Vystřihovánky v ABC 25/2018

Vystřihovánky v ABC 25/2018
Sdílej
 
V novém čísle časopisu ABC 25/2018 vychází papírový model ze série Já budovatel - vývoj hradu, rok 1817 a vystřihovánka netradičního betlému s tématem zrození republiky československé ze série Muzeum vystřihovánek.

Já budovatel

Vývoj hradu rok 1817

Chytré vystřihovánky z ABC č. 25-26

Barokní pevnost

V další fázi vývoje našeho hradu se přesuneme do počátku 19. století. Přestavba na barokní vojenskou pevnost však začala už o století dříve a my nyní vidíme až finální výsledek. Paradoxně tato promyšlená pevnost je v roce 1817 ze strategického pohledu už překonaná. Největší vojenský význam měla v polovině 18. století.

Po třicetileté válce byl renesanční zámek v troskách. Palác vyhořel a stejně dopadl i kostel. Park s okrasnými zahradami nikdo dál neudržoval a vše použitelné, především stavební materiál, lidé odvezli na obnovu okolích sídel a usedlostí. Ostroh nad řekou zůstal opuštěn. Až časem se poměry ve společnosti urovnaly. Ovšem po období klidu a prosperity přišlo nové nebezpečí - válka o rakouské dědictví. Císařství ztratilo Slezsko se silnými pohraničními pevnostmi a potřeba jejich náhrady vedla k výstavbě velkých barokních pevností podle francouzského vzoru. Názvy jednotlivých staveb tedy pocházejí z francouzštiny. Hlavním obranným prvkem jsou – pětiboké bastiony. Ty jsou propojeny zdmi kurtina. A vše je doplněno předsunutými pevnůstkami ravelíny. Hlavní prvky doplňuje celá řada pomocných prvků. Smyslem celého souboru staveb je udržet nepřítele co nejdále od chráněného území. Výstavba pevností byla velice nákladná a vyžadovala zábor rozsáhlého území.

Z původního zámeckého areálu nezbylo nic. Vše bylo při přestavbě podřízeno vojenským potřebám. Řeka byla oddálena a sevřena nábřežními zdmi. Prostor mezi pevnostními stavbami mohl být zaplavován pro zvýšení obranyschopnosti. Na místě zámku byla postavena kasárna a kostel byl přestavěn v barokním slohu.

Já budovatel - vývoj hradu rok 1617 •  Milan Weiner

Model sestává ze situace, terénu, objektu hradu / pevnostních objektů, kasáren, vozovny a kostela. V ABC č. 25-26/2018 jsou všechny potřebné díly, kostel najdete v ABC č. 1/2019.

Pevnostní objekty a kasárna jsou stejně jako předchozí zámek pevně spojeny s terénem. Kostel a vozovnu je možné slepit ve dvojím provedení – napevno s přilepením k situaci, nebo volně s fixováním pomocí magnetů. Magnety jsou nalepeny z rubu spodní strany objektu. Protikusem může být celoplošný plech nebo jeho zlomky vlepené do situace v místech jednotlivých objektů. Dostupný, použitelný a levný materiál je čepel odlamovacího nože.

Návod na slepení

Přečtěte si celý návod a prohlédněte návodné kresby (dále NK). Podle černých šipek narýhujte ohybové hrany. Ohyby dílů terénu označené černými a červenými tečkami nerýhujte, budou oblé. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově malými kapkami lepidla 5–8 mm od sebe. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

Vzhledem ke členitosti modelu jsou pro přehlednost jednotlivé kroky barevně odlišeny. Žlutě podložené díly označují díly terénu a pevnosti. Modře podložené díly označují konstrukci střechy kasáren. Oranžově podložené díly označují střechu kasáren. Jeden díl situace je podložen červeně.

Já budovatel: Vývoj hradu - rok 1817: Návod na slepení •  Milan Weiner

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI PEVNOSTI

Základní prvky opevnění jsou bastiony: díly 10–19, 26–43 a díl 1 (červený)

Bastiony jsou spojeny zdmi – kurtinami: díly 20–25

Předsunuté prvky – raveliny: díly 44–49 a jejich propojení díly 50 a 51

Hradební zdi a kasárna: díly 1-7

Vstupní brána a rampa: díly 8, 9 a 54

Sklad: díly 52 a 53

TERÉN

Postupujte podle NK. Celou situaci přilepte plošně, pomocí lepicí tyčinky, k přířezu z vlnité lepenky vysoké asi 3 mm. Vlnitá lepenka může být například z použitých obalů Následně podle NK vyřízněte ze situace úroveň B a úroveň D - horní stranu bastionů. Výřezy použijte jako šablonu pro další přířezy z vlnité lepenky. První přířezy vlepte zpět do vyříznutého místa v celkové situaci. Červeně podložený díl 1 použijte jako šablonu pro výřez z vlnité lepenky – úroveň A. Pomocí lepicí pásky výřez přilepte k situaci. Od červeného dílu 1 odstřihněte šedý okraj. Díl nalepte na vlnitou lepenku a po oříznutí jej použijte jako šablonu pro přířezy. Žlutý díl 45 – horní stranu ravelinu – nalepte také na vlnitou lepenku. Po oříznutí jej použijte jako šablonu pro přířezy. První (částečný) přířez – úroveň A zvětšete o 3 mm. Z výřezu B vyřízněte vyvýšenou část C. První přířez vlepte zpět do vyříznutého místa včetně výřezu plochy obou nádvoří. Celková výška úrovně B je 17 mm, výška úrovně C je 37 mm a výška úrovně D je 14 mm. Sestavte úrovně B a C, přířezy úrovně D ponechte prozatím stranou. Čím přesnější bude výška a tvar jednotlivých úrovní, tím snadnější bude následné polepení terénu. Pro snadnější dosažení požadované výšky lze vlepit mezi přířezy z vlnité lepenky i přířezy z kartonu a jiných materiálů různé výšky.

KASÁRNA

1. K připravenému základu terénu nejprve přilepte díl 3 (žlutý), fasádu kasáren. Následně díl 4 a nakonec 5. Vlepte díly 6 a 7, fasády nádvoří.

2. Připravte si díly s modře podloženými čísly 1–20, konstrukční díly střechy. Na pozice na situaci přilepte nejprve díly s lichými čísly, následně párové díly se sudými čísly. Pozor, v návodné kresbě v tištěném ABC 25-26 (dále NK) jsou čísla fázově posunuta, platí pozice na situaci a na NK uveřejněné na webu! Doporučené pořadí lepení je vhodné pro následné přesné přilepení dílů střechy. Přetřete styky párových dílů a rubu chlopní barvou podobnou barvě krytiny.

3. Nyní máte na výběr ze dvou podob střechy – bez komínů a s komíny. Sestavte komíny (nejsou číslovány), a pokud budete s výsledkem spokojeni, vyřízněte v dílech 1, 2 a 4–9 (oranžová) otvory pro komíny.

V opačném případě otvory nevyřezávejte, lépe působí čistě slepená střecha bez komínů. Postupně přilepujte díly 1–8 a díl 9 (oranžová).

Okapy střech přilepujte na hranu situace, úroveň C a k přilepeným chlopním dílů 3–7 (žlutá). Přilepení komínů k situaci, úroveň C, ponechte až po sestavení opevnění.

OPEVNĚNÍ (jen žlutě podložené díly)

1. K připravenému základu terénu nejprve přilepte vytvarované zdi 1, 2 a rampu 8. Slepte bránu 9, 54 a přilepte ji k modelu.

2. Připravte si vnější a vnitřní zdi bastionů 10–19. Přilepte je podle NK k přířezům z vlnité lepenky a k situaci, úroveň A a D.

3. Dále přilepte sestavené kurtiny 20–25, k situaci a bastionům.

Na horní stranu bastionů přilepte hliněné valy 26-43.

4. Obdobně sestavte ravelin 45–49. Valy 50 a 51 jsou doplněny částí ravelinu 44.

VOZOVNA

Vozovnu 52 a 53 je možné sestavit ve dvojím provedení (viz úvod). Slepte díl 52, následně přilepte střechu 53. Celek umístěte na vyznačené místo v situaci.

KOSTEL

Vystřihovánku kostela sv. Jiří 1817 najdete v ABC č. 1/2019.


Já budovatel: Vývoj hradu rok 1817

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Milan Weiner, Jan Zeman (odborná spolupráce)

MĚŘÍTKO: 1 : 300

NÁROČNOST: 2


Betlém zrození Republiky československé •  Josef Kropáček

Betlém

Zrození Republiky československé

Muzeum vystřihovánek

Vlastenecké nadšení motivovalo autory s blížícím se prvním výročím vzniku Československa k vytvoření betlému Zrození Republiky československé. Postavy v betlému jsou více než symbolické. Za Josefa zaskočil osobně tatíček Masaryk. Po svém boku má legionářskou stráž. Darovník s koněm přijíždí z dalekých USA a ošatku s ovocem přináší muž ze spřátelené slovanské země. Tím vánoční idyla končí. V prvním roce existence musela republika na Slovensku čelit politickým tlakům ze strany Maďarska. Postavy s noži a granátem místo darů nesou s sebou obavu z budoucnosti. Ježíšek spočinul v jesličkách sestavených ze šavlí a bodáků, aby si všichni připomněli, na jakých základech nová republika vznikla.

Betlém byl vytištěn na dvou arších. Vytvořila jej Bakulova družina – výrobní družstvo tělesně postižených dětí vedené Františkem Bakulou, bývalým prvním ředitelem Jedličkova ústavu. Jsou známa dvě vydání, která se od sebe liší v drobných detailech. Podle stylu kresby vidíme, že betlém namalovali dva různí autoři. Jedním z nich mohl být i výtvarně činný František Bakula. První vydání je z roku 1919 a vyšlo u příležitosti 1. výročí vzniku Československé republiky. Pro vydání v ABC jsme doplnili figurky o chlopně a dva dílky k přilepení stromů k pozadí.

Připravil Josef Kropáček a Pavel Havránek ve spolupráci s www.papirovaarcheologie.cz 

Zdroj: Zpravodaj Příbramských betlémářů č. 41/2012

Návod na slepení

Začněte podlepením základny a pozadí jednobarevným papírem. Pro snadnější ohnutí narýhujte ohybové hrany. Podle černých kontur jednotlivé figury vystříhejte případně vyřežte. Bílé hrany zamalujte černým fixem. Figury na plochu přilepte podle fotografie sestaveného betlému.


Betlém zrození Republiky československé

SÉRIE: Dioráma

PŘIPRAVIL: Josef Kropáček

NÁROČNOST: 1

VYDALA: Bakulova družina

ROK VYDÁNÍ: 1919

AUTOR: neznámý

FORMÁT: 56 x 35 cm (2×)


Papírová historie: Pražský hrad a sporťák Avie

Papírová historie: Pražský hrad a sporťák Avie

Papíroví hrdinové.cz: Vojáčci a vystřihovánky

Papíroví hrdinové.cz: Vojáčci a vystřihovánky

Místo, kde papír ožívá: Muzeum papírových modelů

Místo, kde papír ožívá: Muzeum papírových modelů