Vystřihovánky v ABC 24/2018

Vystřihovánky v ABC 24/2018
Sdílej
 
V časopisu ABC 24/2018 vychází dokončení papírového modelu ze série Já budovatel - vývoj hradu rok 1617 a vystřihovánka veteránu Goliath F 400. Tady najdete návody na slepení.

JÁ BUDOVATEL

Vývoj hradu rok 1617

Situační plán vyšel v ABC č. 20

Model ze série Já budovatel sestává ze situace, terénu, objektu hradu/zámku, objektu kostela a doplňkových dílů. V ABC č. 20 je vytištěn situační plán, v čísle 24 jsou ostatní díly potřebné k sestavení této vývojové fáze.

Oproti předešlým souborům je objekt zámku pevně spojen s terénem. Kostel je možné slepit ve dvojím provedení – napevno s přilepením k ploše, nebo ho můžete nechat volně. V takovém případě je dobré fixování pomocí magnetů. Magnety jsou nalepeny z rubu spodních stran objektů. Protikusem může být celoplošný plech nebo jeho zlomky vlepené do plochy v místech jednotlivých objektů. Dostupný, použitelný a levný materiál je čepel odlamovacího nože.

Návod na slepení

Přečtěte si celý návod a prohlédněte návodné kresby (dále NK). Podle černých šipek narýhujte ohybové hrany. Ohyby dílů terénu označené černými a červenými tečkami nerýhujte, budou oblé. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově malými kapkami lepidla 5–8 mm od sebe. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

Vzhledem ke členitosti modelu jsou pro přehlednost jednotlivé kroky barevně odlišeny. Žlutě podložené díly označují díly terénu a zámku.

Modře podložené díly označují konstrukci střechy zámku. Oranžově podložené díly označují střechu zámku. Šedě podložené díly označují komíny. Zeleně podložené díly jsou díly kostela. Dva díly situace jsou podloženy červeně.

Já budovatel - vývoj hradu rok 1617: Návodná kresba •  Milan Weiner

TERÉN

1. Postupujte podle NK. Celou situaci přilepte plošně, pomocí lepicí tyčinky, k přířezu z vlnité lepenky vysoké asi 3 mm. Vlnitá lepenka může být například z použitých obalů. Na nádvoří zámku přilepte přelepový díl 1 (červené podložení). Následně podle NK vyřízněte ze situace vyvýšenou část B. Výřez použijte jako šablonu pro další přířezy z vlnité lepenky. První přířez vlepte zpět do vyříznutého místa v celkové situaci. Z výřezu B vyřízněte vyvýšenou část C. První přířez vlepte zpět do vyříznutého místa. Nakonec z výřezu C vyřízněte vyvýšenou část D. První přířez vlepte zpět do vyříznutého místa. Celková výška úrovně B je 17 mm, výška úrovně C je 27 mm a výška úrovně D je 61 mm. Sestavte úrovně B a C, přířezy úrovně D ponechte prozatím stranou. Čím přesnější bude výška a tvar jednotlivých úrovní, tím snadnější bude následné polepení terénu. Pro snadnější dosažení požadované výšky lze vlepit mezi přířezy z vlnité lepenky i přířezy z kartonu a jiných materiálů různé výšky.

2. K připravenému základu terénu přilepte pomocí chlopní díl 1 (žlutý) – arkády na nádvoří. Postupně nasunujte odložené přířezy úrovně D. Nasunování musí jít zlehka, pokud se vodící díl 1 deformuje, tak přířez ořízněte. Dbejte na přesnost přilepování ostatních přířezů. Po dosažení horní úrovně arkád je základ modelu připraven k přilepení konstrukčních dílů střechy.

3. Připravte si díly s modře podloženými čísly. Na pozice na situaci je přilepujte v pořadí 1, 2, 4, 6, 9, 11, 13 a 14. Následně přilepte párové díly 3, 5, 7, 8, 10 a 12. Doporučené pořadí je vhodné pro následné přesné přilepení dílů střechy. Nyní přetřete styky párových dílů a rubu chlopní barvou podobnou barvě krytiny.

4. Sestavte příčné propojení obou křídel zámku díl 2 (žlutá) a vlepte na pozice psaníčky ven. Přilepte rubovou část zábradlí zdi parčíku díl 3 (žlutá) a podle NK přilepte k terénu.

5. Nyní máte na výběr ze dvou podob střechy – bez komínů a s komíny. Sestavte komíny, díly s šedě podloženými čísly. Pokud budete s výsledkem spokojeni, vyřízněte v dílech 1–6 (oranžová) otvory pro komíny. V opačném případě otvory nevyřezávejte, lépe působí čistě slepená střecha bez komínů. Postupně v daném pořadí přilepujte díly 1–6 (oranžová) a díl č. 7. Okapy střech přilepujte na hranu situace, úroveň D. Následně přilepte na vyznačená místa příčné části střechy, díly 8–16 (oranžová).

6. Připravte díly 4–8 (žlutá). Hrubým přilepením rubových částí štítů a následným dotvarováním odstřihněte šedomodré plochy. Přilepte díly 4 a 5, následně 6, 7, 8. Přilepte do oblouku vytvarovaný díl 12 (žlutá). Posledním krokem je přilepení komínů k situaci – úroveň D. Dále přilepte opěrné zdi, terén a obě schodiště – díly 9, 10, 11 a 13–16 (žlutá). Nejdříve přilepte díly 9 a 10 s přilepenou rubovou částí zábradlí, poté díl 11. Schodiště využívají základy bývalé věže Klapalka a prvního pilíře bývalého kamenného mostu (Hrad 1417). Přilepte díly 13 a 15, následně díly 14 a 16 s přilepenou rubovou částí zábradlí.

STAVBY

Kostel Sv. Jiří 1617, zeleně podložené díly 1–12 (D5 005)

1. Slepte díly 1, 4, 5, 6 a 8. K dílu 1 přilepte vytvarované díly 2 a následně 3. Na vyznačená místa přilepte připravené díly.

2. Slepte ruby a líce dílů 9, 11 a 12 (2×). Přilepte díl 9 a k němu slepený a vytvarovaný díl 10. V dílu 11 prořízněte kříž pro vložení chlopní dílů 12 (2×). U dílů 12 (2×) odstřihněte šedomodré plochy, díly vytvarujte a vzájemně bodově slepte v místě ohybu. Díly vsuňte do průřezů dílu 11 a zespoda přilepte. Nakonec báň přilepte k dílu 10.

Doplňkové díly

1. Vstup do hřbitova, žlutě podložené díly 17–20 (D5 006)

Sestavte díl 17, slepte ruby a líce dílů 18 a 19. Všechny díly slepte. Celek přilepte na vyznačené místo na situaci, vedle vstupu do kostela.

2. Hrobka, červeně podložený díl 2

Díl přilepte na vyznačené místo na situaci proti vstupu do hřbitova.

3. Hřbitovní zdi, díly nejsou očíslovány

Slepte ruby a líce. Díly přilepte na vyznačená místa na situaci. Podobně ohraničte zahradu – naproti vstupu do hřbitova.


Já budovatel: Vývoj hradu rok 1617

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Milan Weiner, Jan Zeman (odborná spolupráce)

MĚŘÍTKO: 1 : 300

NÁROČNOST: 2


Vystřihovánka veteránu Goliath F 400 •  Pavel Dobrovský

Goliath F 400

Tříkolový veterán

V době hospodářské krize zaznamenal výrobce Borgward se svými dostupnými užitkovými tříkolovými vozy v Německu nemalý úspěch. Výrobu Goliath F 400 započali v roce 1936 a brzy se stal populární především u farmářů a drobných podnikatelů. Jednoduché vozidlo dosahující rychlosti až 50 km/hod. se přestalo vyrábět v roce 1938, z důvodu zapojení se do rozvoje a výroby vojenských vozidel.

Přípravné práce

Díly narýhujte podle rysek. Ryska s černým trojúhelníčkem značí rýhu na líci a ohyb směrem k rubu, u rysky s bílým trojúhelníčkem je to naopak. Červené úhlopříčky značí vystřižení plochy. Místa pro prostřižení jsou vyznačena symbolem nůžek. Budete potřebovat párátka o průměru 2 mm a karton na podlepení o síle 1,5 mm.

Vystřihovánka veteránu Goliath F 400: Návod na slepení •  Tomáš Hrebík

Návod na slepení

1. Stavbu začněte karosérií. Na díl 1 přilepte odspodu nahoru čelní díl 2 a zadní díl 3. Vytvarujte kryt předního kola 4 (doporučujeme ho z rubu zabarvit) a přilepte ho na vyznačené místo na dílu 2.

2. Pokračujte podvozkem. Zpracovaný díl 5 přilepte z rubu dílu 6. Celek přilepte ke karoserii, na chlopně dílů 1 a 3. Zkušenější modeláři oblepí boky blatníků 8 (2×) díly 7a a 7b, méně zkušení modeláři použijí pouze díly 7a, 7b a přilepí je z obou stran k dílu 1. Zespodu ještě přilepte držení předního kola, díly 9 (2×).

3. Stavbu zakončíte koly. Podlepené bočnice 10 (6×) obtočíte pláštěm 11 (3×). Ve vystřihovánce na str. 33 je znázorněná velikost os O1 a O2. Zadní osu vsuňte do podvozku a na ni nasuňte hotová kola. U předního kola je postup obrácený, osu vsuňte otvorem do kola a následně připojte k dílům 9. Zručnější modeláři mohou model doplnit světly 12 (2×) a zrcátkem 13.


Goliath F 400

SÉRIE: Veterány

AUTOR: Tomáš Hrebík

MĚŘÍTKO: 1 : 32

NÁROČNOST: 3


Já, budovatel: Objevte kouzlo architektury!

Já, budovatel: Objevte kouzlo architektury!

Papírový svět: Postavte si Španělsko!

Papírový svět: Postavte si Španělsko!

Papírová historie: Pražský hrad a sporťák Avie

Papírová historie: Pražský hrad a sporťák Avie