na označené místo dílu 10 připojíme díl 8 a 9.

9. Poslední prací je kompletace jezdeckého sousoší trigy, tvořené středním dílem s vozem 31 (2×) a dvěma koňmi 32 (4×) z každé strany. Zbývá zaretušovat bílé hrany ohybů vodovými barvami v příslušných odstínech.

Národní divadlo

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Pavel Havránek

MĚŘÍTKO: 1 : 500

NÁROČNOST: 3

Vystřihovánky najdete v ABC 10/2018

Zlato a plameny: 150. výročí Národního divadla

Zlato a plameny: 150. výročí Národního divadla

Papírová historie #19: Papírový žluťák Peugeot

Papírová historie #19: Papírový žluťák Peugeot

Místo, kde papír ožívá: Muzeum papírových modelů

Místo, kde papír ožívá: Muzeum papírových modelů