Vystřihovánky v ABC 13/2018: Já budovatel a zvířata od Canonu

Vystřihovánky v ABC 13/2018: Já budovatel a zvířata od Canonu
Sdílej
 
V ABC 13/2018 vychází nové vystřihovánky. Kromě pokračování série Já budovatel: Vývoj hradu rok 717 – Slovanské hradisko najdete v ábíčku taky rybu a zajíce od Canonu. Návody na slepení a návodné kresby jsou tady.

Stavby

Já budovatel

Vývoj hradu rok 717: Slovanské hradisko

Pokračování chytrých vystřihovánek z ABC 12/2013

Model sestává ze situace, terénu, obytných a účelových objektů, kultovního místa, je doplněn modely stromů a proutěných plotů. V ABC č. 12 je vytištěn situační plán, v tomto čísle jsou ostatní díly potřebné k sestavení této vývojové fáze.

Na výběr máte dvojí provedení vystřihovánky. Můžete stavby k podložce přilepit napevno, nebo je nechat volné. V takovém případě je dobré fixování pomocí magnetů. Střechy domů můžete také přilepit napevno, ponechat volně položené nebo fixovat pomocí magnetů. Magnety jsou nalepeny z rubu krovů objektů. Protikusem mohou být zlomky slabého plechu přilepené k rubové straně střechy. Dostupný, použitelný a levný materiál je čepel odlamovacího nože.

Návod na slepení

Přečtěte si celý návod a prohlédněte návodné kresby (dále NK) u vystřihovánky v tištěném ABC č. 13 nebo nahoře. Podle černých šipek narýhujte ohybové hrany. Ohyby dílů terénu označené černými a červenými tečkami nerýhujte, budou oblé. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově malými kapkami lepidla 5–8 mm od sebe. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

Vystřihovánky Canon: Ryba a králík

Vystřihovánky Canon: Ryba a králík

TERÉN

1. Postupujte podle NK. Celou situaci přilepte plošně, pomocí lepicí tyčinky, k přířezu z vlnité lepenky vysoké asi 3 mm. Vlnitá lepenka může být například z použitých obalů. Podle NK vyřízněte obě vyvýšené části. Výřezy použijte jako šablonu pro další přířezy. První přířez vlepte zpět do vyříznutého místa v situaci. Výška první úrovně je 17 mm, výška druhé úrovně je 10 mm. Pro vrstvení první úrovně terénu jsou vodítkem díly 5, 6 a 10–13. Pro vrstvení druhé úrovně terénu jsou vodítkem díly 21 a 22.

2. K připravenému základu terénu přilepujte postupně pohledové díly terénu. Nejprve skalní srázy – díly 2, 3, 4 – a poté díl 1. Ohyby, označené černými a červenými tečkami, zaoblete podle ostré hrany stolu, poličky nebo jiné desky. Černé tečky označují ohyby po kresbě, červené proti kresbě.

3. Na označená místa situace přilepte klíny 5, 6, 10–13, 21 a 22. Ke klínům a situaci přilepte díly 7, 14, 15, 16 a 23. Nakonec vytvarujte a přilepte díly 8, 9, 17, 18, 19, 20, 24 a 25.

4. Vytvarujte a přilepte přístupové cesty 26 a 27. Slepte obě poloviny mostku 28 a přilepte jej k situaci. Přilepte díl 45, situaci svatyně. Sestavte sochy – hlavního boha Peruna 46 a ostatní 47 (8×, jedna socha je náhradní): Na přířez špejle nalepte díly 47, nejprve konce s tečkou. Poté díly obtočte, přilepte druhý konec a vlepte do situace.

Papíroví hrdinové.cz: Vojáčci a vystřihovánky

Papíroví hrdinové.cz: Vojáčci a vystřihovánky

STAVBY

Srub žrece Svetislava (C5 018)

Připravte ohradu 32. Pomocí boční chlopně ji slepte, následně přilepte rubové části. Vlepte dno 33 a sestavený srub 29, dbejte na pozici dveří. Slepte střechu z dílů 30 a 31.

Dům písní 34, 35 (C5 019)

Díly naohýbejte a slepte.

Srub služebníků (C5 020)

V díle 39 vyřízněte červeně označený řez. Díly 38, 39 sestavte a vzájemně slepte. K dílu 41 přilepte zastřešení vstupu 42. Slepte obě střechy 40 a 41. Vchody do budov navazují na situaci.

Sýpka žrece 36, 37 (F1 033, na situačním plánu mylně uvedeno C5 021)

Díly naohýbejte a slepte.

Volchva 43, 44 (F1 032)

Díly naohýbejte a slepte.

Místo, kde papír ožívá: Muzeum papírových modelů

Místo, kde papír ožívá: Muzeum papírových modelů

STROMY

1. Každý strom je složen ze tří dílů – dva prstence a vrchlík, číslování označuje díly patřící k sobě. Červená čára je orientační, označuje přibližný přesah lepení. Každý strom může být trochu jiný. 2. Slepte prstence, nastřihněte je na několika místech. Nastřižené části nepravidelně ohněte směrem ven. Vrchlík nastřihněte na jednom místě. Vytvarujte jej a přesah slepte. Okraje vrchlíku nastřihněte a ohněte směrem dolů.

3. Z obyčejné papírové lepicí pásky nastřihejte proužky široké asi 5 mm a dlouhé 25–30 mm. Na jeden strom postačí dva pásky, vlepte je z rubové strany do prvního prstence. Nasuňte druhý prstenec a přilepte jej k lepicí pásce a nakonec přilepte vrchlík. Strom dotvarujte, případně bodově slepte jednotlivé díly.

4. Z pěnové hmoty, vlnité lepenky, případně jiného vhodného materiálu uřízněte bloček asi 10 × 10 × 15 mm, který přilepte zevnitř k vrchlíku. Do něho zapíchněte zahrocenou špejli – kmen. Pokud se mají větve stromu dotýkat země, vlepte bloček vysoký stejně jako strom.

DOPLŇKOVÉ DÍLY

Sestavte ploty slepením jejich polovin, pokraťte je a přilepte na označená místa na situačním plánu.

Papírová historie #27: Vzpomínka na "pionýra"

Papírová historie #27: Vzpomínka na "pionýra"

Chcete si zahrát videohru? Složte si ji z papíru

Chcete si zahrát videohru? Složte si ji z papíru

ROTO ABC: Opravdu naše stavebnice

ROTO ABC: Opravdu naše stavebnice