Vystřihovánky v ABC 18/2018

Vystřihovánky v ABC 18/2018
Sdílej
 
V novém číslu časopisu ABC 18/2018 vychází dioráma komiksových hrdinů z Ligy spravedlnosti a pokračování chytrých vystřihovánek Já budovatel - vývoj hradu, rok 1417. Tady najdete návody na slepení a návodné kresby.

Dioráma

Liga spravedlnosti

Návod na slepení

1. Nejprve připravte pozadí 1. Pro získání lepší stability podlepte dno pozadí kartonem s přesahem až za zadní stěnu.

2. Na naznačená místa na pozadí připevněte držáky 2 a 3 ve tvaru trojúhelníků. Zezadu zadní stěny použijte výztuhu 4, kterou nalepte až k patě stěny.

3. Pečlivě vystřihněte soubor postav 5 a přilepte ho k držáku 2. Nad postavy umístěte také pečlivě vystřiženou postavu Supermana 6 na držák 3. Do popředí, do pravého dolního rohu, nalepte díl 7. Zbývá příslušnými barvami zaretušovat ohybové hrany celého diorámatu.

Dioráma Liga spravedlnosti: Návod na slepení •  Robert Navrátil/ABC

SÉRIE: Dioráma

PŘIPRAVIL: Robert Navrátil

NÁROČNOST: 1

Komiksoví hrdinové v ABC

ABC č. 10 K. H. 1 Batman

ABC č. 11 K. H. 2 Wonder Woman

ABC č. 12 K. H. 3 Sebevražedný oddíl

ABC č. 14 K. H. 4 Harley Quinn 

ABC č. 15 K. H. 5 Flash 

ABC č. 16 K. H. 6 Batman Detective Comics  

ABC č. 17 K. H. 7 Green Arrow

ABC č. 18 K. H. 8 Liga sptavedlnosti

Já budovatel: Vývoj hradu rok 1417 •  Milan Weiner

Já budovatel

Vývoj hradu z roku 1417

Model sestává ze situace, terénu, opevnění, obytných a účelových objektů. V ABC č. 17 je vytištěn situační plán, v čísle 18 jsou dvě stránky ostatních dílů a v č. 19 dvě stránky zbylých dílů potřebných k sestavení této vývojové fáze.

Soubor je pokračováním dříve vydaného Náměstí v Kopečku z roku 1417 (v loňských ABC č. 21, 22 a 23 a letošním ABC č. 1). Situace a část opevnění na sebe navazují. Pokud budete oba soubory propojovat, dbejte na shodnou výšku základních situací.

Na výběr máte dvojí provedení vystřihovánky. Můžete stavby k podložce přilepit napevno, nebo je nechat volné. V takovém případě je dobré fixování pomocí magnetů. Magnety jsou nalepeny z rubu spodních stran objektů. Protikusem může být celoplošný plech nebo jeho zlomky vlepené do situace v místech jednotlivých objektů. Dostupný, použitelný a levný materiál je čepel odlamovacího nože.

Návod na slepení

Přečtěte si celý návod a prohlédněte návodné kresby (dále NK) u vystřihovánky v tištěném ABC č. 19. Podle černých šipek narýhujte ohybové hrany. Ohyby dílů terénu označené černými a červenými tečkami nerýhujte, budou oblé. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově malými kapkami lepidla 5–8 mm od sebe. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

TERÉN

1. Postupujte podle NK. Celou situaci přilepte plošně, pomocí lepicí tyčinky, k přířezu z vlnité lepenky vysoké asi 3 mm. Vlnitá lepenka může být například z použitých obalů. Podle NK vyřízněte dvě vyvýšené části označené B a C. Výřezy použijte jako šablonu pro další přířezy z vlnité lepenky. První přířez vlepte zpět do vyříznutého místa v situaci. Celková výška úrovně B je 17 mm, výška úrovně C je 27 mm. Čím přesnější bude výška a tvar jednotlivých úrovní, tím snadnější bude polepení terénu. Pro jednodušší dosažení požadované výšky lze vlepit mezi přířezy z vlnité lepenky i přířezy z kartonu a jiných materiálů různé výšky.

2. K připravenému základu terénu přilepujte postupně pohledové díly opevnění terénu. Nejprve opevnění - díly 1, 3 a 4, které navazují na dříve vydané Náměstí v Kopečku z roku 1417 (v loňských ABC č. 21-23 a letošním ABC č. 1). Pro případnou úpravu v návaznosti opevnění slouží díl 2 a plot 78.

2. Na vyznačená místa přilepte další sestavené díly opevnění 6, 7, 8, 14, 15 a 16. Přilepte rubovou stranu části dílu 5 k části lícové. Díl přilepte k terénu, k přečnívající části později přilepíte některé hradní stavby. Přilepte obdobně připravený díl 9. Přilepte díly terénu 67 a 68. Ohyby označené černými a červenými tečkami, zaoblete podle ostré hrany stolu, poličky nebo jiné desky. Černé tečky označují ohyby po kresbě, červené proti kresbě.

3. Vytvarujte a přilepte přístupovou cestu 69.

STAVBY

Hradní palác II 27, 28, 29, 64 (C3 003)

1. Pokud použijete doplňkový komín 30 vyřízněte ve střeše dílu 27 vyznačený otvor. Vsuňte komín a pomocí chlopní přilepte k rubu.

2. Podle spodní strany dílu 27 nařežte přířezy z vlnité lepenky. Přířezy vsuňte do sestaveného celku a zaklopte chlopněmi. Přilepte přesahy střechy, díly 64.

Bergfrit II – obranná věž 19–26 (F4 012)

1. Stočte díl 19 a pomocí chlopně jej slepte. Těleso věže vyztužte stočenými a vlepenými proužky papíru (na přesnosti zde příliš nezáleží). Z libovolného papíru si připravte proužky široké jako je výška dílu 19. Stočte je, volně vsuňte a fixujte několika kapkami lepidla. Postup opakujte do dosažení dostatečné tuhosti tělesa věže.

2. Stočte díl 20, pomocí chlopně jej slepte a vyztužte stočeným proužkem papíru. Díl 21 podlepte silnějším kartonem a slepte s dílem 20.

3. Vytvarujte střechu – díly 22, 23, 24, 25 a pomocí chlopní je slepte. Věžičky, díly 22 (4×) a 23 (4×), jsou doplňkovým dílem. Pokud se nepovedou slepit a spokojíte se v kresbě naznačeným provedením, odložte je. Při jejich použití vystřihněte v dílu 25 výřezy (bez pokrytí šindelem). Přilepte díl 24. Přilepte díly 22 a následně díl 25. Díly 23 přilepujte postupně, kontrolujte jejich svislý směr, je důležitý pro celkový vzhled souboru.

4. Přilepte sestavený břit 26.

Hradní kuchyně II 32, 33 a 65 (F1 039)

1. Sestavte díl 32. Podle spodní strany dílu 32 nařežte přířezy z vlnité lepenky. Přířezy vsuňte do sestaveného dílu a zaklopte chlopněmi.

2. Sestavte doplňkový komín 33. Pokud se vám povede, přilepte ho na vyznačené místo pomocí vnitřní a pohledové chlopně. Přilepte díl 65 – přechodový prvek s Biskupským palácem.

Hradební věž Všech svatých 42-45 a 60 (F4 013)

1. Díly slepte, díl 42 přilepte k terénu a situaci. Podle spodní strany dílu 43 nařežte přířezy z vlnité lepenky. Přířezy vsuňte do sestaveného dílu a zaklopte chlopněmi.

2. K dílu 43 přilepte střechu, nejprve díl 44, poté 45. K dílu 42 přilepte padací most 60.

Hradní brána 34–37 (F4 010)

1. Podle spodní strany dílu 34 nařežte přířezy z vlnité lepenky. Přířezy vsuňte do sestaveného dílu a zaklopte chlopněmi. Pozor, v NK jsou prohozena čísla 34 a 36. Slepte rub a líc ochozu 35 a přilepte jej na vyznačené místo.

2. Přilepte střechu 36 (tečka na tečku). Přilepte díl 37 – přechodový prvek s palácem.

Hradební věž Klapalka 38-41 (F4 011)

1. Stočte díl 38 a pomocí chlopně jej slepte. Těleso věže vyztužte stočenými a vlepenými proužky papíru (na přesnosti zde příliš nezáleží). Z libovolného papíru si připravte proužky široké jako je výška horní, úplné části dílu 38. Stočte je, volně vsuňte a fixujte několika kapkami lepidla. Postup opakujte do dosažení dostatečné tuhosti tělesa věže.

2. Přilepte díl 39 a následně sestavené díly 40 a 41.

Biskupský palác 31, 61–63 (C3 004)

1. Podle spodní strany dílu 31 nařežte přířezy z vlnité lepenky. Přířezy vsuňte do sestaveného dílu a zaklopte chlopněmi. Přilepte přesahy střechy 61 a 62.

2. Sestavte doplňkový komín 63. Pokud se povede, přilepte jej na vyznačené místo pomocí chlopní. Sestavte a přilepte horní hradbu 17 a 18.

Hostinec U Zlatého hroznu 48 a 74 (D3 010)

Slepte díl 48. Podle spodní strany dílu 48 nařežte přířezy z vlnité lepenky. Přířezy vsuňte do sestaveného dílu a zaklopte chlopněmi. Přilepte přesah střechy 74 – jednu stranu, druhá sousedí s vedlejším domem.

Dům pana Kašpara von Jankowitz 47 a 70 (C1 041)

Slepte díl 47. Podle spodní strany dílu 47 nařežte přířezy z vlnité lepenky. Přířezy vsuňte do sestaveného dílu a zaklopte chlopněmi. Přilepte přesah střechy 70 – druhou stranu pokraťte, sousedí s vedlejším domem.

Stodola purkrabství 46 a 71 (F1 038)

Slepte díl 46. Podle spodní strany dílu 46 nařežte přířezy z vlnité lepenky. Přířezy vsuňte do sestaveného dílu a zaklopte chlopněmi. Přilepte přesahy střechy 71.

Kostel Sv. Jiří 50–53 (D5 004)

1. Slepte díl 50. Podle spodní strany dílu 50 nařežte přířezy z vlnité lepenky. Přířezy vsuňte do sestaveného dílu a zaklopte chlopněmi. Slepené opěrné pilíře 51 (8×) přilepte na vyznačená místa, pokud se vám nepovedou, odložte je.

2. Pomocí hrany stolu zaoblete díl 52 a přilepte jej k dílu 50. Zaoblete díl 53 a přilepte k dílům 50 a 52.

Kamenný most 54–59

Sestavte pilíře 54 (3×) a 55. Slepte rub a líc dílů 56–58. Na označených místech je slepte. Pozor, v NK je číslo dílu 56 mylně nasměrováno k dílu 57. Sestavte a přilepte náběhy 59 (8×).

Doplňkové díly

1. Ploty 75–77 a 66

Slepte rub a líc dílů. Podle NK je bodově přilepte k situaci. Plot 78

2. Kůlna 72

Po slepení umístěte na dvůr některého z domů podle uvážení.

3. Dřevo 73

Umístěte na situaci podle uvážení.

Já budovatel: Vývoj hradu rok 1417

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Milan Weiner, Jan Zeman (odborná spolupráce)

MĚŘÍTKO: 1 : 300

NÁROČNOST: 2

Creative Park: Vystřihovánky od Canonu

Creative Park: Vystřihovánky od Canonu

Papírová historie #29: Legendární Prométheus z komiksu Vzpoura mozků slaví 40. let!

Papírová historie #29: Legendární Prométheus z komiksu Vzpoura mozků slaví 40. let!

Rytířem (skoro) doopravdy: Zbraně z překližky, zbroj z papíru

Rytířem (skoro) doopravdy: Zbraně z překližky, zbroj z papíru